polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Historya Rewolucyi Zaszłych w Rządach Rzeczypospolitey Rzymskiey / [de Vertot] ; Przez ... Jana Fryderyka na Kodniu Sapiehę Kanclerza Wielkiego W. X. Lit. ... Po Polsku Wyłozona"]