polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Wyiątki z protokułów i pism własnoręcznych w których obięte są zeznania podpułkownika Krzyżanowskiego [... et al.] dekretem królewskim z dnia 7/19 Kwietnia 1827 roku pod Sąd Seymowy oddanych, o zbrodnią stanu oskarżonych [...]. Cz. 1, O Wolno-Mularstwie Narodowém i Towarzystwie Patryotyczném, oraz o przestępności ich celów. Dział 1-2"]