polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Publ. niniejsza upamiętnia pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w Zamościu dnia 12 czerwca 1999 r."]