polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

5. 

Edition 1. 48 listów od różnych osób do gen. A. Baranowskiego.; 10. Kopia odezwy komendanta siły zbrojnej powiatu chełmskiego, 1812 r.; 11. Listy do Dąbrowskiego i Skomorowskiego.; 2. Kopie listów gen. A. Baranowskiego do różnych osób i instytucji z lat 1812-1824.; 3. Kopie: a) Odpowiedź cesarza rosyjskiego, dana deputacji obywatelskiej w Białej 19 IX 1814 r.b) List Jana Tarnowskiego do Kajetana Koźmiana z 1815 r., c) Instrukcja do przyszłej konstytucji dana przez cesarza ros. d) Wyjątek z Gazety Warszawskiej o Sejmiku obywatelskim w Krasnymstwie. e) Pokwitowanie Michała Kochanowskiego ze składki na pomnik księcia Adama Czartoryskiego. f ) Pieśń faworytna księca Józefa Poniatowskiego. g) Odpowiedź polskich oficerów dana gen. Dąbrowskiemu. Gra „Jeu aux questions”.; 4. Regest expensów pogrzebowych Antoniny Baranowskiej.; 5. Kopie odezw do władz.; 6. Sprawa między gen. Antonim Baranowskim a Franciszkiem Małeckim o przewinienie szkalowania.; 7. Kwity z odebranych legatów.; 8. Róże rewersy, kwity i wykazy.; 9. Sprawa graniczna z Kunickicm, podkomorzym chełmskim.; Z papierów jenerała Baranowskiego Antonoiego

Add to bibliography

7. 

Edition 1. Actum Lublini. in colleg. religiosorum patr. Soc. J. anno 1713. Comprom inter Maria Casimiera Pieniążkowa et Theresa Varszy(wicka).; 10. Actum in cast. Crasnostaviensi. Mazurek – Skoczylas de bonis Piaski Ziemiańskie.; 11. Actum in cast. Lucoviensi a. 1756. Szaniawscy – Dobrowolscy (bona Dziewula).; 12. Actum in cur. Lucoviensi a. 1756. Dziewulscy – Grodziccy.; 13. Karta Kwapiszewskiej z 1782 r.; 14. Ugoda Antoniego Nałęcz-Małachowskiego z 1787 r., Bochotnica.; 15. Responsoria ad articulos in visitatione generali exles. paroch. bochotnicensis conscripta 1793.; 16. Decreta reformationis pro eccles. paroch. in Końsko-Wola, pro prebendario Suchodolsciano, pro eccles. Kuroviensi, 1793.; 17. Indultum Vicentii a Gołąbki Jezierski a. 1797.; 18. Prośba do komisarzów duchownych na komisjach powiatowych za plebanami.; 19. Papiery osobiste ks. Sebastiana Podlewskiego, proboszcza bochotnickiego.; 2. Act. (incompl.) a. 1713. Maria Casimiera Siedlinicen. – Hiacentus Pieniążek.; 3. Actum Lublini a. 1715. Pieniążkowa – Odrowąż.; 4. Actum in Nova civit. Korczyn, 1728 r.; 5. Actum in cast. Cracoviensi a. 1729 r. Remer – Chełmski.; 6. Actum Lublini a. 1717. Wolińscy – Bielscy. Bona Ostromęczyn.; 7. Actum i cast. Cracovien. a. 1732. Remer- Gołuchowski.; 7a. Actum (niekompletny) Michałowskie – Warszycki.; 8. Actum in cast. Cracoviensi a. 1737 r. Remer- Chełmski.; 9. Actum in castro Premislensi a. 1737.; Papiery po X. Podlewskim

Add to bibliography

<<< Previous  / 475 Next >>>