polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Social Life Documentation

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

14. 

Edition Duplika ur. Michała Zaleskiego b. Podkomorzego Rosieńskiego, jeneralnego Prokuratora massy nieletniey Xiężniczki Stefanii Radziwiłłówny, Pozwaney; przeciwko Powództwu Jeneralney Prokuratoryi Królestwa Polskiego, w Imieniu Skarbu publicznego, duchowieństwa, funduszu edukacyinego, szpitalów, i dalszych zakładów publicznych w rzeczy wyjaśnienia i zabezpieczenia funduszóe tymże Instytutom publicznym z massy nieletniy Xiężniczki Stefanij Radziwiłłówny w Kraju Królestwa Polskiego sytuowaney, należnych, działaiącey, Sądowi Kommisyi na urządzenie interessów Radziwiłłówskich Naywyższą Monarszą wolą ustanowionemu, złożona; Wykaz Funduszów i Praw Skarbu Publicznego, oraz Instytutów duchownych, edukacyjnych, miast i szpitalnych Królestwa Polskiego, do hypoteki dóbr Biały i Sławatycz z przyległościami, wniesionymi bydż powinnych

Add to bibliography

<<< Previous  / 5 Next >>>