polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Manuscripts from the collection of Hieronim Łopaciński in the National Library Resource

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

22. 

Edition 1.Sublewacja dla Teodora Orzechowskiego z klątwy.; 10. Marianna de Biberstein – Orzechowscy – Niezabitowska et Paweł Orzechowski, 1771 r.; 2.Instrument dany księdzu Delamars od biskupa chełmskiego do rozsądzenia sprawy Teodora Orzechoskiego z plebanem niekraszewskim, 1708 r.; 3. Sublewacja dla Teodora Orzechowskiego, 1709 r.; 4. Pokwitowanie podstolego lubelskiego Kazimierza Bilskiego dla Teodora Orzechowskiego, 1710 r.; 5. Pozew dla Teodora Orzechowskiego, 1711 r.; 6. Actum Lublini a. 1717. Wolińscy – Bielscy. Bona Ostromęczyn.; 7. Actum i cast. Cracovien. a. 1732. Remer- Gołuchowski.; 8. Actum Lublin a. 1717. Orzechowski – Gołuchowski – Borów.; 9. Trzy pozwy dla Orzechowskiego z lat: 1721, 1730, 1732.; Dokumenty po Orzechowskich

Add to bibliography

23. 

Edition 1. Summariusz dokumentów odnoszących się do spraw miasta Lublina przeciw Żydom; 10. Akt ograniczający Żydów, 1759 r.; 11. Reskrypt z 1774 r. do podstarościego lubelskiego w sprawie decyzji Magistratu odnośnie niedopuszczania Żydów do handlu i rzemiosła; 12. Dekret sądu assesorskiego w sprawie miasta Krakowa z Żydami Kazimierza; 13. Departament Policji w Radzie Nieustającej o paktach z Żydami, 1781 r.; 14. Litterae Salvi Conductus, 1781 r.; 15. Sprawa kotlarzy chrześcijan i żyda, 1792 r.; 2. O Żydach, z artykułu „Żydzi w Lublinie ich przywileje”, opublikowanego w „Izraelicie”; 3. Dwa odpisy z 1535 r. w sprawie Peyssaka Joskowicza, dotyczące jego wysiedlenia z Lublina; 4. Dokument ograniczający prawa Żydów z 1576 r.; 5. Dokument ograniczający prawa Żydów z 1679 r.; 6. Reskrypt króla Jana Kazimierza do burmistrza Lublina w kwestii Żydów i kupiectwa, 1694 r.; 7. Zatwierdzenie przywilejów synagogi żydowskiej z 1736 r.; 8. Reskrypt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Żydów dotyczący zakazu zamieszkania i handlu w Lublinie; 9. Dwa reskrypty z 1738 r. odwołujące nadanie littera salvi conductus Żydom lubelskim, podstępnie uzyskanego; Odpisy dokumentów dotyczących Żydów lubelskich

Add to bibliography

<<< Previous  / 22 Next >>>