/page0001.djvu

			KATALOG
CZASOPISM
LUBELSKICH
G-M
		

/page0003.djvu

			KATALOG
CZASOPISM
LUBELSKICH
		

/page0004.djvu

			1000847146
		

/page0005.djvu

			■u Ma/)
KATALOG
CZASOPISM
LUBELSKICH
G-M
OPRACOWAŁA IWONA WÓJCIK
LUBLIN 2005
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA ŁOPACINSKIEGO
WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
		

/page0006.djvu

			Konsultacja merytoryczna
Zdzisław Bieleń, Dorota Wójcik
Korekta
Dorota Wójcik
O	Copyright by Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. H. Lopacińskiego w Lublinie
2005
ISBN 83-86361-50-6
ISBN 83-227-2467-5
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H. ŁOPAC1ŃSKILGO W LUBLINIE
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel. (0-81) 537-53-02, 537-53-04
Dział Handlowy: tel./faks (0-prefiks-81) 537-53-02
e-mail/prcss@ramzes.umcs.lubhn.pl
		

/page0007.djvu

			SPIS TREŚCI
KATALOG 		7
G 			7
H		46
I			48
J . . 		75
K	85
L	124
L	137
M	138
INDEKS MIEJSCOWOŚCI 	151
		

/page0009.djvu

			KATALOG
G
615.	GADKI Z CHATKI : gazeta folkowa / [red. nacz. Radosław Zaleski]
Lublin 1996—
Miesięcznik. — Od nr 19 (1998) red. Agnieszka Matecka, Marcin Skrzypek
Bibl. HL	1996 nr 1-6; 1997 nr 7-11, 13-15; 1998 nr 16 20; 1999 nr 21-25
Bibl. UMCS	1996 nr 1-6; 1997 nr 7-15; 1998 nr 16 20; 1999 nr 21-25; 2000
nr 30, 31
GAMA PI LAWSKA
zob.
BIS : biuletyn informacyjny Samorządu Miasta Puławy
616.	GARBARZ : biuletyn informacyjny ZOKil [Zakładowego Ośrodka Kształ¬
cenia i Informacji] NZG [Nadbużańskich Zakładów Garbarskich] we Włodawie
/ Zakładowy Ośrodek Kształcenia i Informacji w Nadbużańskich Zakładach Gar¬
barskich we Włodawie ; red. Stanisław Sulimierski
Włodawa 1987-1989
Miesięcznik
ChBP Chełm	R I 19P7 nr 1,5 + jednodniówka; R. 2 1988 nr 1,2, 4, 6-9; R.
3	1989 nr 1, 3
MBP Biała Podl.	R. 1 1987 nr 3, 4; R. 2 1988 nr 1-5. 8; R. 3 1989 nr 2
617.	GAUDEAMUS : jednodniówka studentów UMCS [Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej], AM [Akademii Medycznej], WSR [Wyższej Szkoły Rolniczej],
wydana z okazji 15-lecia Uczelni
Lublin, październik 1959
Jednodniówka
Bibl. HL
Bibl. UMCS
		

/page0010.djvu

			618.	GAUDEAMUS . jednodniówka wydana z okazji Tygodnia Akademika 15-
22 listopada 1931 r. / wyd. nakł. Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” Studentów
Lublin, 15-22 listopada 1931
Jednodniówka
Bibl. KUL
Muz. M. Lublina
619.	GAZETA? / Rada Miejska w Bychawie ; [red. prow. Eugeniusz Góra]
Bychawa 1996-
Niereg. — Ukazały się 2 nr-y, dalej ukazuje się pt.. GŁOS 'IEMI BY-
CHAWSKIEJ. — Od nr 13 (1996) red. prow. Eugeniusz Góra, Grzegorz Bar¬
toszek. — W roku 1999 dod. samoistny: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
(do nr 13). — Od nr 12 (2000) red. Monika Strzelec
Bibl. HL	1996 nr z 18 04, 02.05, 3-19, 1997 nr 1-24. 1998 nr 1-23; 1999
nr 1-22; 2000 nr 1-24
Bibl. KUL	1997 nr 1-9, 11-24; 1998 nr 1-8, 10-23; 1999 nr 1-21; 2000
nr I-14
Bibl. UMCS	1997 nr 21-23; 1998 nr 8-23; 1999 nr 1-22; 2000 nr 1-20
620.	GAZETA : pismo „Solidarności”
Puławy-Świdnik-Tomaszów Lubelski-Zamość-Lublin 1987-1989
Bibl. HL	1987 nr 16, 17; 1988 nr 1-3, 8, 1989 nr 4. 6-8
621.	GAZETA AKADEMICKA / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu ; red. Mirosław Kraszewski [i in.]
Zamość 2000-
PiMBP Zamość	2000 nr 1. 2
622.	GAZETA AKADEMICKA STUDENTÓW KUL
Lublin 1948
Bibl. KUL	1948 nr 1
GAZETA BEŁŻYCKA
zob.
wiEŚCI BEŁŻYCKIE
623.	GAZETA BIŁGORAJSKA : organ Powiatowego Komitetu Frontu Naro¬
dowego
		

/page0011.djvu

			KATALOG
9
Biłgoraj 1954-1957
Nr 3, 4 w 1954 r. są jednodniówkami
Bibl. HŁ	R. 1 1954 nr 3-7: R. 2 1955 nr 1. 2. 10-12; R. 3 1956 nr 1-3; R.
4 1957 nr I
624.	GAZETA BIŁGORAJSKA : organ urzędowy Wydziału Powiatowego
Sejmiku Biłgorajskiego ; red. K. Doborowski
Biłgoraj 1921-[1922]
Miesięcznik
Bibl. KUL	R. 2 1922 nr 8/10
625.	GAZETA BYCHAWSKA / Byehawski Dom Kultury ; red. odpow Anna
Truskolaska
Bychawa 1990-1997
Bibl. HŁ	R I 1990 nr I-10; R. 2 1991 nr 11; R. 3 19*2 nr 13; R. 4 1993
nr 14: R. 5 1994 nr 1-13: R. 6 1995 nr 1-14: R. 7 1996 nr 1-10,
13; R. 8 1997 nr 14, 15
Bibl. UMCS	R. 3 1992 nr 2
626.	GAZETA BYCHAWSKA : jednodniówka Bychawskiego Towarzystwa Re¬
gionalnego, wydana z okazji 450-Iecia Bychawy
Bychawa, 19 czerwca 1987
Jednodniówka
Bibl. HŁ
627.	GAZETA CHEŁMSKA / Chełmskie Towarzystwo Samorządowe ; red. Ry¬
szard Majewski
Chełm 1993-
Dwutygodnik. —- Od nr 10 (1993) ukazuje się jako miesięcznik
ChBP Chełm	R. I 1993 nr 1-10; R. 2 1994 nr 11-18; R. 3 1995 nr 19-23; R.
4	1996 nr 24-33; R. 5 1997 nr 34-40; R. 6 1998 nr 41-46; R. 7
1997	nr 47-57; R. 8 2000 nr 58-63
628.	GAZETA CHEŁMSKA / wyd. i red. Andrzej Sawa
Chełm 1990
Niereg.
ChBP Chełm
1990 nr 1, 2
		

/page0012.djvu

			629.	GAZETA CHEŁMSKA : ilustrowany tygodnik polityczny, oświatowy,
społeczny i gospodarczy: organ niezależny, stojący na straży dobra ludu i państwa
/ wyd. i red. Antoni .laros
Chełm 1929
Tygodnik
ChBP Chełm	1929 nr 1
Bibl. KUL	1929 nr 2
630.	GAZETA DOMOWA : tygodnik / „Agrohansa — Ster” Spółka Wydawni¬
cza „Centrum” ; red. nacz. Ewa Czerwińska
Lublin-Biała Podlaska-Chełm-Zamość 1990-1992
Tygodnik. — Od nr 1 (1992) zm. tyt.: MAGAZYN LUBELSKI : gazeta
domowa. — Od nr 34 (1992) red. nacz. Franciszek Piątkowski
Bibl. HŁ	1990 nr 1-35; 1991 nr 1-53; 1992 nr 1-41
Bibl. KUL	1990 nr 1-35, 1991 ; 1992 nr 1-30, 32, 34-41
B.bl. UMCS	1990 nr 1-35; 1991 nr 1-52; 1992 nr 1-21. 28-38, 40, 41
ChBP Chełm	1991 nr 4-52; 1992 nr 1, 5, 9, 10, 14-32, 34-41
631.	GAZETA DZIERZKOWICKA / Gminny Ośrodek Kultury
Dzierzkowice 1996
Niereg. — Opis wg nr 4 (1996)
Bibl. HŁ	1996 nr 4; 1997 nr 5, 6
632.	GAZETA FESTIWALOWA : XII MFFR [Międzynarodowy Festiwal Fil-
mówRolniczych] / red. Zbigniew Miazga
Lublin 1980
Niereg.
Bib! HŁ.	1980 nr 1,2
633.	GAZETA ILUSTROWANA : tygodnik
Brak miejsca wydania i wydawcy
Bibl. HŁ	1940 nr 1,10
634.	GAZETA JANOWIECKA : pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca /
Towarzystwo Przyjaciół Janowca ; red. Leszek Kwasek, Krzysztof Szulowski
Janowiec n/Wisłą 1996—
Kwartalnik. — Od nr 3 (1996) red. nacz. Krzysztof Szulowski
		

/page0013.djvu

			KATALOG
11
fi/W. HŁ	1996-2000
Bibl. KUL	1998; 1999
CBR Puławy	1996-2000
635.	GAZETA JASTKOWSKA . pismo powołane z inicjatywy Samorządu
Gminy Jastków / Rada Gminy Jastków ; red. Maria Kopycińska
Jastków 1990-1995
Bibl. HŁ	1990 nr 1.2; 1991 nr 1-4; 1992 nr 1-4; 1993 nr 1-5; 1994 nr 1-6;
1995 nr 1
Bibl. KUL	1990 nr 1,2
636.	GAZETA JUBILEUSZOWA / Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków
ZTL UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie]
Lublin 1993-
Ukazuje się raz na 5 lat
Bibl. UMCS	1993 nr 1; 1998 nr 2
637.	GAZETA KAZIMIERSKA / Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza
Kazimierz 1992—
Miesięcznik
Bibl. KUL	1992 nr 2
Bibl. UMCS	1992 nr 2
638.	GAZETA KRASNOBRODZKA : miesięcznik Samorządu Gminnego /
Centrum Oświaty, Kultury i Sportu w Krasnobrodzie ; red. nacz. Mariola Czapla
Krasnobród 1990—
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1990 nr 1-7; 1992 nr 1; 1993 nr 1-3; 1994 nr 1-9; 1996 nr 1,
2; 1997 nr 1-4; 1998 nr 1-4 + wyd. spec.; 1999 nr 1-8; 2000
nr 1-13
PiMBP Zamość	1990 nr 1-7; 1992 nr 1; 1993 nr 1-3: 1994 nr 1-9; 1996 nr 1, 2;
1997	nr 1-4, 1998 nr 1-4; 1999 nr 1-8; 2000 nr 1-13
639.	GAZETA KRASNOSTAWSKA : [niezależny dwutygodnik lokalny] /
Oficyna Wydaw. „AZ” S-ka z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie
Krasnystaw 1990-1993
Dwutygodnik. — Od nr 1 (1991) tygodnik
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
1990 nr 1,2,4
1990 nr 2, 7, 9, 11, 13-17, 19,21
		

/page0014.djvu

			ChBP Chełm
1990 nr 1-5, 7-10, 16; 1991 nr 1-17; 1992 nr 1-32; 1993 nr 4,
5, 13, 32, 33
640.	GAZETA KRAŚNICKA : organ Powiatowego Komitetu Frontu Narodo¬
wego / Powiatowy Komitet Frontu Narodowego
Kraśnik 1955-^1956]
Bibl. HŁ	1955 nr 4; 1956 nr 1
641.	GAZETA KRZCZONOWSKA : pismo samorządowe Gminy Krzczonów
/ red. nacz. Eugeniusz Piskorek
Krzczonów 1992-1993
Bibl. HŁ	1992 nr 1,2; 1993 nr 7(spec.)
642.	GAZETA LUBELSKA : ilustrowane pismo poranne / wyd. i red. Franci¬
szek Głowiński
Lublin 1931
Bibl. UMCS	1931 nr 1-62
643.	GAZETA LUBELSKA ; jednodniówka / Lubelskie Wydawnictwo Prasowe
RSW „Prasa-Ksiązka-Ruch”
Lublin, październik 1973
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Muz. J. Cz.
644.	GAZETA LUBELSKA : niezależny organ demokratyczny / Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik” ; red. Jan Dąbrowski
Lublin 1944-1947
Dziennik. — Od roku 1945 zm. podtyt.: niezależne pismo demokratyczne. —
Od nr 300 (1945) red. Hipolit Bolesławski ; od nr 287 (1946) red. Leopold Beck
Arch. Lublin	1944 nr 21, 39, 71; 1945 nr 17-20, 22-28, 30-43, 45-53, 55-59,
62-68,71-78, 82-97, 99-111, 113-115. 117-128, 159-187, 189,
230, 236, 243; 1946 nr 114, 115, 133, 134; 1947 nr 11-19, 31,
32,	62-65, 76, 80, 83, 84
Bibl. HŁ	1944 nr 1, 2, 9-11, 13, 14, 18-23, 25. 27, 28, 30, 31, 33, 35-38,
43—45, 47, 48, 50, 56, 61, 62, 64, 68, 69, 71, 78-80, 84; 1945
nr 2-6, 8, 10-45, 47-309 + 2 dod. nadzw.; 1946 nr 1-359; 1947
nr 1-79, 81, 83, 84
		

/page0015.djvu

			KATALOG
13
Bibl. KUL
Bibl. UMCS
CBR Puław,
ChBP Chełm
Muz. M Lublina
1944 nr 4, 5, 7,8, 10, II, 13-17, 19,21-26. 30, 33, 35-40,43,44,
47-56, 59, 61-69, 72-74, 76, 80-86; 1945 nr 2-6, 8-10, 12-14,
16, 17, 19-21, 23-246, 248-309 + wyd. nadzw. z dn. 03.05; 1946
nr 1-267, 269-301, 303-321, 323-332, 334-369; 1947 nr 1-84,
86
1944 nr 1-55, 57-85, 1945 nr 1-174, 178-183, 185-188, 190-
309; 1946 nr 1-359; 1947 nr 1-58, 60-84
1944 nr 2, 10; 1945 nr 2, 10, 11, 13, 15, 17-22, 28, 31-40,
42-79, 81-85, 88-100, 103, 149. 151, 152. 159-164, 166-170,
173-181, 183-192. 200-202, 205, 208, 213-215, 218, 219, 224-
227, 229, 230, 233-240, 242-246, 248-254, 257-263, 266, 267,
270, 273-276, 278, 279, 281-286, 288, 290-295, 297-300; 1946
nr 12, 19-32, 34-38, 40, 41, 43-46. 48-54, 56-93, 95-115, 118-
123,	125-139, 141-161, 163-210, 212-221, 223-232, 234-256,
258-299, 317-334, 336-345, 347-359; 1947 nr 1-84
1944 nr 73, 79, 81, 82, 84; 1945 nr II, 13, 14. 37, 42. 44. 56.
63-66, 114, 120, 123, 124, 154, 155, 163, 176, 177, 195-202,
204-212, 215-218, 252, 256, 257, 262-267, 269-272, 274-290,
294-300, 302
1944 nr 2, 4, 5, 7-29, 31-39,41-46,48-68, 70-73, 75, 76, 78-80,
83; 1945 nr 19, 21, 33, 47, 213, 354; 1946 nr 156, 188, 189, 277,
285-293, 295-301, 304-308, 311, 312, 316-318, 320, 321; 1947
nr 7, 11, 14-19, 21. 23-34, 36 -42. 44-48, 51-61, 63. 70, 72
645.	GAZETA LUBELSKA : pismo rolniczo-przemysłowo-handlowe i literac¬
kie / wyd. i red. Leon Zaleski
Lublin 1876-1905, 1910-1911
Wych. 3 x w tyg. — Od nr G6 (1886) wyd. i red. Wiktor Pstruszewski ; od
nr 252 (1887) wyd. i red. Bolesław Drue ; od nr 139 (1888) Bolesław Drue za
red. Zdzisław Piasecki. — [Za red. Zdzisława Piaseckiego pismo ukazywało się
jako dziennik]
Arch. Lublin
Bibl. HŁ
1880 nr 233, 239, 245; 1881 nr 60, 66, 72; 1885 nr 147, 153, 170,
174, 180. 184, 187, 190, 194-196, 198, 204, 205, 209, 215, 218,
223, 229, 252, 257, 261; 1886 nr 213, 219, 221, 222, 225, 227,
233, 234, 239, 243, 244, 247, 250. 252-256, 258-260. 262, 263,
265, 267, 268, 272, 273, 277, 278; 1898 nr 165, 170, 174
1876	nr 1-148; 1877 nr 2-149; 1878 nr 1-97, 99-149; 1883 nr 1-
11, 13-20, 22-33, 35-41,43-46, 55-58, 61-64, 67-105, 107-123,
125-129, 131-137, 140-143, 145, 146, 149-251. 253-283; 1884
nr 1-128, 130-147, 149-156, 158-188, 190-223, 225-237, 239-
246, 248-252. 254. 255, 257-261, 263-270, 272-275, 277, 278,
283, 285-292; 1885 nr 1-7, 9-34, 36-48, 50-55, 57-60, 62-68,
70-78,80-89,93,94,96-100, 102-126, 129, 131-138, 140, 142-
145, 147-155, 157-201, 203-247, 269-279, 281-283, 285-287,
1886 nr 1-25, 27-105, 107-182, 184-227, 229-234, 236-238,
		

/page0016.djvu

			14
G
Bibl. KUL
Bibl. UMCS
CBR Puławy
MBP Biała Podł.
Muz. Lublin
240-248, 250-280, 282-288; 1887 nr 1, 3-16, 18-22. 24-38, 40-
86, 104. 106-120, 122-125, 127-134, 136-217, 219-242, 246-
277, 279-288; 1888 nr 1-32, 34-54, 56-77, 79, 81-86, 88-96,
98-110. 112-116. 118-120, 122-132, 134. 135. 138, 139, 141-
150, 152-156, 158-162, 164-192, 194, 195, 198-208, 210-215,
217-219. 221; 1889 nr 1-9. 11-53. 55-60. 62-75, 77, 79-81. 83-
85, 87, 88,91,92,94, 101, 103-111. 113-117. 119, 120. 122-125,
127-138, 140, 141, 143, 145-158, 160-163, 166-168, 170-183,
185, 186, 188-201, 204-212, 214-217, 219-241, 244, 245, 247-
259, 261-277, 279-286; 1890 nr 1-12, 14-21, 68-75. 77-84, 86,
88-97,99-109. 111-121, ;23-131. 133-175, 177-182, 184-282;
1891 nr 1-4, 6-10, 12-15, 17, 18, 20-33, 35-83, 85-91, 93-
107, 109-171, 173-206, 208, 209, 211-218, 220-251, 254-275;
1893 nr 1-94, 97-136. 138-162, 165, 167-271, 1894 nr 1-138,
140-172, 174-205, 207. 208, 210-278; 1895 nr 1-26, 28-219,
222-284; 1896 nr 1-24, 126-200, 202-281; 1897 nr 1-62, 64-97,
99, 101-135, 137-147, 149-201, 204, 206-239, 246-281; 1898
nr 1-27, 29. 31, 33-100, 103-105, 108-137, 144-157. 159-196.
198-244, 246-254; 1899 nr 1-48, 50-84, 86-209. 21 1-225, 227-
246, 248-280; 1900 nr 2-143, 145-226, 228-260, 262, 264-274,
276-284; 1901 nr 1-6, 8-53, 55-112, 114-284, 286; 1902 nr 1-
57 59-133, 135-150, 152-280; 1903 nr I -36, 38-100, 103-128,
130-257, 259-281; 1904 nr 1-14, 16-67, 69-193, 195-282; 1905
nr 1-37, 40-152, 154-225, 227-230, 232-271; 1910 nr 1-178;
1911 nr 1-172, 174-256
1886 nr 220; 1904 nr 14, 36, 58, 84, 108, 131, 198, 230. 254.
273; 1905 nr 43, 60, 166, 264
1879 nr 183, 188
1888 nr 175; 1897 nr 242, 262-264, 268, 279, 272, 273; 1898
nr 69; 1899 nr 194, 105, 165, 169
1904 nr 146
1877	nr 75-149; 1878 nr 1-149
646.	GAZETA LUDOWA : tygodnik ilustrowany / Ludowa Spółka Wydawnicza
; red. Wł. Korwin Drozeński
Lublin-Warszawa 1915-1917
Tygodnik. — Od roku 1916 red. P. Nikodem, od roku 1917 red. A. Olkiewicz
Arch. Lublin	R. 3 1917 nr 44, 45
Bibl. HL	R. 2 1916 nr 12, 42; R. 3 1917 nr 42
Bibl. KUL	R. 1 1915 nr 1, 2, 4-6, 9; R. 2 1916 nr 1-4, 12, 13, 23, 27
Bibl. UMCS	R. 1 1915 nr 3, 4; R. 2 1916 nr 1-4. 6-24, 26. 27, 50, 52; R. 3
1917 nr 4, 10, 13, 17, 18, 20; R. 4 1918 nr 13, 32
647.	GAZETA ŁĘCZYŃSKA / „Rusałka” ; red. nacz. Zbigniew Kochańczyk
Lublin 1988—[ 1999]
		

/page0017.djvu

			KATALOG
15
Niereg. — Od nr 2 podtyt.: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów,
Spiczyn
648.	GAZETA ŁUKOWSKA / Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Ogniwo”
; red. Stanisław Raczyński
Łuków 1924-1928
Miesięcznik
649.	GAZETA ŁUKOWSKA : organ Powiatowej Rady Narodowej : dwutygo¬
dnik poświęcony życiu politycznemu i społeczno-kulturalnemu Powiatu Łukow¬
skiego / Powiatowa Rada Narodowa powiatu łukowskiego
Łuków 1945
Dwutygodnik
Bibl. HŁ	1945 nr 1-4
Bi W. UMCS	1945 nr 1-3
650.	GAZETA MŁODYCH / Federacja Młodych Unii Pracy
Biała Podlaska 1996
MBP Biała Pocił.	1996 nr 1
651.	GAZETA OBYWATELSKA REGIONU ŚRODKOWOWSCHODNIE¬
GO / Fundacja „Solidarności” Regionu Środkowowschodniego ; red. Bogdan
Wagner
Lublin 1990
Tygodnik. — Wych. od 28.02.1990, zawieszona 27.05.1990. — Ukazało się
12 numerów oraz 2 n-ry spec.: nr 1 z dn. 03.06.1990 poświęcony J. Kłoczkow-
skiemu, nr z dn. 08.07.1990 dot. X Rocznicy „Lubelskiego Lipca”. — Od nr 8
red. zesp.
Bibl. HŁ	R. 1 1990 nr 1-12 + 2 n-ry spec.
Bibl. KUL	R. 1 1990 nr 1-12 + 2 n-ry spec.
652.	GAZETA PARCZEWSKA : jednodniówka / Powiatowy Komitet FJN
[Frontu Jedności Narodu]
Bibl. HŁ
1998	nr 1-12; 1999 nr 1, 2
Arch. Lublin
Bibl. HŁ
Bibl KUL
Bibl. UMCS
R. 3 1926 nr 2-4
R. 1 1924 nr 1-4, 6, 7
R. 1 1924; R. 2 1925; R. 3 1926 nr 1-8, 10, 11; R. 4 1927 nr 4
R. 3 1926 nr 2
		

/page0018.djvu

			Lublin, maj 1971
Jednodniówka
Bibl. HŁ
653.	GAZETA PIASECKA : lokalny tygodnik informacyjny / Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury ; red. nacz. Marek Naumiuk
Piaski 1994
Tygodnik
Bibl. HŁ	1994 nr 1-7, 9-15, 17, 20, 21
654.	GAZETA PIASECKA : pismo samorządu gminy / red. kol.: E. Kuśmier-
czyk [i in.]
Piaski 1990
Bibl. KUL	IWO nr 3
655.	GAZETA PODLASKA / wyd. Mieczysław Skalimowski
Biała Podlaska 1990—[ 1994]
MBP Biała Pod!	1990 nr 1-8; 1994 nr spec.
656.	GAZETA PODLASKA : informator / NSZZ Solidarność Region Mazow¬
sze. Oddział w Siedlcach i Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 1987-1988
Bibl. HŁ	1987 nr 13; l‘»88 nr 6
Bibl. UMCS	1988 nr 10
657.	GAZETA POLEMICZNA / wyd. Jacek Spisacki
Biała Podlaska 1990
MBP Biała Podl.	1990 nr 1-9; 1991 nr 10, 11
658.	GAZETA POWIATOWA KRASNOSTAWSKA : pismo lokalne po¬
wiatu krasnostawskiego : Lopiennik-Żółkiewka-Gorzków-Fajsławice-Rejowiec-
Siennica-Krasnystaw-Izbica-Rudnik / AMIR [Agencja Marketingu i Reklamy] ;
red. nacz. Witold Głaz
Krasnystaw 1999—
Miesięcznik
ChBP Chełm
2000 nr 10, 13
		

/page0019.djvu

			KATALOG
17
659.	GAZETA POWIATU ŁUKOWSKIEGO : dwutygodnik oświatowo-spo-
teczno-gospodarczy / wydaw. Oddziału Powiatowego Związku Polskiego Nauczy¬
cieli Szkół Powszechnych w Łukowie ; red. Józef Pypeć
Luków 1928-1933
Dwutygodnik, następnie miesięcznik. — Od roku 1933 red. Wł. Sory
Bibl. KUL	1928-1931; 1932 nr 2-24; 1933 nr 1-4, 8-11
Bibl. UMCS	1928 nr 2; 1929 nr 7; 1930 nr 2-11; 1931 nr 10
MBP Biała Podl.	1931 nr 2, 7, 9; 1932 nr 2, 3, 8, 22; 1933 nr 8
660.	GAZETA POWSZECHNA POCZTA : tygodnik / wyd. i red. Marek Los
Lublin-Świdnik 1992
Tygodnik
Bibl. HŁ	1992 nr 0-9
Bibl. UMCS	1992 nr 1, 4-9 + dod.: Przewodnik po Tygodniu
661.	GAZETA PUBOWA ; gazetka wyjątkowego PUB-u „Piwnica” / PUB
„Piwnica”
Biała Podlaska 1999
MBP Biała Podl	1999 4 zeszyty nienumerowane
662.	GAZETA PUŁAWSKA / „Rusałka” ; red. nacz. Zbigniew Kochańczyk
Lublin 1998—
Niereg. — Od r. 1999 dod. do tyt.: Janowiec, Kazimierz, Końskowola,
Nałęczów, Puławy. — Od r. 1999 red. nacz. Stanisław Wojnarowicz. — Od r. 2000
zm. podtyt.: GAZETA PUŁAWSKA : tygodnik regionalny
Bibl. HŁ	1998 nr 1-5; 1999 nr 2-19; 2000 nr 1^13
CBR Puławy	1998 nr 2-4, 6; 1999 nr 2-14, 16-21; 2000 nr 1-43, 45-50
663.	GAZETA RADZYŃSKA / Powiatowa Rada Bezpartyjnego Bloku Współ¬
pracy z Rządem ; red. Stanisław Ryżukiewicz
Radzyń [Podlaski] 1933-1935
Dwutygodnik
Bibl. UMCS	1935 nr 10, 16, 18
MBP Biała Podl.	1935 nr 1-21
664.	GAZETA ROLNIKÓW : pismo Solidarności RI [Rolników Indywidual¬
nych]
Lublin 1988
		

/page0020.djvu

			Bibl. HŁ
Bibl. UMCS
ChBP Chetm
1988 nr 1
1988 nr 2
1988 nr 2
665.	GAZETA STRAŻACKA : jednodniówka w 75-tą rocznicę założenia Miej¬
skiej Zawodowej Straży Pożarnej w Lublinie 1879-1949 / oprać. Kazimiera Ga-
warecka, Wincenty Czarkowski
Lublin, 1959
Jednodniówka
Muz M. Lublina
666.	GAZETA ŚWIDNICKA : Mełgiew, Piaski, Świdnik, Trawniki / „Rusałka”
; red. nacz. Zbigniew Kochańczyk
Lublin 1998—
Niereg. — Od nr 5 (1998) tyt. GAZETA ŚWIDNICKA : Mełgiew, Piaski,
Rybczewice, Świdnik. — Od nr 5 (1999) red. nacz. Stanisław Wojnarowicz
667.	GAZETA TARNOGÓRSKA : jednodniówka Niezależnych Związków
Zawodowych Solidarność / Albin Sokołowski
Tarnogóra, styczeń 1990
Jednodniówka
PiMBP Zamość
668.	GAZETA TOWARZYSKA „HADES” / Spółka Spółek „Efekt Hadesu”
Lublin 1993-
Bibl. HŁ	1993 nr 1-10; 1994 nr 1-7; 1995 nr 1-3, 5, 6; 1996 nr 1-5; 1997
669.	GAZETA TURNIEJOWA ; IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o	Puchar J. M. Rektora Politechniki Lubelskiej / [org. Zespół Tańca Towarzyskie¬
go Politechniki Lubelskiej „Gamza”]
Lublin, 1996
Jednodniówka
Bibl. HŁ
GAZETA URZĘDOWA
AMTSBLATT DES KREISES BIŁGORAJ = GAZETA URZĘDOWA OB¬
WODU BIŁGORAJSKIEGO
Bibl. HŁ
1998	nr 1-10; 1999 nr 1-11
nr 1-3
zob.
		

/page0021.djvu

			KATALOG
19
670.	GAZETA URZĘDOWA POWIATU KONSTANTYNOWSKIEGO
Janów Podlaski 1919-1920
MBP Biała Pódl.	1919 nr 1-20; 1920 nr 1-20
671 GAZETA URZĘDOWA POWIATU ŁUKOWSKIEGO / Urzędowy Or¬
gan Ogłoszeń
Łuków 1916-[ 1918]
Arch. Lublin	1916 nr 1-50; 1917 nr 1-51; 1918 nr 1-36
672.	GAZETA URZĘDOWA STAROSTWA CHEŁMSKIEGO / Starostwo
Chełmskie
Chełm 1920
ChBP Chełm	1920
673.	GAZETA URZĘDOWA STAROSTWA ŁUKOWSKIEGO
Łuków 1919—[1920]
Tygodnik
Bibl. KUL	1920 nr 1-3
GAZETA URZĘDOWA WYDZIAŁU POWIATOWEGO SEJMIKU ŁU¬
KOWSKIEGO
zob.
GAZETA WYDZIAŁU POWIATOWEGO PRZY SEJMIKU POWIATO¬
WYM W ŁUKOWIE
674.	GAZETA URZĘDOWSKA : wieści gminne / Gromadzki Ośrodek Kultury
; [red. pracownicy GOK i UG]
Urzędów 1993-
Bibl. HŁ	1993 nr maj, wrzesień; 1994 nr styczeń, maj; 1999 nr luty, marzec
675.	GAZETA W LUBLINIE : cotygodniowy dodatek do „Gazety Wyborczej”
: region Bihła Podlaska-Chełm-Lublin-Zamość
Lublin 1990—
Ukazuje się w czwartki; od nr 18 (1990) ukazuje się w poniedziałki i czwart¬
ki; od nr 28 (1990) ukazuje się w poniedziałki, środy i czwartki; od nr 9 (1991)
ukazuje się w poniedziałki, środy czwartki i .*oboty; od nr 137 (1991) Gazety
		

/page0022.djvu

			20
G
Wyborczej, piątkowe wyd. Gazety w Lublinie ukazuje się pt.: Gazeta w Lublinie
: Weekend, w paginie: Gazeta na Weekend; od nr 182 (1991) Gazeta w Lublinie
ukazuje się codziennie. — Od nr 24 (1992) red. nacz. Wacław Biały. — Od
nr 24.02 bezpłatny dod.: Gazeta Handlowa; do nr 237 (1993) dod. spec.: Gazeta
dla Studentów; od nr 267 cotyg. dod. we wtorki: Gazeta Biuro Komputer, n-ry
1-58; do wyd. czwartkowego dod.: Gazeta Budownictwo i Dom; do nr 226, 202,
250, 278, 301 dod.: Gazeta dla Przedsiębiorczych; do nr 102 dod.: Gazeta na
Kozienalia; do nr 106 dod.: Gazeta w Krasnymstawie; do nr 108 dod. Spotkania
z Kulturą Paryską; do nr 131 dod.: Gazeta w Lubartowie; do nr 137 dod
Gazeta w Łęcznej; do nr 214 dod.: Gazeta w Zamościu; do nr 210 dod.: Gazeta
na Chmielaki; do nr 226 dod.: Gazeta na Targi; do nr 230 dod.: Gazeta dla
Studentów; do nr 240 dod.: Gazeta na Targi; do nr 248 dod.: Gazeta w Biłgoraju;
do nr 252 dod.: Gazeta Chełmska; do nr 259 dod.: Gazeta w Terespolu; do
nr 261 dod.: Gazeta w Świdniku; do nr 270 dod.: Gazeta w Dorohusku; do
nr 274 dod.: Gazeta w Chełmie; do nr 277 dod.: Gazeta w Puławach; do nr 284
dod.: Gazeta w Korei Południowej; do nr 297 dod.: Rodzić po Ludzku; do nr 299
wyd. spec. Gazeta Świąteczna; w roku 1995 dod. stale: do wyd. wtorkowego:
Biuro Komputer, do wyd. czwartkowego: Dom i Budownictwo, do nr 19 dod
Gazeta w Tomaszowie, do nr 21 dod.: Gazeta dla Przedsiębiorczych, do nr 24,
47 dod.: Gazeta w Chełmie, do nr 43 dod.: Gazeta w Kamieniu — dodatek
Regionalny, do nr 51 dod.: Medycyna i Zdrowie, do nr 65 dod.: Kawa i Herbata,
do nr 58 dod.: Gazeta Matura, do nr 77 dod.: Gazeta w Chełmie, do nr 85
dod. spec.: Matura 95, do nr 90 dod. wielkanocny: Gazeta z Życzeniami, do
nr 114 dod.: Targi Pogranicza, do nr 137 dod.: Gazeta w Zamościu, do nr 163
dod.: Biznes w Lublinie, do nr 164 dod : Polskie Lato — Włodawa 95, do
nr 278 dod.: Encyklopedia Gminna — Zamojskie; w roku 1996 dod.: Gazeta dla
Przedsiębiorczych, n-ry: 26, 50, 74, 97, 124, 147, 177, 200, 230, 254, 216, 294,
do nr 57 dod.: Kawa i Herbata, do nr 103 dod.: MPWiK — Tradycja i Rozwój, do
nr 121 dod.: Lubelsko-Chełmska Fundacja Rozwoju, do nr 136 dod.: Rejonowy
Zakład Gazowniczy w Lublinie — 115 lat działalności, do nr 161 dod.: Gazeta
Festiwalowa Włodawa’96, do nr 233 dod.: Gazeta na Festiwal
Bibl. HŁ	1990 nr 1-45; 1991 nr 1-222; 1992 nr 1-63. 65-289; 1993 nr 1-
305; 1994 nr 1-304; 1995 nr 1-302; 1996 nr 1-303, 1997 nr 1-
302, 1998 nr 1-305; 1999 nr 1-305; 2000 nr 1-303
Bibl. KUL	1990; 1991; 1992 nr 1-278. 280-289; 1993; 199*; 1995 nr 1-89,
92-302; 1996 nr 1-267, 269-279, 281-303; 1997 ; 1998 ; 1999 ;
2000
Bibl. UMCS	1991 nr 1-222; 1992 nr 1-289; 1993 nr 1-305; 1994 nr 1-304;
1995 nr 1-302; 1996 nr 1-303; 1997 nr 1-303; 1998 nr 1-305;
1999	nr 1-305; 2000 nr 1-303
		

/page0023.djvu

			KATALOG
21
676.	GAZETA WIEJSKA : miesięcznik Okręgu Lubelskiego KPN [Konfede¬
racji Polski Niepodległej] poświęcony sprawom wsi i rolnictwa
Lublin 1989-1990
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1989 nr 1-3; 1990 nr 4-7
Bibl. UMCS	1990 nr 5 + dod. z dn. 04.01.1990
MBP Biała Pódl.	1990 nr 4, 5
677.	GAZETA WŁODAWSKA : niezależny dwutygodnik lokalny Powiatowa
Gazeta Włodawska : dwutygodnik Stowarzyszenia „Gazeta Włodawska” / Komitet
Obywatelski Ziemi Włodawskiej ; red. nacz. Agata Dudek
Włodawa 1990-
Dwutygodnik. — Od nr 19 (1992) wyd. Stowarzyszenie „Gazeta Włodawska”
ChBP Chełm	1990 1992 nr 1-21; 199» nr 36, 37; 1999 nr 1-4, 6
678.	GAZETA WOHYŃSKA : miesięcznik gminny
Wohyń 1995-
MBP Biała Podl.	1995 nr 1-4 (nr 1 jednodniówka gminna); 1990 nr 1
679.	GAZETA WOJCIECHOWSKA ; pismo samorządu gminnego
Wojciechów 1990-
Niereg.
Bibl. HŁ	1990 nr 1-3; 1991 nr 4-9; 1992 nr 1-3; 1997 nr 1; 1998 nr 2-6
Bibl. KUL	1990 nr 1
680.	GAZETA WYBORCZA : jednodniówka / Komitet Obywatelski „Solidar¬
ność” województwa zamojskiego
Zamość, 4 czerwca 1989
Jednodniówka
Bibl. HŁ
681.	GAZETA WYDZIAŁU POWIATOWEGO PRZY SEJMIKU POWIA¬
TOWYM W ŁUKOWIE
Łuków 1920-1925
Od 1920 r. nr 2 tyt.: GAZETA URZĘDOWA WYDZIAŁU POWIATO¬
WEGO SEJMIKU ŁUKOWSKIEGO
Bibl. KUL	1920 nr 1-4, 6-8; 1921 nr 1, 2; 1922 nr 1-3; 1923 nr 1; 1924
nr 1-3; 1925 nr 1
		

/page0024.djvu

			682.	GAZETA Z KLASĄ : pismo Rady Uczniowskiej przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 1997
MBP Biała Podl.	1997 nr 1
683.	GAZETA ZARZĄDU MIASTA BIAŁEJ PODLASKIEJ / Zarząd Ma¬
gistratu Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 1922-1923
Bibl. KUL	1922 nr 1-9. 11; 1923 nr 12
MBP Biała Podl.	1922 nr 1-9; 1923 nr 10-12
684.	GAZETA ZIEMI HRUBIESZOWSKIEJ / "towarzystwo Kulturalno-
-Oświatowe Pro Partia ; red. nacz. Jerzy Masłowski
Hrubieszów 1993
PiMBP Zamość	1993 grudzień
685.	GAZETA ZLOTOWA / Biuro Prasowe Wojewódzkiego Zlotu Młodych
Przodowników Pracy i Nauki, Rada Wojewódzka Federacji Socjalistycznych
Związków Młodzieży Polskiej
Chełm, 15 lipca 1974
Jednodniówka
Bibl. HŁ
ChBP Chełm
686.	GAZETKA BEZ TYTUŁU : pisemko Społecznej Szkoły Podstawowej
w Świdniku / red. dzieci z kółka dziennikarsko-literackiego
Świdnik 1994-1995
Nr 5 (1995) podtyt.: pisemko — nie
Bibl. HŁ	1994 nr I, 2; 1995 nr 3, 5
687.	GAZETKA LOP [LIGI OCHRONY PRZYRODY] / Zarząd Wojewódzki
LOP w Lublinie
Lublin 1993
Bibl. HŁ
Bibl. UMCS
1993 nr 1-4
1993 nr 1-4
		

/page0025.djvu

			KATALOG
23
688.	GAZETKA ROLNIKÓW : pismo „Solidarności" / [red. Janusz Winiarski]
Lublin 1988
Niereg.
ChBP Chełm	1989 nr 2
689.	GAZETKA SZALONEGO NASTOLATKA / [Szkoła Podstawowa nr 5
w Chełmie] ; oprać. zesp. pod red. Barbary Kruczyńskiej
Chełm 1999
Niereg.
ChBP Chełm	199C nr 1
690.	GAZETKA SZKOLNA / Catholicum
Biała Podlaska 1999
MBP Biała Podł.	1999 nr 1-5, 7
691.	GAZETKA SZKOLNA / Wojewódzki Dom Kultury
Biała Podlaska 1990
MBP Biała Podł.	1990 nr 1-3. 5
692.	GAZETKA SZKOLNA : pisemko dziatwy Szkoły Powszechnej nr 2
w Janowie Podlaskim / Samorząd Uczniowski
Janów Podlaski 1937
MBP Biała Podł.	1937 nr 1
693.	GAZETKA ŚCIENNA / [Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej]
Biała Podlaska [1945-1948]
MBP Biała Podł.	1945 nr z dn. 03.01, 05.02, 15.02, listopada; 1946 nr z dn. 02.01,
z jesieni; 1947 nr maj-czerwiec, wrzesień-październik; 1948 nr
bez daty, z grudnia
694.	GIMPRESS / Gimnazjum nr 2 w Chełmie ; red. Aleksandra Janicka [i in.]
Chełm 1999—
Niereg. — Od roku 1999 do nr 3 (2000) numeracja ciągła, od nr 4 (2000)
numeracja bieżąca
ChBP Chełm
1999 nr IX-XII; 2000 nr 2, 3, 4= 1-5=2
		

/page0026.djvu

			695.	GŁOS : dwutygodnik puławski : niezależne pismo lokalne / red. Jerzy
Michniewicz
Puławy 1996-1997
CBR Puławy	1996 nr 2; 1997 nr 5
696.	GŁOS ABSOLWENTÓW WSR [WYŻSZEJ SZKOŁY ROLNICZEJ] :
jednodniówka Koła Absolwentów WSR w Lublinie
Lublin, sierpień 1972
Jednodniówka
Bibl. AR
Bibl. HŁ
697.	GŁOS AFRYKI : biuletyn informacyjny Misjonarzy Afryki / Wspólnota
Misjonarzy Afryki w Lublinie
Lublin 1996—
Niereg. — Od roku 1997 red. zesp.: Piotr Gębala, Paweł Piechota. — Od
roku 1998 podtyt.: biuletyn informacyjny Misjonarzy Afryki Ojców Białych ; od
roku 1999 tyt.: GŁOS AFRYKI : Misjonarze Afryki — Ojcowie Biali. — Od
roku 1999 red. Krzysztof Stolarski; w roku 2000 podtyt.: biuletyn informacyjny
Misjonarzy Afryki
Bibl. HŁ	1996 nr 1; 1997 ur 2
Bibl. KUL	1996 nr 1; 1997 nr 2
698.	GŁOS ANNOPOLA : pismo samorządu miasta i gminy Annopol / Centrum
Kultury w Annopolu ; red. nacz. Maciej Niemczycki
AnnoDol 1997
Kwartalnik
Bibl. HŁ	1997 nr 1-4; 1998 nr 1, 2
699.	GŁOS BUDOWLANYCH : dwutygodnik budownictwa Lubelszczyzny /
Rada Pracownicza ; red. nacz. Wiesław Orlicz
Lublin 1965-1990
Dwutygodnik. — Od nr 9 (1968) podtyt.: dwutygodnik społeczno-gospodar¬
czy budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Lubelszczyzny; od nr 3
(1974) podtyt.: dwutygodnik samorządów robotniczych przemysłu budowlanego;
od nr 8 (1977) red. nacz. Stanisław Strelnik; od roku 1987 red. nacz. Stefan
Szaflik
Arch. Lublin
1966 nr 1-14
		

/page0027.djvu

			KATALOG
25
Bibl. HL	1965 nr 1,2; 1966-1977 nr 1-24; 1978 nr 1-8, 10-18, 20-23;
197V nr 1-7, 9-24; 1980 nr 1-24; 1981 nr 1-22; 1982 nr 1-14;
1983 |986 nr 1-24; 1987 nr 1-23; 1988 nr 1-24; 1989 nr 1-24:
1990 nr 1-12, 14-20
Bibl. KUL	1965 nr 1, 2‘ 1966; 1967 nr 25; 1968 nr 7, 9 11; 1970-1978.
1979 nr 1-7, 9-24; 1980; 1981 nr 1-22; 1982 1990
Bibl. PL	1975-1977 nr 1-24; 1978 nr 1-22; 1979 nr 1-24; 198u nr 1-24;
1981 nr 1-13. 15-22; 1982 nr 1-14; 1983-1985 nr 1-24; 1986
nr 1-18, 20-24; 1987 nr 1-10. 12-23; 1988 nr 1-15. 18-23; 1989
nr 1-24, 1990 nr 1, 3-20
Bibl. UMCS	1965 nr 1,2; 1966 nr 1-8, 10, 12-24; 1967 nr 1-24; 1968 nr 1-22,
24; 1969 nr 1-24; 1970 nr 1-22 1971 nr 1-7, 9, 10, 17-24; 1972
1977	nr 1-24; 1978 nr 1-22; 1979 nr 1-7, 9-24; 1980 nr 1-24;
1981 nr 1-22; 1982-1989 nr 1-24; 1990 nr 1-20
ChBP Chełm	1970-1985 nr 1-26; 1986 nr 1-23; 1989 nr 1-26
700.	GŁOS CHEŁMA ; dodatek specjalny „Głosu Żołnierza" / Warszawski
Okręg Workowy
Warszawa, 1959
Jednodniówka
ChBP Chełm
701.	GŁOS CHEŁMSZCZYZNY : organ miłośników historii przy Liceum
Pedagogicznym / red. Augustyn Lewczuk
Chełm 1960-1%3
Miesięcznik
Bibl. KUL	1960-1963 nr 1-4
702.	GŁOS DOROHUSKA : samorządowe pismo informacyjne ; dodatek spe¬
cjalny do wydawnictwa „Euroregion Bug” : Gminny Biuletyn Promocyjny : do¬
datek specjalny do wydawnictwa „Wrota Wschodu” / Urząd Gminy w Dorohusku
Dorohusk 1998-
Niereg.
ChBP Chełm	1998 nr 1; 1999 nr 1-10; 2000 nr 1-10
703.	GŁOS EDY : organ Samorządu Robotniczego Zakładu Zmechanizowanego
Sprzętu Domowego „Predom-Eda” w Poniatowej / Zakłady Zmechanizowanego
Sprzętu Domowego „Predom-Eda”
Poniatowa 1973-1981
Dwutygodnik
		

/page0028.djvu

			26
G
Bibl. HŁ	1973 nr 1,2; 1974 nr 1-10, 12-24; 1975 nr 1-10. 12-24; 1976
nr 1-11. 13-24; 1977 nr 1-8. 10-24; 1978 nr 1-7, 9-24, 1979
nr 1-7, 9-24; 1980 nr 1-24; ,981 nr 1-23
704.	GŁOS FSC : organ Komitetów Fabrycznych Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej, Zarządów Zakładowych Związku Młodzieży Polskiej, Rad Zakłado¬
wych Fabryki Samochodów Ciężarowych i Zjednoczenia Budownictwa Przemy¬
słowego
Lublin 1951-1990
Niereg. — Od nr 7 (1962) organ Samorządu Robotniczego FSC im. Bolesława
Bieruta w Lublinie; Profile : kolumna młodych twórców / wyd. członkowie Ro¬
botniczego Klubu Literackiego przy Zakładowym Domu Kultury FSC w Lublinie
: dodatek niesamoistny do Głosu FSC
Bibl. HŁ	1951 nr 1, 3-8, 11-15; 1952 nr 1-4, 8-10 1953 nr 1-32; 1954
nr 1, 2, 4- 13, 15-20; 1955 nr 1-20; 1956 nr 1-3. 5-9, 13, 14, 16;
1957 nr 1-3, 5-10, 12-19; 1958 nr I 10; 12- 15; 1959 nr 1-5, 7,
8. 10-12. 15-17; 1960 nr 2-8. 10-13. 17-20, 22; 1961 nr 1-3,
5-19, 22, 24; 1962 nr 1-5, 7-34; i9<»3 nr 1-19, 21-30, 32-37;
1964 nr 1-4, 6-16, 18-39; 1965 nr 1-12, 14-36, 42-47; 1966
nr 1-9, 11-26, 28-49, 51, 52; 1967 nr 1-52; 1968 nr 1-48; 1969
nr 1-53; 1970 nr 1-52; 1971 nr 1-53; 1972 nr 1-42, 44-52; 1973
nr 1-53; 1974 nr 1-13, 15-52; 1975 nr 1-52. 1976 nr 1-52, 1977
nr 1-16, 18-51
Bibl. KUL	1962 nr 1-7, 10-18; 1963 nr 21, 23-30, 32-37; 1964 nr 1/2, 5-16,
18-28, 31-39; 1965 nr 1-12, 14-27; 1966 nr 1-9, 11-22, 24-27.
29-49, 51; 1969 nr 9/10, 13. 14, 60; 1977 nr 1-3, 5-7, 9, 10, 13,
15, 16. 20, 22, 25-27, 30, 32-36, 39, 40. 42-45, 47, 48, 51; 1978
nr 50, 51/52; 1979 nr 1-41, 42-53; 1980 nr 1, 2, 4-37, 40^19;
1981 nr 1-18, 20-29, 31, 32, 34-37, 39-47, 49-51; 1982-1986;
1987 nr 1-25, 30-51; 1988; 1989 nr 1-12, 14-51, 1990 nr 2-5,
8 + nr spec. z dn. 02.06
Bibl. UMCS	1958 nr 2, 3, 10, II; 1959 nr 10, 12, 15-17; 1960 nr 1-
5, 7-9, 11-15, 17-20, 22; 1961 nr 1-3, 5-9, 22-24; 1962
nr 1-34; 1963 nr 1-19, 21-30, 32-37; 1964 nr 1-6, 9-16,
18-28, 31-39; 1965 nr 1-12, 14^47; 1966 nr 1-9, 11-18,
29-49, 51, 52; 1967 nr 1-52; 1968 nr 1-52; 1969 nr 1-52;
1970 nr 1-51; 1971 nr 1-37, 39-53; 1972 nr 1 52; 1973
nr 1-52; 1974 nr 2-13. 15-52. 1975 nr 1-52; 1976 nr 2-22, 24-
52; 1977 nr 1-51; 1978 nr 1-52; 1979 nr 2-16, 18-52; 1980
nr 1-22. 24-52; 1981 nr 1-50; 1982 nr 1-17; 1983 nr 1-23; 1984
nr 1-24; 1985 nr 1 24; 1986 nr 1-26, 1987 nr 1-25
Muz. J. Cz.	1968 nr 52; 1969 nr 9/10, 14, 15
Muz. M. Lublina	1960 nr 10
		

/page0029.djvu

			KATALOG
27
705.	GŁOS GARBOWA : pismo ukazuje się przy Towarzystwie Ziemi Garbow-
skiej / red. nacz. Stanisław Stępniak
Garbów 1991-
Bibl.HŁ	1991 nr I-I2: 1992 nr I 1993 nr 2, 3; 1994 nr 5; 1995 nr 7-12;
1996-1998 nr 1-12; 1999 nr 1-11; 2000 nr 1-12
Bibl. KUL	1991 nr I -10, 12; 1994 nr 1, 6, 9, 12; 1995 nr 2, 9, 12; 1990 ;
1997 nr 1-6. 10-12; 1998 ; 1999 nr 1 -8. 10-12; 2000
Bibl. UMCS	1991 nr 1-12; 1992 nr 1-4 + wyd. spec. Harcerska Zima ’92
Muz. M. Lublina	1991 nr 12
706.	GŁOS GMINY CHEŁM : biuletyn informacyjny Zarządu Gminy Chełm
/ [red. prow. Ryszard Mielniczuk]
Chełm 2000
[Dwumies.]
Bibl. HŁ	2000 nr 1, 2
ChBP Chełm	2000 nr 1-6
707.	GŁOS HRUBIESZOWA : pismo lokalne / Wojciech Sołtysiak i Spółka ;
red. Artur Lipnicki
Hrubieszów 1991-[1992]
Bibl. HŁ	1992 nr 12
PiMBP Zamość	1991 nr 1 [powiel.]
708.	GŁOS HRUBIESZOWSKI : dwutygodnik poświęcony rozwojowi kul¬
turalnemu i ekonomicznemu powiatu hrubieszowskiego / wyd. M. Wańczyk ;
red. A. Szczerbowski
Hrubieszów 1926
Dwutygodnik
Bibl. KUL	1926 nr 1-8
709.	GŁOS HUFCA ZHP [ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO] :
jednodniówka wydana z okazji V zjazdu ZHP / Komenda Hufca Puławy [i „Nasze
Sprawy”]
Puławy, marzec 1973
Jednodniówka
Bibl. HŁ
CBR Puławy
		

/page0030.djvu

			710.	GŁOS KOLEJARZA : jednodniówka DOKP [Dyrekcji Okręgowej Kolei
Państwowych] Lublin 1.05.1971 / DOKP Lublin
Lublin, 1 maja 1971
Jednodniówka
Bibl. HŁ
711.	GŁOS LEWICY : biuletyn SLD [Sojuszu Lewicy Demokratycznej] Lu¬
belszczyzny / Stowarzyszenie Promocji Pracy ; [red. prow. Witosław Szczasny]
Lublin 2000-
Kwartalnik
ChBP Chetm	2000 nr 1-4
712.	GŁOS LPBO [LUBELSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOW¬
NICTWA OGÓLNEGO] : biuletyn informacyjny : organ KZ PZPR, Rady Ro¬
botniczej i Rady Zakładowej
Lublin 1961-1964
Bibl. HŁ	1961 nr I, 2. 4-8; 1962 nr 1-5, 7-12; 1963 nr I, 3-12; 1964
nr 1-11
Bibl. KUL	1962 nr 12; 1963 nr 1, 5-12; 1964 nr 1-11
713.	GŁOS LUBELSKI : pismo codzienne / wyd. Franciszek Moskalewski ;
red. W. Kryński
Lublin 1913-1939
Dziennik. — Zmiany red. i wyd.: od nr 209 (1915) Franciszek Moskalew¬
ski; od nr 13(1916) wyd. Franciszek Moskalewski, red. Ryszard Wojdaliński; od
nr 36 (1919) red. Stanisław Majewski; od nr 191 (1919) red. Stanisław Sasor-
ski; od nr 57 (1921) wyd. i red. Leon Waściszakowski; od nr 124 (1921) wyd.
i red. Edward Rettinger; od nr 245 (1921) wyd. Edward Rettinger, red- Wilhelm
Kulikowski; od nr 7 (1922) red. Roman Śląski; od nr 269 (1922) wyd. Tade¬
usz Skoraczewski; od nr 139 (1923) red. Marian Sławiński; od nr 148 (1923)
nr 148 wyd. Jan Dominko; od nr 262 (1923) red Roman Śląski; od nr 107
(1924) red. Kazimierz Siess; od nr 157 (1928) red. i wyd. Jan Dominko; od
nr 215 (1928) red. Stefan Borowski, wyd. Sp. z o. o. „Głos Lubelski” w Lubli¬
nie; od nr 307 (1930) wyd. Józef Rytwiński; od nr 130 (1931) za wydaw. Jan
Dominko; od nr 356 (1931) red. Zofia Gołębiowska; od nr 240 (1932) red. Ste¬
fan Borowski; od 1935 roku za red. Stefan Busiewicz; od nr 289 (1936) za
red. Marian Pasztelan; od nr 354 (1938) red. Bruno Morzycki; dodatki: Ilustra¬
cja Głosu Lubelskiego. Dodatek Tygodn. Życie. Bezpłatny naukowo-popularny
		

/page0031.djvu

			KATALOG
29
ilustrowany dodatek niedzielny 1928; Bezpłatny dodatek ilustrowany pośw. Po¬
wszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 1929; Dodatek Akademicki Młodzieży
Wszechpolskiej (tygodniowy) 1932-1939; Bałtyk Dodatek Tygodniowy (nienu-
merowany) pośw. sprawom polskiego morza; Nasz Dodatek Filmowy (tygodnik
nienumerowany); Dodatek Sportowy (tygodnik nienumerowany); dodatki samo¬
istne: Koziołek. Dwutygodnik. Dod. literacki Głosu Lubelskiego (1938-1939);
Kultura i Życie. Dwutygodnik. Dod literacki Głosu Lubelskiego (1939)
Arch. Lublin	1914 nr 1-81: 1917 nr 53, 119-360; 1918 nr 200; 1919 nr 315;
1920	nr 127, 129, 133, 136, 169, 171, 172, 197, 268, 269; 1922
nr 8, 46, 53, 57, 78, 146, 216, 294, 346, 349, 352, 357; 1923
nr 1-10, 12-37, 47, 51, 61 86, 88, 239, 240; 1924 nr 146, 172,
176, 177, 281; 1925 nr 126, 155. 1926 nr 1. 129-133. 135. 138-
143, 145. 265, 335; 1927 nr 42, 92, 94 105, 107-126. 128-138.
140, 142-153, 155-162, 164, 165, 167-172, 175-186, 191-193,
195-200, 202-205, 207, 209-214, 216-221, 223-227, 229-234,
236-241, 243-270, 272-348, 350-358; 1928 nr 1 29, 31, 33-62,
64-114, 117-237, 239-267, 269- 296, 298-301, 303, 308, 310-
322, 324-360; 1929 nr 1-38. 40-95, 97, 98, 100-125, 127-154,
156-175, 177-184, 186-227, 229, 231-268, 270-276, 278-298.
300-313,315-317,319, 321-353. 355, 356; 1930 nr 1-14, 16-80,
82-135, 137, 138, 140-149, 151-162, 164-208, 210 222, 224-
236, 239-289, 291-298, 300 -350, 352-371; 1931 nr 1-90, 92,
93, 95-252, 254-260, 262-341, 343 M6, 347, 350, 353, 358,
359, 363. 364. 367, 368; 1932 nr 14, 16, 29. 65. 73, 75. 82, 91,
96, 120. 134, 160, 167, 170, 173. 178, 356; 1933 nr 277, 294,
295; 1934 nr 176, 178. 180-185. 188-192. 194-197 + dod. z 15.
VI, 199, 200 202-205; 1935 nr 273; 1936 nr 79, 352; 1937 nr 37,
54, 63, 78. 88, 98, 101, 103, 187, 252, 263, 272, 280, 299, 330,
341; 1938 nr 29, 77, 292; 1939 nr 18, 19, 24, 28, 143, 177, 182,
185, 186, 192, 195. 197, 206
Bib1 HŁ	1913'nr 1-36; 1914 nr 1 19, 21-95, nr 1-25, 27-70, 72-81
numeracja rozpoczynana 2 x w roku; 1915 nr 1-148, 150-356;
1916 nr 1-143. 145-348, 350-360; 1917 nr 1-53, 155-291,
293-360; 1918 nr 1-89, 91-108, 110-212, 214-231, 235, 236,
238-254, 256-275, 277-284, 286-295, 297-301, 303-306, 308-
313, 315-353, 356-358; 1919 nr 1-16, 18-28, 30-75, 78-88,
90-99, 101-105, 107, 109-114, 117-186, 188-237, 240-253,
258-298, 300-307, 309-314, 316, 317, 319-329; 1920 nr 1-
53, 55-144, 147-236, 238-270, 272-307, 309-339, 341-349;
1921	nr 2-18, 20-61, 63-117, 119-294. 296-352; 1922 nr 1-
4, 6-42, 44-58, 60-84, 86-114, 117-333, 335-357; 1923 nr 1-
45, 47-210, 213-350. 352-354; 1924 nr 1-356; 1925 nr 1-357;
1926	nr 1-358; 1927 nr 1-60, 62- 358; 1928 nr 1; 1929 nr I-
98, 100-117, 119-154, 156-353, 355; 1930 nr 1-51, 53-149,
152-288, 292-336, 338-365, 367, 1931 nr 1-28, 30-87, 89-
369; 1932 nr 1-66, 68-358; 1933 nr 1-358; 1934 nr 176-355;
		

/page0032.djvu

			30
G
Bibl. KUL
Bibi. Sem. Lublin
Bibi. UMCS
CBR Puławy
ChBP Chełm
1935	nr 1- 184, 187-262, 264-273, 276-305, 307-356; 1936 nr 1-
67, 69-123, 125-164, ¡66-356; 1937 nr 177-249, 254-264, 270-
310, 317, 318, 340, 341, 343-357; 1938 nr 1-190, 192-229, 250-
258,	247-357; 1939 nr 1-183, 188, 198-203, 208 224, 227-230,
235-237
1913 nr 1-22, 25-29, 35; 1915 nr 205, 206, 210, 212, 214; 1916
nr 1-7, 9-15, 17-226, 228-235, 241-244, 246-252, 271-309,
311-360; 1917 nr 170, 223, 254 255, 316; 1919 nr 1-5, 7-11,
13-16, 18, 19, 22, 24-38, 40-44, 46-55, 57, 59-62, 64-67, 69-
83, 85-222, 224-236, 329; 1920 nr 1-157, 159-173, 175-195,
197-214, 216, 218-338, 340-344, 347-349; 1921 nr 1, 2, 4-11,
13-101, 103, 104, 107-109, 112, 113, 115-119, 121, 122, 124-
130,	132-144, 14/. 148. 152, 154-165, 167; 1922 nr 1-31, 33-67,
69-84, 86-93, 95-115, 117, 119-144, 146-159, 161-223, 225-
239, 241-265, 267, 268, 270-346, 348-352, 354, 356, 357; 1923
nr 1-26, 29^11, 43-51, 53-114, 116, 117, 119-142, 144, 145,
147-162, 164-203, 205-259 261-271, 273-347, 349-354; 1924
nr 1-6, 8-13, 15^)0, 42-173, 175-193, 192-323, 325-356; 1925
nr 1-242. 244-357; 1926 nr 1-197, 199-317. 320-338, 340-358;
1927	nr 1 26, 28 177; 1928 nr 1, 2, 5-31. 33 -61. 64 94, 96-256,
258-273, 276-278, 280-360; 1929 nr 1-39, 41-125, 127-154,
156-196, 200-221, 223, 229, 231-268, 271-276, 278-353, 356,
356; 1930 nr 1-33, 40^17, 49 -80, 82-150, 152-169, 171-178,
182-204, 206-225, 227, 236, 239-274, 276-280, 282-288, 292-
295, 297-303, 305-324, 326-331, 333-336, 338-345, 347-360,
362-365, 367-371; 1931 nr 1-17, 19-28, 30-64, 66-70, 72-115,
117-148, 150-184, 186-204, 206-212, 214 266, 268, 269. 271-
305, 307-324, 326-369; 1932-1935 nr 1-325; 1936 nr 352; 1937
nr 313-334; 1938 nr 99, 118, 206; 1939 nr 234, 240-249, 252-258
1913 nr 11, 12, 13, 15, 16, 22, 26, 27, 32; 1914 nr 2-35, 37-
71, 73-81; 1915 nr 3-6, 8-56, 58-79, 81-90, 93-102, 104-356;
1916 nr 1-9, 12, 14, 16-20, 22-34, 36-45, 47-59, 77-97, 99-
103, 106-109.. 111-116, 118-125, 132-152, 154-173, 175, 176,
179-186, 191-193, 195, 201-227, 229-232. 239-242, 244-306.
318, 333-335, 337, 339-349, 356, 358, 360; 1917 nr 206, 271-
281, 283-285, 288, 291; 1919 nr 1 3, 5 12, 14-21, 23, 31^12,
45-49, 51-90, 93-142, 144, 146-223, 225-227, 230-242, 245-
259,	261-278, 280-325, 327-329; 1924 nr 1-30, 33-53, 55-69,
71-74, 76-153, 155-356; 1925 nr 155; 1928 nr 355; 1929 nr 212-
215; 1934 nr 146, 147, 149; 1935 nr 20, 25, 117, 121-123, 158,
160-162; 1937 nr 1-7, 12, 25, 26, 41, 42, 51, 60-120, 122-137,
139-144, 147-357; 1938 nr 29, 175
1913 nr 1-10, 14, 15, 19, 20; 1923 nr 7; 1929 nr 176-268, 270-
353, 355, 356; 1930 nr 153, 169, 352, 356, 357, 360, 364, 368;
1931	nr 7-9, 12, 17, 21-23. 29, 30, 54, 311, 313, 314, 322, 325,
327, 328, 330-337, 339; 1939 nr 243, 244
1913 nr 1-36; 1915 nr 3, 23-26, 36, 37, 45. 49, 51, 53, 59-63,
66-69, 74, 75, 81-84, 87, 90-93, 100, 151, 152, 154, 164, 175
1913 nr 33
		

/page0033.djvu

			KATALOG
31
MBP Biała Podl.	1923 nr 68, 117, 249, 252, 259; 1924 nr 294; 1925 nr 237; 1926
nr 4, 17; 1929 nr 171
Muz. ./. Cz.	1923 nr 31
Muz. M. Lublina	1913 nr 1-16. 23-30, 32-34; 1916 nr 111, 120; 1918 nr 149; 1920
nr 119; 1921 nr 116; 1922 nr 346; 1923 nr 279, 293; 1924 nr 218;
1926 nr 143; 1931 nr 8, 70, 97, 275, 347, 351-353, 355, 357-359;
1932	nr 42, 178, 237, 258; 1933 nr 16, 18, 42, 43, 58, 60, 65,
92, 118, 139, 164, 204, 230-239, 249; 1935 nr 7, 33; 1936 nr 93;
1939 nr 257
714.	GŁOS LUBELSKI — PODLASIAK : pismo tygodniowe / wyd. i red. odp.
Franciszek Moskalewski
Biała Podlaska 1920/21
Tygodn.k
MBP Biała Podl.	1920/21 nr l^ł, 6, 7, 9, 10
715.	GŁOS LUDU : pismo Polskiej Partii Robotniczej / KC PPR
Lublin 1944-1948
Dziennik. — Od 14.03.1945 r. m. wyd. Lódź-Warszawa
Bibl. HL
Bibl. KUL
Bibl. UMCS
ChBP Chełm
Muz. M. Lublina
1944 nr 3, 5-36
1944 nr 1, 2, 4-7, 9, 12, 15, 16, 19-31, 34-39; 1945 nr 1-30,
33,	38, 39, 48-56, 72, 73, 77, 108, 110-112, 114-122, 124, 130,
131,	134, 177, 232-234, 236, 237, 239-252, 254-258, 264-266,
268-271, 274, 276-280, 282-300 304, 305, 307, 317, 318, 322,
326, 328. 329, 331, 336-340, 343-347 1946 nr 1-8. 10-15, 18,
21-27, 29-36, 39^13,45, 47, 48, 51-59, 61-66, 68-108, 110-117,
119-173, 175-181, 183-187, 189-206, 208-240, 242-295, 301-
355, 357; 1947 nr 1-3, 13-16, 18-47, 49-93, 95-114, 127, 216,
220-264, 267-275, 277-301, 304-320, 322-336, 368, 341-351,
353-356; 1948 nr 2-4, 6-51, 53-110, 113-115, 117, 119-122,
124,	125, 127-130, 132-138, 140-159, 161-175, 198-206, 208,
260-262, 264, 266, 268-343
1944 nr 1-20, 22-26. 28-33, 36-38; 1945 nr 1-6, 8-29, 33. 38,
39, 46, 49-56, 147, 149, 232, 233, 237, 241, 244 246 248, 250-
255, 257, 264 271, 274-278, 282, 285, 286, 289-304. 307-310.
312-342, 345-347; 1946 nr 1-3, 5, 6, 8. 10-21, 23 30. 37^12,
45-48, 50-53, 55-57, 59, 60, 62-66, 68-85, 87, 88, 116, 119, 246,
251, 252, 254-260, 2b2, 269-277, 281-285, 288-290, 300-302,
304-308; 1947 nr 1 -358; 1948 nr 1-269, 280, 282, 294-345
1944 nr 10, 30, 34, 35; 1945 nr 96, 99, 198-201, 203, 204, 206-
210; 1946 nr 14, 138
1944 nr 15, 19; 1945 nr 6, 10, 11
		

/page0034.djvu

			32
G
716.	GŁOS ŁASZCZOWA : dwutygodnik informacyjny Urzędu Gminy w Łasz¬
czowie / Urząd Gminy w Łuszczowie
Łaszczów 1991
Dwutygodnik. — Powiel.
PiMBP Zamość	1991 nr 1 (1-15 lipca)
717.	GŁOS ŁUKOWA : obywatelski dwutygodnik Ziemi Łukowskiej / Towa¬
rzystwo Przyjaciół „Głosu Łukowa”
Łuków 1990-
MBP Biała PodI	R. 3 1992 nr 2, 7/8, 19-21; R. 6 1995 nr 15/16; R. 8 1997 nr 23/24
718.	GŁOS MICHOWA / Towarzystwo Przyjaciół Michowa
Michów 1995-
Niereg.
Bib! HL	1995 nr 1 ; 1997 nr 3; 1998 nr 4, 6-8; 1999 nr 9-12
719.	GŁOS MIĘDZYRZECKI : dwutygodnik samorządowy : Drelów, Koma¬
rówka Podlaska, Międzyrzec Podlaski / Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji ;
red. nacz. Zbigniew Krzak
Międzyrzec Podl. 1993—
Dwutygodnik. — Od nr 8/9 (1997) zmiana numeracji
Bibl. HL	1993 nr 0, 1-6; 1995 nr 3-6, 8-19; 1997 nr 8, 9, 14-20; 1998
nr 1-12; 1999 nr 1-4
MBP Bula Podl.	1993-1999
720.	GŁOS MIĘDZYRZECKI : jednodniówka Międzyrzeckiego Ogniska Na¬
uczycielskiego / Ognisko Nauczycielskie w Międzyrzecu Podl.
Międzyrzec Podlaski 1925-1939
Jednodniówka. — Od nr 2 (1925) jako miesięcznik. — Od nr 1 (1927) jako
dwutygodnik. — Od nr 1 (1932) jako tygodnik. — Od nr 25 (1933) kwietnia
zm. tyt.: GŁOS POWIATU RADZYŃSKIEGO : dwutygodnik gospodarczo-
samorządowy i społeczno-oświatowy
Arch. Lublin	1926 nr 3; 1936 nr 18, 19; 1937 nr 13
Bibl. KUL	1925 nr 2-4; 1926 ; 1927 nr 1-4, 7-21
MBP Biała Podl.	1925 nr 1; 1928 nr 13; 1930 nr 30; 1932 nr 10, 11; 1934 nr 4, 6,
8, 19/20; 1938 nr 11
		

/page0035.djvu

			KATALOG
33
721.	GŁOS MŁODYCH
Lublin 1982
Bibl. UMCS	1982 nr 3
722.	GŁOS MŁODZIEŻY / Samopomoc Szkolna Gimnazjum im. St. Czarniec¬
kiego w Chełmie ; reJ nacz. Jerzy Nowicki
Chełm 1927
Rękopis litograficzny
Bibl. KUL	1927 nr 1
723.	GŁOS MŁODZIEŻY : dwutygodnik / Hufiec Harcerski w Kraśniku
Kraśnik 1926-1927
Dwutygodnik
Bibl. KUL	1926 nr l^ł; 1927 nr 5, 6
Muz. M. Lublina	1926 nr 1; 1927 nr 5
724.	GŁOS MŁODZIEŻY : organ Młodzieży Narodowej Szkół Średnich w Lu¬
blinie ; red. Związek Młodzieży Narodowej Szkolnej w Lublinie
Lublin [1906/1907]
Niereg. — Rękopis
Bibl. UMCS	1906/1907 nr 1-3
725.	GŁOS MŁODZIEŻY : pismo Młodzieży Narodowej Szkół Średnich
Lublin 1916-1918
Częstotl. nieustal.
Bibl. HL	1916 nr 1; 1918 nr 4
726 GŁOS NAŁĘCZOWA : [jednodniówka] 100-lecie wskrzeszenia uzdrowi¬
ska, 25-lecie działalności Państwowego Przedsiębiorstwa Uzdrowiska Nałęczów,
15-lecie nadania praw miejskich Nałęczowowi / Towarzystwo Przyjaciół Nałęczo¬
wa, Branżowy Ośrodek Lecznictwa Uzdrowiskowego ; [zesp. red. Janusz Góra,
Al[ojzy] Leszek Gzella, Wacław Stolarski]
Nałęczów 1978—
Jednodniówka. — Od roku 1983 zesp. red. Halina Bukowska [i in.]. — Od
roku 1992 ukazuje się jako rocznik. — Od roku 1992 podtyt.: pismo Towarzystwa
Przyjaciół Nałęczowa
Arch Lublin
1978
		

/page0036.djvu

			34
G
Bibl. AM
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
1978
1978; 1982 1986, 1988; 199(1 1992-200«
1986; 1988; 1990; 1992; 1994; 1996-2000
1997-1999
198£ 1992; 1995; 1997-1999
Bibl. UMCS
Muz. Lubli.i
121. GŁOS NIEZALEŻNY : miesięcznik Regionu Środkowowschodniego /
wyd. Towarzystwo Promocji Lubelszczyzny ; red. nacz. Edward Dmoszyński
Lublin 2000-
Miesięcznik
GŁOS OSIEDLA
zob.
BIULETYN INFORMACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM.
JANA ZAMOYSKIEGO
728.	GŁOS OSTROWA : biuletyn Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
w Ostrowie Lubelskim / red. J. Bunio
Ostrów Lubelski 1988
Bibl. KUL	1990 nr 3
729.	GŁOS PARCZEWA : pismo Komitetu Obywatelskiego
Parczew 1990
MBP Biała Podl.	1990 nr 1-4
730 GŁOS PGR [PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH] : dwu¬
tygodnik Zjednoczenia PGR Lublin — Południe / Zjednoczenie PGR Lublin —
Południe
Lublin 1955—[ 1957]
Dwutygodnik
Bibl. HŁ	1955 nr 1-9; 1956 nr 1-3, 1-15, 18-20, 22 25; 1957 nr 1, 6-11
731.	GŁOS POGRANICZA / Agencja Reklamy i Promocji Gminy
Dorohusk 1995
Niereg. — Od nr 5 (1995) red. wyd. Piotr Rybczyński
Bibl. HŁ
Bibl. UMCS
MBP Biała Podl.
PiMBP Zamość
2000 nr 1-7
2000 nr 0-7
2000 nr 0
2000 nr 0
		

/page0037.djvu

			KATALOG
35
ChBP Chełm	1995 nr 1, 2, 4, 5
732.	GŁOS POKOLEŃ : pismo regionalne / Towarzystwo Regionalne „Poko¬
lenia” w Wierzchowiskach ; kom. red. E. T. Dziadosz [i in.]
Wierzchowiska 1992-
W 1992 roku ukazało się jako jednodniówka
Bibl. KUL	1992; 1993 nr 1
Bibl UMCS	1993 nr 1
GŁOS POWIATU RADZYŃSKIEGO
zob.
GŁOS MIĘDZYRZECKI : jednodniówka Międzyrzeckiego Ogniska Nauczy¬
cielskiego
733.	GŁOS POWIATU WŁODAWSKIEGO : pismo PKFN we Włodawie /
Powiatowy Komitet Frontu Narodowego
Włodawa 1955-1956
Niereg. — Od r. 1956 tyt.: GŁOS WŁODAWSKI
Bibl. HL	1955 nr 2-4: 1956 nr 5, 7
734.	GŁOS PROWINCJI: niezalezny tygodnik demokratyczny / wyd. i red. Bo¬
lesław Zawadzki
Puławy 1927
Tygodnik
Bibl. HŁ	R. 1 1927 nr 1, 2, 4-8
Bibl. KUL	R. 1 1927 nr 1, 2, 4-8
CBR Puławy	R. 1 1927 nr 1-3, 5-8
735.	GŁOS ROLNIKA — OBYWATELA : organizacja drobnego gospodar¬
stwa wiejskiego / Spółdzielnia Rolnicza dla Handlu i Przemysłu w Lublinie ;
red. K. Zaleski
Lublin 1925-1926
Tygodnik
Bibl. KUL	1925 nr 1-3, 5, 6; 1926 nr 1
736.	GŁOS SERCA : pliszczyńska gazetka parafialna / zesp. red. A. Sławiński
[i in.]
Pliszczyn 1995-
		

/page0038.djvu

			36
G
Bibl. KUL
1995 nr 3: 1997 nr 2
737.	GŁOS SIEDLISZCZA / Urząd Gminy w Siedliszczu ; red. Ireneusz
Boguszewski [i in.]
Siedliszcze 1993-
Miesięcznik
ChBP Chełm	1993 nr 1-8: 1994 nr 9-19; 1995 nr 20-31 ; 1996 nr 32-37, 1997
nr 38-42; 1998 nr 43^)8; 1999 nr 49- 53
738.	GŁOS SKOWRONKA : pismo regionu południowo-wschodniego Ziemi
Janowa Lubelskiego / NSZZR Solidarność Wiejska
Janów Lubelski 1989
Bibl. HL	1989 nr 10
739.	GŁOS SPOŁECZNY : dwutygodnik stowarzyszeń społecznych powiatu
bialskiego / wyd. i red. Stanisław Dębowski
Biała Podlaska 1933-1939
Dwutygodnik
Arch. Lublin	1935 nr 21
Bibl. KUL	1933 nr 1, 2, 4-8; 1934 ; 1935 nr 1-13, 15-2^: 1936 ; 1937 nr 1,
2, 4-24; 1938 nr 1-11, 13, 14, 16-24; 1939 nr 1-11
MBP Biała Podl.	1933 nr 1-8; 1934 nr 1-8, 10, 11, 13, 14, 16-27; 1935 nr 1-28;
1936	nr 1-6, 8, 10, 12-24; 1937 nr 1-24; 1938 nr 1-24; 1939
nr 1-3. 5-14
Muz. Lublin	1934 nr 13
740.	GŁOS SPÓŁDZIELCÓW W BIAŁOBRZEGACH / Powiatowy Komitet
Frontu Narodowego
Zamość 1954
Bibl. HŁ	1954 20 listopada
741.	GŁOS SPÓŁDZIELCZY / Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”
Lublin 1956
Dwutygodnik
Bibl. HŁ
1956 nr 2-6
		

/page0039.djvu

			KATALOG
37
742.	GŁOS SZCZEBRZESZYNA : samorządowy kwartalnik informacyjny /
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szczebrzeszynie ; red. Wojciech Świergoń
[i in.]
Szczebrzeszyn 1995
Kwartalnik
PiMBP Zamość	1995 nr 2
743.	GŁOS ŚWIDNIKA : dwutygodnik Samorządu Robotniczego / red. Marian
Kos
Świdnik 1956-
Dwutygodmk. — W 1968 roku red. nacz. Maria Balicka. — Od 1982 roku
ukazuje się jako tygodnik. — W 1985 roku red. nacz. Jerzy Jurak; w 1990 roku
red. nacz. Wojciech Smoliński
Bibl. HŁ	1957 nr 3; 1960 nr 2-4, 7-15, 17-22; 1961 nr 3-11, 13-23 1962
nr 1-17, 19-21; 1963 nr 1-3, 5-18; 1964 nr 1-3, 5-18; 1965
nr 2-6, 8-12, 14, 15, 18- 20; 1966 nr 1-11, 14-18; 1967 nr 1-16;
1968 nr 1-20, 22-25. 1970 nr 3-5, 7, 9-16, 19-23; 1971 nr 2-5,
9-17, 20-29; 1972 nr 1, 2, 5-8, 10, 12, 13, 15-18, 20-22. 24-33;
1973 nr 1-7, 9-15, 17-31, 33; 1974 nr I, 3- 22; 1975 nr 1-25;
1976 nr 1-25; 1977 nr 1-11, 13-31; 1978 nr 1-11, 13-33, 1979
nr 1-10, 12, 15-35; 1980 nr 1-30; 1981 nr 1-36, 38, 40-45; 1982
nr 1-21,61, 66; 1983 nr 1-27, 29, 30, 32-52; 1984 nr 1-51; 1985
nr 1-42, 44^)9; 1986 nr 1-28, 30-50; 1987 nr 1^1, 6-41, 43^)9,
51, 52; 1988 nr 1-36, 38-52; 1989 nr 1-21, 23-52; 1990 nr 1-38,
40-42, 44-48; 1991 nr 1-31. 33-38. 40, 41; 1992 nr 1-26, 28^)5;
1993 nr 1^47; 1994 nr 1^)8; 1995 nr 1-46; 1996 nr 1^)4; 1997
nr 1-46; 1998 nr 1-45; 1999 nr 1-46, 2000 nr 1^)5
GŁOS TOMASZOWSKI
zob.
Z ŻYCIA POWIATU TOMASZOWSKIEGO
744.	GŁOS UCZNIOWSKI : pisemko uczniów Zespołu Placówek Szkolnych
w Przewłoce / Samorząd Szkolny
Przewłoka 1999-
MBP Biała Podl.	1999 nr 1-8/10; 2000 nr 11, 12
745.	GŁOS WIĘŹNIA ANTYFASZYSTY : rękopiśmienna gazetka komuni¬
stów więzionych na Zamku w Lublinie
Lublin 1937
Bibl. HŁ
1937 nr 1
		

/page0040.djvu

			38
G
GŁOS WŁODAWSKI
zob.
GŁOS POWIATU WŁODAWSKIEGO
746.	GŁOS WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ : pismo Kościoła Polskokatolic-
kiego w Lublinie / Parafia M. B. Wniebowziętej ; red. Bogusław Wołyński
Lublin 1989-
Kwartalnik. — Wersja w j. ang., niem.
Bibl. HŁ	R. 5 1993 nr 1; R. 6 1994 nr l^ł
Bibl. KUL	R. 1 1989 nr 1; R. 2 1990 nr I; R. 3 1991; R. 4 1992; R. 5 1993;
R. 6 1994 nr 1-3; R. 7 1995; R. 8 1996; R S> 1997 nr 37-39
747.	GŁOS WYBORCY : jednodniówka / PKFN [Powiatowy Komitet Frontu
Narodowego]
Zamość, 12 listopada 1954
Jednodniówka
Bibl. HŁ
748.	GŁOS Z TORONTO : arkusz poetycki wydany pod auspicjami Fundacji
im. Batorego w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 i V Liceum Ogólnokształcącego
w Chełmie / Zespół Szkół Zawodowych nr 4 i V Liceum Ogólnokształcące
w Chełmie
Chełm, 2000
Jednodniówka
ChBP Chełm
749.	GŁOS ZAMOJSZCZYZNY : miesięcznik społeczno-kulturalny / wyd.
i red. Ryszard Stanibuła
Zamość 1997
Miesięcznik
PiMBP Zamość	1997 nr 1, 2
750.	GŁOS ZAMOŚCIA : pismo demokratyczne poświęcone sprawom społecz¬
nym i gospodarczym / Zygmunt Nahajski ; red. Henryk Warchałowski [i in.]
Zamość 1919
Dwutygodnik
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
1919 nr 1, 3-7
1919 nr 1, 3-7
		

/page0041.djvu

			KATALOG
39
751.	GŁOS ZIEM WSCHODNICH : tygodnik polityczny, społeczny, kulturalny
i ekonomiczny / Towarzystwo Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej ;
red. Aleksander Szniako
Lublin 1923
Tygodnik
Bibl. KUL	1923 nr 1-3
GŁOS ZIEMI BYCHAWSKIEJ
zob.
GAZETA? / Rada Miejska w Bychawie
752.	GŁOS ZIEMI CHEŁMSKIEJ
Chełm 1912—[ 1913]
Arch. Lublin	1912 nr 37; 1913 nr 38
753.	GŁOS ZIEMI CHEŁMSKIEJ : czasopismo poświęcone sprawom naro¬
dowym / red. Wiktor Ambroziewicz
Chełm [1917-1919]
W r. 1919 nr 2 red. Bolesław Srocki
Bibl.HL	1918 nr 8-10
Bibl. KUL	1917 nr 42, 43, 45, 47-50; 1918 nr [ 1 ] (51)-10 (60); 1919 nr 2, 3
Bibl. UMCS	1918 nr 14, 15
ChBP Chełm	1918 nr 3, 7, 9, 14
MBP Biała Podl.	1918 nr 3, 7, 9
754.	GŁOS ZIEMI CHEŁMSKIEJ : tygodnik społeczno-polityczny / wyd.
i red. Aleksander Kazimierz Modrowski
Chełm 1927-1928
Tygodnik
Bibl. KUL	1927 nr 1-22, 24, 25, 29; 1928 nr 4-7, 10-12, 14-18, 20-29
ChBP Chełm	1927 nr 23; 1928 nr 17
755.	GŁOS ZIEMI HRUBIESZOWSKIEJ : organ Powiatowego Komitetu
Frontu Narodowego / Powiatowy Komitet Frontu Narodowego
Hrubieszów 1954-1956
Niereg.
Bibl. HL
1956 nr 2, 3
		

/page0042.djvu

			40
G
756.	GŁOS ZIEMI KRAŚNICKIEJ / red. Jan Niecał
Kraśnik 1990-
Niereg. — Od nr 2 (1990) red. Andrzej Wojtan p. o. red. nacz.
Bibl. HŁ	1990 nr 1-3; 1991 nr 4-9; 1992 nr 40, 41; 1993 nr 42^16, 52, 53
Bibl. KUL	1990 nr 1 3; 1991 nr 4; 1997 nr 15
757.	GŁOS ZIEMI LUBELSKIEJ : tygodnik Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Lublinie / Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Wojewódzki
Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lublinie
Lublin 1957-1961
Tygodnik
Arch. Lublin
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Bibl. UMCS
CBR Puławy
1959	nr 1-52; 1960 nr 1-52
1957 nr 1-27; 1958 nr 1-52; 1959 nr 1-23, 25, 27, 29, 31-52;
1960	nr 1^1, 6-20, 22-24, 26-33, 35-52; 1961 nr 1-14, 15-18
1957 nr 2-52; 1958-1960 nr l^t. 6-9, 11-52; 1961 nr 1-6, 8-18
1957 nr 1-27; 1958 nr 1-52; 1959 nr 1-52; 1960 nr 1-52; 1961
nr 1-18
1960 nr 21, 28-33. 34-52; 1961 nr 1-18
758.	GŁOS ZIEMI ŁUKOWSKIEJ : dwutygodnik Powiatowego Zarządu
Związku Samopomocy Chłopskiej w Łukowie / Związek Samopomocy Chłop¬
skiej
Luków 1954-1956
Dwutygodnik. — Od r. 1955 dwutygodnik Powiatowego Komitetu Frontu
Narodowego w Łukowie
Bibl. HŁ	1954 nr 1-9; 1955 nr 1-11; 1956 nr 1-3
759.	GŁOS ZIEMI PUŁAWSKIEJ : czasopismo Powntowego Komitetu Fron¬
tu Narodowego / Powiatowy Komitet Frontu Narodowego
Puławy 1955-1956
Niereg.
Bibl. HŁ	R. 2 1956 nr 1^1
760.	GŁOS ZIEMI PUŁAWSKIEJ : Puławy, Kazimierz, Nałęczów, Baranów,
Janowiec, Końskowola, Kurów, Markuszów, Wąwolnica, Żyrzyn, Ryki, Dęblin /
„Sybilla” s. c. ; [red. nacz. Romuald Karaś]
Puławy 1999-
Bibl. HŁ
1999 nr 1-7; 2000 nr 1-5
		

/page0043.djvu

			KATALOG
39
751.	GŁOS ZIEM WSCHODNICH : tygodnik polityczny, społeczny, kulturalny
i ekonomiczny / Towarzystwo Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej ;
red. Aleksander Szniako
Lublin 1923
Tygodnik
Bibl. KUL	1923 nr 1-3
GŁOS ZIEMI BYCHAWSKIEJ
zob.
GAZETA? / Rada Miejska w Bychawie
752.	GŁOS ZIEMI CHEŁMSKIEJ
Chełm 1912-[ 1913]
Arch. Lublin	1912 nr 37; 1913 nr 38
753.	GŁOS ZIEMI CHEŁMSKIEJ : czasopismo poświęcone sprawom naro¬
dowym / red. Wiktor Ambroziewicz
Chełm [1917-1919]
W r. 1919 nr 2 red. Bolesław Srocki
Bibl. HŁ	1918 nr 8-10
Bibl. KUL	1917 nr 42, 43, 45, 47-50; 1918 nr [ 1 ] (51)-10 (60); 1919 nr 2, 3
Bibl. UMCS	1918 nr 14, 15
ChBP Chełm	1918 nr 3, 7, 9, 14
MBP Biała Podl.	1918 nr 3, 7, 9
754.	GŁOS ZIEMI CHEŁMSKIEJ : tygodnik społeczno-polityczny / wyd.
i red. Aleksander Kazimierz Modrowski
Chełm 1927-1928
Tygodnik
Bibl. KUL	1927 nr 1-22, 24, 25, 29; 1928 nr 4-7, 10-12, 14-18, 20-29
ChBP Chełm	1927 nr 23; 1928 nr 17
755.	GŁOS ZIEMI HRUBIESZOWSKIEJ : organ Powiatowego Komitetu
Frontu Narodowego / Powiatowy Komitet Frontu Narodowego
Hrubieszów 1954-1956
Niereg.
Bibl. HŁ
1956 nr 2, 3
		

/page0044.djvu

			40
G
756.	GŁOS ZIEMI KRAŚNICKIEJ / red. Jan Niecal
Kraśnik 1990-
Niereg. — Od nr 2 (1990) red. Andrzej Wojtan p. o. red. nacz.
Bibl. HŁ	I99U nr 1-3; 11991 nr 4-9; 1992 nr 40. 41; 1993 nr 42^16, 52, 53
Bibl. KUL	1990 nr 1-3; 1991 nr 4; 1997 nr 15
757.	GŁOS ZIEMI LUBELSKIEJ : tygodnik Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Lublinie / Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Wojewódzki
Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lublinie
Lublin 1957-1961
Tygodnik
Arch. Lublin
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Bibl. UMCS
CBR Puławy
1959	nr 1-52; 1960 nr 1-52
1957 nr 1-27; 1958 nr 1-52; 1959 nr 1-23, 25, 27, 29, 31-52;
1960	nr 1-4, 6-20, 22-24, 26-33, 35-52; 1961 nr 1-14, 15-18
1957 nr 2-52; 1958-1960 nr 1^4, 6-9, 11-52; 1961 nr 1-6, 8-18
1957 nr 1-27; 1958 nr 1-52; 1959 nr 1-52; 1960 nr 1-52; 1961
nr 1-18
1960 nr 21, 28-33, 34-52; 1961 nr 1-18
758.	GŁOS ZIEMI ŁUKOWSKIEJ : dwutygodnik Powiatowego Zarządu
Związku Samopomocy Chłopskiej w Łukowie / Związek Samopomocy Chłop¬
skiej
Łuków 1954-1956
Dwutygodnik. -— Od r. 1955 dwutygodnik Powiatowego Komitetu Frontu
Narodowego w Łukowie
Bibl. HŁ	1954 nr 1-9; 1955 nr 1-11; 1956 nr 1-3
759.	GŁOS ZIEMI PUŁAWSKIEJ : czasopismo Powiatowego Komitetu Fron¬
tu Narodowego / Powiatowy Komitet Frontu Narodowego
Puławy 1955-1956
Niereg.
Bibl. HŁ	R. 2 1956 nr 1-4
760.	GŁOS ZIEMI PUŁAWSKIEJ : Puławy, Kazimierz, Nałęczów, Baranów,
Janowiec, Końskowola, Kurów, Markuszów, Wąwolnica, Żyrzyn, Ryki, Dęblin /
„Sybilla” s. c. ; [red. nacz. Romuald Karaś]
Puławy 1999-
Bibl. HŁ
1999 nr 1-7; 2000 nr 1-5
		

/page0045.djvu

			KATALOG
41
Bibl. UMCS	1999 nr 1-7; 2000 nr 1-6
CBR Puławy	1999 nr 1-3, 5. 7; 2000 nr 1^1
761.	GŁOS ZIEMI SZCZEBRZESZYŃSKIEJ
Szczebrzeszyn 1954
Bibl. HŁ	1934 nr I
762.	GŁOS ZIEMI URZĘDOWSKIEJ : jednodniówka Towarzystwa Ziemi
Urzędowskiej
Urzędów 1987—
Jednodniówka. — Od roku 1993 rocznik. — W roku 1994 Wyd. Jubileuszowe
Arch. Lublin	1987 ; 1989 ; 1991 ; 1993 ; 1999 ; 2000
Bibl. HŁ	1987 ; 1989 ; 1991 ; 1993-2000
Bibl. KUL	1987 , 1989 ; 1991 ; 1993-1996 : 1998
Bibl. UMCS	199:, 199^
763.	GŁOS ZIEMI ZAMOJSKIEJ / Powiatowy Komitet Frontu Narodowego
Zamość, 4 stycznia 1955; 9 września 1955
Jednodniówka
Bibl. HŁ
764.	GŁOS ZIEMI ZAMOJSKIEJ : czasopismo poświęcone sprawom spo¬
łecznym i narodowym
Zamość 1906
Bibl. KUL	1906 nr 3
765.	GŁOWACZ : gazetka szkolna / Szkoła Podstawowa nr 2
Międzyrzec Podlaski 1995-1997
MBP Biała Pocił.	1995 nr 2. 4: 1996 nr 2: 1996/97 nr 1-7
766.	GŁOWACZ : jednodniówka poświęcona Bolesławowi Prusowi / Szkoła
Podstawowa nr 2
Międzyrzec Podlaski, 1996
Jednodniówka
MBP Biała Podl.
767.	GŁOWACZ : jednodniówka poświęcona Wisławie Szymborskiej / Szkoła
Podstawowa nr 2
		

/page0046.djvu

			Międzyrzec Podlaski, 1996
Jednodniówka
MBP Biała Podl.
768.	GŁOWACZ : jednodniówka wydana z okazji Dnia Ziemi / Szkoła Podsta¬
wowa nr 2
Międzyrzec Podlaski, 1997
Jednodniówka
MBP Biała Podl.
769.	GŁOWACZ : jednodniówka wydana z okazji zakończenia nauki kl. VIII /
Szkoła Podstawowa nr 2
Międzyrzec Podlaski, 1997
Jednodniówka
MBP Biała Podl.
770.	GMINA : biuletyn samorządowy / Rada Gminy w Leśniowicach
Leśniowice 1991
Miesięcznik
ChBP Chełm	1991 nr 2
771.	GMINA ZALESIE . jednodniówka / Urząd Gminy
Zalesie, 2000
Jednodniówka
MBP Biała Podl.
772.	GMINNE TEMATY : biuletyn samorządowy Gminy Zamość / Gmina
Zamość
Zamość 1996—[ 1997]
PiMBP Zamość	1996 (1 kwiecień), (lipiec); 1997 nr 3, 4
773.	GOLKONDA : gazetka katolicka / Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
Oddział Czułczyce
Czułczyce 1999—
Niereg.
ChBP Chełm
1999 grudzień
		

/page0047.djvu

			KATALOG
43
774.	GOLOS CHOLMŚĆINY : ezednevnaja obscevnaja, policeskaja i literatur-
naja gazeta
Cholm 1914
Arch. Lublin	1914 nr 2, 12. 16-18
775.	GONIEC : gazeta rybczewicku : pismo Rady Gminy / Urząd Gminy
Rybczewice ; red. Krzysztof Żórawski
Rybczewice 1989-
Niereg. — Do nr 8 (1990) stały Dod. Nadzwyczajny; do nr 9 (1990) dod.
nr 2 Pineska; do nr 12 (1990) dod. nr 3 Pineska
Bibl. HŁ	1989 nr 1-12; 1990 nr 1-12; 1991; 1992 nr 1-3
Bibl. KUL	1990 nr 8, 10-12; 1991 nr 13!, 15!, 6, 7, 9, 11, 13, 18
776.	GONIEC : miesięcznik Obszaru IV Lublin / Konfederacja Polski Niepod¬
ległej ; Wydaw. Prasowe „Myśl”
Lublin 1989
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1989 nr 12; 1990 nr 12
MBP Biała Podl.	1990 nr 15, 16
777.	GCNIEC CHEŁMSKI : Chełm, Eiałopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień,
Leśniowice, Rejowiec Fabr., Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsła¬
wice, Żmudź / red. nacz. Jolanta M. Kozak
Lublin 1998—
Miesięcznik. — Zm. tyt.: WIEŚCI WSCHODNIE
ChBP Chełm	1998 nr 1, 13. 21; 1999 nr 1-3
778.	GONIEC CHEŁMSKI : chełmski magazyn gospodarczo-społeczny /
Przedsiębiorstwo Dziennikarskie „Tani Druk” ; red. nacz. Jolanta M. Kozak
Chełm 1995—[ 1996]
Niereg.
Bibl. HŁ	1996 nr 4, 5
ChBP Chełm	1995 nr 1; 1996 nr 2-5
779.	GONIEC LUBELSKI : dziennik polityczny, społeczny i ekonomiczny /
Franciszek Głowacki
Lublin 1905-1906
Dziennik. — Od nr 18 (1906) wyd. i red. Stefan Radzikowski
		

/page0048.djvu

			44
G
Bibl. HŁ	1905 nr 3 + dc,d. do nr 4; 1906 nr 5-18 + dod. do nr 18
780.	GONIEC PODLASIA : magazyn regionalny / Przedsiębiorstwo Dzienni¬
karskie „Tani Druk” Sp. z o. o. ; [red. odpow. Beata Malczuk]
Biała Podlaska 1994-
MBP Biała Podl.	R. I 1994 nr 1-4, 6-9, 11, 12, 16. 17, 20-23, 25; R. 2 1W5 nr 30,
33; R. 3 1996 nr 1-5, 8, 10
781.	GONIEC POLSKI : dziennik bezpartyjny polityczny, społeczny, ekono¬
miczny i literacki / wyd. i red. Władysław Stodolnicki
Lublin 1907
Dziennik. — Wych. 2 x dziennie
Bibl. HŁ	1907 nr 1, 118, 153, 159-161
Bibl. KUL	1907 nr 148
Muz. M. Lublina	1907 nr I
782.	GONIEC TERESPOLSKI : pismo Komitetu Obywatelskiego „Solidar¬
ność” / Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej
Terespol 1989-
MBP Biała Podl.	R. 1 1989 nr 1; R. 2 1990 nr 2-14; R. 3 1991 nr 15-19; R. 4 1992
nr 20, 21; R. 5 1993 nr 22, 23; R. 6 1994 nr 1-4; R. 7 1998 nr I
(35); R. 8 1999 nr 1—10 (36-45) + dod. studniówkowy do nr 1
783.	GONTYNA : literatura, teatr, malarstwo, muzyka : czasopismo ilustrowane
/ wyd. i red. Zespół Młodych
Lublin 1944
Bibl. HL	1944 nr I
Bibl. KUL	1944 nr I
Bibl. UMCS	1944 nr I
Muz. M. Lublina	1944 nr 1
784.	GOŚĆ : miesięcznik chełmskiej młodzieży harcerskiej : wychodzi 15-go
każdego miesiąca / red. J. Grabowiec
Chełm 1919-1926
Miesięcznik. — Kontynuacją był miesięcznik : NASZ HUFIEC
Bibl. KUL	1922 nr 1, 1923 nr 2-10; 1924 nr 1-5; 1925 nr 1, 2, 5-9; 1926
nr 1-4
Bibl. Sem. Lublin	1925 nr 9
ChBP Chełm	[922 nr 1, 2; 1925 nr 1, 2, 5-9; 1926 nr 1-4
		

/page0049.djvu

			KATALOG
45
785.	GOŚĆ NIEDZIELNY / Wydaw. Kurii Metropolitalnej w Katowicach.
Oddział w Lublinie ; red. R. Podpora [i in.]
Katowice-Lublin 1998-
Bibl KUL	19% nr 35-39, 44, 46-49; 1999; 200«
Bibl. Sem. Zamoj.-Lubacz. 1996-2000
786 GĆ RKA — 1939 ; jednodniówka noworoczna / Parafia Mariacka w Cheł¬
mie
Chełm, grudzień 1938
Jednodniówka
ChBP Cliełm
787.	GÓRNIK / Komisji Zakładowa NSZZ „S” — Górnictwa ; [red.] Tadeusz
Żołędziewski
Chełm, 4 grudnia 1990
Jednodniówka
ChBP Cliełm
788.	GRAFOFIL / Koło Polonistów Studentów KUL ; red. Stanisław Bradel
Lublin 1976/77
Bibl. KUL	1976/77
789.	GROT : radzyński magazyn społeczno-kulturalny / Radzyński Ośrodek
Kultury ; [red. nacz. M. Mackiewicz]
Radzyń Podlaski 1997-
Niereg. — Od nr 5 (1997) red. nacz. J. Musiałowicz; od nr 3 (1998 j red. nacz.
M. Mackiewicz; od nr 4 (2000) red. nacz. B. Magier
Bibl. HŁ	1997 nr 1-8; 1998 nr 2-10; 1999 nr 1-12; 2000 nr 9-12
MBP Biała Pocił.	1997 nr 1-8; 1998 nr 1-10; 1999 nr 1-12; 2000 nr 1-12
790.	GRUNWALD : pismo młodzieży narodowo-katolickiej
Lublin 1996
Bibl. KUL
1996 nr 1
		

/page0050.djvu

			46
H
GRUPA I ZABAWA
zob.
KROPLA : pismo ogólnopolskiego Klubu Alternatywnych Pedagogów Zabawy
„Klanza”
791.	GWIAZDKA : pisemko poświęcone dla Parafii św. Ludwika we Włodawie
/ Proboszcz Parafii św. Ludwika we Włodawie ; red. K. Pabiasiewicz
Włodawa 1929
Bibl. KUL	1929
H
792.	HANDEL ZAGRANICZNY / Urząd Statystyczny w Lublinie
Lublin 1998-
Rocznik
Bibl. HL	1998
Bibl. KUL	1998
Bibl. UMCS	1998
HARCERSTWO POLSKIE OKRĘGU LUBELSKIEGO
zob.
NASZE PISMO
793.	HASŁO : tygodnik poświęcony żołnierzowi i jego przyjaciołom / wyd.
i red. Zygmunt Cholewa-Cholewiński
Lublin 1920—[ 1921 ]
Tygodnik
Bibl. KUL	1920/21 nr 1-5, 8/9
794.	HEJNAŁ : [pismo „Rocha”, początkowo organ rejonu IV (Czajki, Fajsła¬
wice, Siennica), a od połowy czerwca 1944 r. do końca okupacji — obwodu
krasnostawskiego ; powiel — marzec-Iipiec 1944 r.]
[Krasnystaw 1944]
Niereg.	j)
Bibl. KUL	R. 1 1944 nr 5
		

/page0051.djvu

			KATALOG
47
795.	HELIKON : miesięcznik kulturalno-Iiteracki / red. zesp. D. Michalski [i in.]
Lublin 1990-[1991]
Miesięcznik
Bibl. KUL	199H nr 1; 1991 nr 2, 3/4
HEREDITAS
zob.
LOGOS : kwartalnik kulturalny HEREDITAS
796.	HISTORYCZNOLITERACKIE PRACE ĆWICZENIOWE / Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Kolo Polonistów Studentów ; opiekun nauk.: M. Macie¬
jewski
Lublin 1972-[1984]
Bibl. KUL	1974 z. 2; 1979 z. 3; 1981 z. 4; 1984 z. 5
HOMO MEDITANS
zob.
ROZPRAWY WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
797.	HORYZONTY : miesięcznik Koła Historyków [Studentów Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego]
Lublin 1955; 1978
Miesięcznik. — [Maszynopis]
Bibl. KUL	1955 nr 1-4; 1978 nr I, 2
798.	HRUBIESZÓW DZIŚ ; biuletyn informacyjny Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”, [NSZZ RI „Solidarność”] i KO „Solidar¬
ność” / red. nacz. J. Domański [i in.]
Hrubieszów 1990
Bibl. HL
ChBP Chełm
PiMBP Zamość
1990 nr 1, 2, 4, 5
1990 nr 1
1990 nr 1
		

/page0052.djvu

			48
_ i
I
799.	I MY ZMARTWYCHWSTANIEMY : informator duszpasterski / Wydział
Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej ; red. Alojzy Leszek Gzella
Lublin, październik 1988
Jednodniówka
Bibl. HL
800.	IDZIEMY RAZEM : jednodniówka Chrześcijańskiego Komitetu Wybor¬
czego „Lubelska Centroprawica” / CHKW „Lubelska Centroprawica”
Lublin, 19 czerwca 1994
Jednodniówka. — Niereg. — Od nr 2 (1996) podtyt.: jednodniówka Klubu
Radnych „Lubelska Centroprawica”; od nr 3 (1997) podtyt.: jednodniówka Klubu
Radnych Akcja Wyborcza Solidarność
Bibl. HL	1994 nr 1; 1996 nr 2: 1997 nr 3: 1998 nr 4
Bibl. KUL	1994 nr 1; 1996 nr 2; 1998 nr 4
801.	IF UMCS SCIENTIFIC REPORT / Institute of Physics Maria Curie-
-Skłodowska University ; [ed. A. Baran]
Lublin 1989-
Rocznik. — Zm. tyt.: INSTITUTE OF PHYSICS MARÍA CURIE-SKŁO-
DOWSKA UNIVERSITY ANNUAL REPORT
Bibl. HL	1990 199? 1994-1996
Bibl. KUL	1991-2000
Bibl. UMCS	1989: 1992-1999
802.	(GNACJAŃSKI	SZLAK : gazeta parafii p. w. św. Ignacego Loyoli
w Niemcach pod patronatem Akcji Katolickiej
Niemce 1997—
Bibl. HL	1997 nr I; 1998 nr 2-5; 1999 nr 6, 7; 2000 nr 8, 9
803.	ILUSTROWANY INFORMATOR LUBELSKI / [wyd. i red ] Wacław
Nassalski
Chełm 1928
Tygodnik
ChBP Chełm
1928 nr I
		

/page0053.djvu

			KATALOG
49
804.	ILUSTROWANY TYGODNIK PUŁAWSKI / Zakłady Azotowe „Puła¬
wy” ; red. nacz Krzysztof Małagocki
Puławy 1990-[1991]
Tygodnik
Bibl. HŁ	1990 nr 1-3; 1991 nr 4-25
CBR Puławy	1990 nr 1-14; 1991 nr 17-25
805.	IN ALTUM / wyd. Sodalicja Mariańska Alumnów Seminarium Duchow¬
nego w Lublinie
Lublin 1949—[ 1952]
[Niereg.]
Bibl. Sem. Lublin	R. I 1949 nr 1, 2; R. 2 1950/51 nr 1-7; R. 3 1951/52 nr 1-6
INDEX PLANTARUM ANNO...
zob.
INDEX SEMINUM ANNO... COLLECTORUM QUAE HORTUS BOTA-
NICUS UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA (Lublin, Po¬
lonia). ..
806.	INDEX SEMINUM ANNO... COLLECTORUM QUAE HORTUS BO-
TANICUS UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA (Lublin,
Polonia)... / Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 1968—
Od 1989 roku zm. tyt.: INDEX PLANTARUM ANNO...
Bibl. HŁ	1982; 1984; 1986. 1988; 1990-1996
Bibl. UMCS	1968; 1969; 1971-1973 + wkł.; 1974; 1976 1977 + wkł. 1986 +
supl.; 1989; 1992 t- 1 wkł.; 1993 + 2 wkł.; 1995, 1997-2000
807.	INFO : biuletyn informacyjno-reklamowy / „Księgarnia Bialska”
Biała Podlaska 1999
MBP Biała Podl.	1999 nr I
808.	INFORMACJA / Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie
Lublin 1980-1988
Od nr 147 (1981) zm. tyt.: BIULETYN INFORMACYJNY KW PZPR ; od
nr 221 (1982) zm. tyt.: FAKTY, OPINIE : biuletyn informacyjny. — Pomyłka
w numeracji ciągłej
		

/page0054.djvu

			50
i
Bibl. HŁ	1980 nr 1-29; 1981 nr 29-161; 1982 nr 167-237; 1933 nr 238-
280, 1984 nr 281-318, 1985 nr 319, 321-336, 338 *340; 1986
nr 341-345, 347-350, 352-357; 1987 nr 358-366; 1988 nr 361-
375
Bibl. KUL	1981 nr 1-81, 83 101. 105, 107, 110-123. 126-128, 134-138,
140-145; 1982 nr 164, 182, 190-195. 221, 224, 227-231, 233-
236; 1983 nr 242-252, 254, 258, 259; 1984 nr 301, 1985 nr 333,
1986 nr 1, 7, 15/16
Bibl. UMCS	1981 nr 119-121, 127, 130, 131, 133, 134
809.	INFORMACJA KWARTALNA O JAKOŚCI PRODUKCJI / Wojewódz¬
ki Urząd Statystyczny
Biała Podlaska 1977-1980
MBP Biała Podl.	R.l 1977 nr 1-3; R. 2 1979 nr 1-3; R. 4 1980 nr I, 2
810.	INFORMACJA KWARTALNA O REALIZACJI ZADAŃ PLANO¬
WYCH W ROLNICTWIE WEDŁUG MIAST I GMIN W WOJEWÓDZ¬
TWIE BIALSKOPODLASKIM / Wojewódzki Urząd Statystyczny
Biała Podlaska 1977-1980
MBP Biała Podl.	1977-1980
811.	INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOMITETU MIEJSKIEGO
I	ORGANIZACJI PARTYJNYCH M. LUBLINA / Komitet Miejski PZPR w
Lublinie
Lublin 1981-1989
Do użytku wew. — W r. 1982 zm. tyt.: 'NFORMACJA O PRACY
MIEJSKIEJ ORGANIZACJI PZPR ; w r. 1984 zm. tyt.; INFORMACJA
O	PRACY MIEJSKIEJ ORGANIZACJI PARTYJNEJ ; od 1985 r. nr 6
zm. tyt.: PZPR : biuletyn informacyjny o pracy Miejskiej Organizacji Partyjnej
; w r. 1988 zm. tyt.: BIULETYN INFORMACYJNY : informacja o pracy
Miejskiej Organizacji Partyjnej
Bibl. HŁ	1981 nr 8, 9, 11, 13; 1982 nr 15-33, 35-39, 43-54, 56, 57; 1983
nr 2-51; 1984 nr 1-15, 17-30, 32-36, 38-41; 1985 nr 1-13; 1986
nr 1-3, 6, 7; 1987 nr 1-12; 1988 nr 1, 4, 5, 8, 9; 1989 nr 2
Bibl. KUL	1982 nr 24-26, 46-50, 56; 1983 nr 60, 62, 63, 65-69, 71, 77-80,
89; 1984 nr 133
Bibl. UMCS	1986 nr 4; 1987 nr 4
INFORMACJA O PRACY MIEJSKIEJ ORGANIZACJI PARTYJNEJ
zob.
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOMITETU MIEJSKIEGO I ORGA¬
NIZACJI PARTYJNYCH M. LUBLINA
		

/page0055.djvu

			KATALOG
51
INFORMACJA O PRACY MIEJSKIEJ ORGANIZACJI PZPR
zob.
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOMITETU MIEJSKIEGO I ORGA¬
NIZACJI PARTYJNYCH M. LUBLINA
812.	INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPO¬
ŁECZNO-GOSPODARCZYCH W WOJ. BIALSKOPODLASKIM / Woje¬
wódzki Urząd Statystyczny
Biała Podlaska 1975-1982
MBP Biała Pocił.	1975 nr 5, 7-12; 1976 nr 1-12; 1977 nr 1-4, 6-12; 1978 nr 2-5;
1979	nr 1-11; 1980 nr 1-11; 1981 nr 1, 11; 1982 nr 1
813.	INFORMACJA O RELIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPO¬
ŁECZNO - GOSPODARCZYCH W WOJ. LUBELSKIM / Wojewódzki Urząd
Statystyczny
Lublin 1976-1980
Bibl. HŁ	R. 1 1976 nr 7 + uzup., 8; R. 2 1977 nr 10-12; R. 3 1978 nr 4,
9-12; R. 4 1979 nr 1 -6, 11, 12; R. 5 1980 nr 1-3, 6-8, 10
814.	INFORMACJA STATYSTYCZNA O SYTUACJI SPOŁECZNO-EKO¬
NOMICZNEJ W WOJ. BIALSKOPODLASKIM / Wojewódzki Urząd Staty¬
styczny
Biała Podlaska 1994-1993
MBP Biała Pódl.	1994 nr 1-12; 1995 nr 1-12
815.	INFORMACJA STATYSTYCZNA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GO¬
SPODARCZEJ. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE / Wojewódzki Urząd Staty¬
styczny	s
Lublin 1993—
Bibl. AR	1994 nr 1, 2, 5, 8-12
Bibl. HŁ	1993 nr 9, 11; 1995 nr 10; 1996 nr 10 »
816.	INFORMACJE BIEŻĄCE OŚRODKA INFORMACJI TECHNI¬
CZNEJ I EKONOMICZNEJ LUBELSKIEGO ZJEDNOCZENIA BUDOW¬
NICTWA W LUBLINIE / Lubelskie Zjednoczenie Budownictwa
		

/page0056.djvu

			Lublin 1966—[ 1974]
[Niereg. — Do użytku służbowego]
Bibl. UMCS	1966 nr 1; 1968 nr 4, 9, 11, 12; 1969 nr 3-12; 1970 nr 1-12;
1971	nr 1-7; 1972 nr 5-12; 1973 nr 4, 5; 1974 nr 8, 9
817.	INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W KATOLICKIM
UNIWERSYTECIE LUBELSKIM
Lublin 1983-
Nast. tyt.: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYJĘĆ KANDYDATÓW
NA STUDIA W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM
Bibl. KUL	1983; 1987; 1990; 1993/94; 1995/96; 1997/98; 1998/99, 1999/
2000
818.	INFORMACJE EKONOMICZNE / Ośrodek Organizacji Pracy i Ekono¬
miki „Pektor”
Lublin 1987-1988
Bibl. HŁ	1987; 1988
INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE. Seria Urzędu Staty¬
stycznego w Lublinie
zob.
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
HANDEL ZAGRANICZNY
LUDNOŚĆ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LU¬
BELSKIEGO
OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W ...
ROKU
PRODUKCJA ROŚLINNA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W ...
ROKU
RYNEK PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
WOJEWÓDZKI BIULETYN STATYSTYCZNY
819.	INFORMACYJNY BIULETYN : ekonomiczny kwartalnik / Wojewódzki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ; red. Stanisław Siemuta
Końskowola 1996—
Bibl. AR
CBR Puławy
1996	nr 1, 3, 4
1997	nr 1, 2, 4; 1998 nr 1-4; 1999 nr 1, 2
		

/page0057.djvu

			KATALOG
53
820.	INFORMATION — BIBLIOGRAPHIC BULLETIN [OF THE
STATE INSTITUTE OF RURAL OCCUPATIONAL MEDICINE AND RU¬
RAL HYGIENE OF THE MINISTRY OF HEALTH OF POLAND] / State
Institute of Rural Occupational Medicine and Rural Hygiene of the Ministry of
Health of Poland
Lublin 1951/59
[Niereg.]
Bibl. UMCS	R. 1 1951/59
821.	INFORMATOR / Akademia Wychowania Fizycznego. Filia w Białej
Podlaskiej
Biała Podlaska 1977
Bibl. KUL	1977/78
822.	INFORMATOR / Biuro Informacyjne Zarządu Regionu Środkowo-Wschod-
niego NSZZ Solidarność ; [red. M. Sobieraj i in.J
Lublin 1981-1989
Dziennik. — Od 1981 r. nr 6 tyt.: INFORMATOR „SOLIDARNOŚĆ”
Bibl. HŁ	R. 1 1981 nr 1, 4-10, 13, 14, 16-38, 40, 41, 43-147; R. 2 1982
nr 5-7, 10, 13, 15-17, 20, 22-24, 27-30, 33-41, 44^17; R. 3 1983
nr 48, 49, 51 -63, 65-67, 70-78; R. 4 1984 nr 81, 83-102; R. 5
1985 nr 103-119; R.6 1986 nr 120-132; R. 7 1987 nr 133-147;
R. 8 1988 nr 148-170; R. 9 1989 nr 171, 180
Bibl. KUL	R. 1 1981 nr 1-146
Bibl. UMCS	R. 1 1981 nr 1, 3-14, 16-44, 46-50, 52-134, 136-140, 142-146;
R. 2 1982 nr 13-17, 35-37, 40, 45, 47; R. 3 1983 nr 55, 56, 58,
61, 63-67, 71-73, 76, 77, 79; R. 4 1984 nr 82, 83, 85-95, 99-102;
R. 5 1985 nr 103-110, 112-119; R. 6 1986 nr 120-123, 126, 127;
R. 7 1987 nr 133-138, 140-147; R. 8 1988 nr 148-158, 161-163,
165-170 + ulotka z dn. 09.09; R. 9 1989 nr 170-180
823.	INFORMATOR / Lubelska Szkoła Biznesu
Lublin 1997—
Rocznik
Bibl. KUL	1997/98
824.	INFORMATOR / Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Stowarzyszenie
Wyższej Użyteczności Zarząd Wojewódzki w Lublinie ; red. T. Sobieszek
		

/page0058.djvu

			Lublin 1986
Bibl. KUL	1986
825.	INFORMATOR / Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna. Wydawnictwo
UMCS
Lublin 1998-
Niereg.
Bibl. KUL	1998; 2000
826.	INFORMATOR / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Luolinie
Lublin 1974-
Od nr 2 (1977) red. Zdzisław Kowalski
Bibl. HŁ	1976 nr 1-3; 1977 nr 2, 3; 1978 nr 1-4; 1979 nr 1-4; 1980 nr 3;
1980/81 nr 3/4-1/2; 1983 nr 3
Bibl. KUL	1974; 1975; 1976 nr 3; 1977; 1978; 1979 nr 1, 2/3; 1995/96;
1997/98
Bibl. UMCS	1974 nr 1-5, 11/12; 1975 nr 1-6, 9-12; 1976 nr 1-3; 1977 nr 1-4;
1978 nr 1-4 + [supl. do nr I]; 1979 nr 1-4; 1980 nr 1-4; 1983
nr 3, 4
827.	INFORMATOR / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Cen¬
trum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Lublin 1994-
Bibl. KUL	1994; 1995; 1996/97
828.	INFORMATOR / „Vigo” S-ka z o. o.
Biała Podlaska 1994
MBP Biała Podl.	1994
829.	INFORMATOR / Wojewódzki Komitet Założycielski Niezależnego Sa¬
morządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” ;
red. K. Michałkiewicz
Lublin 1981
Bibl. KUL	1981 nr 1-3
830.	INFORMATOR / Wydział Teologii KUL ; red. M. Rusecki, Czaja,
J. Suchy
Lublin 1995/96-
		

/page0059.djvu

			KATALOG
55
Od r. 1999/2000 tyt.: INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI ... ; od
r. 2000/2001 tyt.: INFORMATOR O STUDIACH NA ROK AKADEMIC¬
KI ...
Bibl. KUL	1995/96; 1999/2000; 2000/2001
Bibl. UMCS	1995/96
831.	INFORMATOR / Zarząd Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabety¬
ków w Lublinie
Lublin, 1995
Jednodniówka
Bibl. HŁ
832.	INFORMATOR : Bank Spółdzielczy Międzyrzec Podlaski / Bank Spół¬
dzielczy
Miedzyrzec Podlaski 1995
MBP Biała Podl.	1995 nr 2
INFORMATOR : diecezja lubelska : parafie i ośrodki duszpasterskie oraz ich
obsada personalna
zob.
[SCHEMATISMUS] CATALOGUS ECCLESIARUM... ET CLERI ...
833.	INFORMATOR : filologia rosyjska / Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej. Instytut Filologii Słowiańskiej ; oprać. R. Lewicki
Lublin 1996—
Rocznik
Bibl. KUL	1996/97
834.	INFORMATOR : Konfrontacje Młodego Teatru / [Wydział Kultury Za¬
rządu Głównego SZSP]
Lublin 1976
Bibl. KUL	1976 nr I -3 (18-21.11)
835.	INFORMATOR : Kuratorium Oświaty w Lublinie dla Kandydatów Woje¬
wództwa Lubelskiego
Lublin 1993
Bibl. KUL
1993/94
		

/page0060.djvu

			56 	 i	
INFORMATOR studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
7ob.
INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W UNIWERSYTECIE
MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM...
836.	INFORMATOR : III Wojewódzka Konfederacja Sprawozdawczo-Wybor¬
cza ZSMP [Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej] : wydanie specjalne /
Wydział Organizacyjny ZW ; red. M. Drabiński [i in.]
Lublin, 20 stycznia 1982
Jednodniówka. — Do użytku wewnętrznego
Bibl. HŁ
837.	INFORMATOR AKADEMICKI / Biuro Informacji Studenckiej NZS
[Niezależny Związek Studentów] PL [Politechniki Lubelskiej] ; red. W. Czwór-
nóg, [K. Zięba]
Lublin 1981
[Niereg.]
Bibl. KUL	1981 nr 4-11, 13, 14, 19
Bibl. UMCS	1981 nr 7, 11, 17, 18
838.	INFORMATOR AKADEMICKI NA ROK ... : bratnia pomoc studentów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Spółdz. Wydaw. „Czytelnik”
; [red.] Marian Kargol
Lublin 1945/46
[Rocznik]
Bibl. UMCS	1945/46
839.	INFORMATOR AKADEMII MŁODZIEŻOWEJ / Fundacja Szczęśliwe
Dzieciństwo
Lublin 1996-
Niereg.
Bibl. HŁ	1996 nr I, 2; 1999 nr 3, 4
840.	INFORMATOR AUTONOMICZNEJ POLSKIEJ ORGANIZACJI
BEZROBOTNYCH
Lublin 1993-
Bibl. KUL
1993 nr 1; 1994 nr 2
		

/page0061.djvu

			KATALOG
57
841.	INFORMATOR BIALSKOPODLASKI : kalendarz wojewódzki na rok
1995 / „Vigo” S-ka z o.o.
Biała Podlaska 1995-1998
MBP Biała Podl.	1995: 1997; 1998
842.	INFORMATOR BIULETYNU „SOLIDARNOŚĆ” / MKZ NSZZ „Soli
darność” Region Środkowo-Wschodni w Lublinie
Lublin [1980-1981]
[Nr 4-6, 10-16 ukazały się pod tyt.: DODATEK NADZWYCZAJNY BIU¬
LETYNU INFORMACYJNEGO MKZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGION
ŚRODKOWO-WSCHODNI W LUBLINIE]
Bibł. HŁ	1981 nr 1-33, 35-40
Bibl. KUL	1980 nr 4-6; 1981 nr 10 41
843.	INFORMATOR CENTRUM DOKUMENTACJI POLONIJNEGO RU¬
CHU ARTYSTYCZNEGO / Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną
„Polonia”. Oddział Rzeszowski ; wydaw. „Polonia”. Oddział Lubelski ; red. Wła¬
dysław Ću lk
Lublin 1989
[Rocznik]
Bibl. HŁ	1989
Bibl. KUL	1989
Bibl. UMCS	1989
844.	INFORMATOR CHARYTATYWNY ZWIĄZKU DIECEZJALNEGO
„CARITAS” W LUBLINIE
Lublin 1947-[1949]
Miesięcznik
Bibl. KUL	R. 1 1947 nr 1-9; R. 2 1948 nr 3, 4, 6; R. 3 1949 nr I. 2, 4-7,
10-12
Bibl. Sem. Lublin	R. 1 1947 nr 7; R. 2 1948 nr 2-7; R. 3 1949 nr 1, 2, 4. 5
845.	INFORMATOR CHEŁMSKIEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO ROL¬
NIKÓW INDYWIDUALNYCH SOLIDARNOŚĆ / Wojewódzki Komitet Zało
życielski NSZZ RI „Solidarność” w Chełmie ; [red. nacz.] Eugeniusz Wilkowski
Chełm 1981
[Niereg.]
ChBP Chełm
1981 nr 1
		

/page0062.djvu

			846.	INFORMATOR DLA CZYTELNIKÓW : Biblioteka Główna Uniwersy¬
tetu Marii Curie-Skłodowskiej / oprać. Stefania Fedorko
Lublin 1954
Bibl. AR	1954; 1955; 1963
847.	INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKOLNYCH I NIE-
SZKOLNYCH FORM OŚWIATY DOROSŁYCH WOJ. LUBELSKIEGO /
Urząd Wojewódzki w Lublinie. Kuratorium Oświaty i Wychowania
Lublin 1986/87
Bibl. KUL	1986/87; 1987/88
848.	INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ OGÓLNO¬
KSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH / Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lu¬
blinie
Lublin 1975/76
Bibl. KUL	1975/76
849.	INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ POLICEAL¬
NYCH I KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH / Ministerstwo Edukacji Naro¬
dowej
Lublin 1994/95-1995/96
Bibl. KUL	1994/95; 1995/96
INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DZIENNE AKADE¬
MII ROLNICZEJ W LUBLINIE W ROKU AKADEMICKIM 1975/76
W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
zob.
INFORMATOR O STUDIACH W WYŻSZEJ SZKOLE ROLNICZEJ
W LUBLINIE
INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU
AKADEMICKIM
zob.
INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W UNIWERSYTE¬
CIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM ...
850.	INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DZIENNE / Poli¬
technika Lubelska
		

/page0063.djvu

			KATALOG
59
Lublin 1981/82
Bibl. KUL	1981/82; 1988/89; 1989/90: 1990/91
851.	INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKA¬
DEMICKIM ... I Ministerstwo Edukacji Narodowej
Lublin 1995-
Bibl. KUL	1994/95. 1995/96; 1996/9J
Bibl. UMCS	1994/95; 1995/96; 1996/97; 1997/98
852.	INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W UNIWERSY¬
TECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W ROKU AKADE¬
MICKIM ... I Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 1988-
Rucznik. — [Od 1988/89 roku zm. tyt.: INFORMATOR : studia na Uni¬
wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 1994/95 roku tyt.: INFOR¬
MATOR DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADE¬
MICKIM : Uniwersyteckie Centrum Kursów Otwartych]
Bibl. HŁ	1991/92
Bibl. UMCS	1991/92; 1994/95; 1997/98
Bibl. KUL	1991 '92 1994/95; 1998/99
INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DZIENNE W AKA¬
DEMII ROLNICZEJ W LUBLINIE W ROKU AKADEMICKIM 1975/1976
W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
zob.
INFORMATOR O STUDIACH W WYŻSZEJ SZKOLE ROLNICZEJ W LU¬
BLINIE
853.	INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA WYDZIAŁ CHEMII /
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii
Lublin 1995/96
Bibl. KUL	1995/96
INFORMATOR DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU (STUDIA
STACJONARNE). WYŻSZA SZKOŁA ROLNICZA W LUBLINIE
zob.
INFORMATOR O STUDIACH W WYŻSZEJ SZKOLE ROLNICZEJ W LU¬
BLINIE
		

/page0064.djvu

			60	i	
854.	INFORMATOR DLA ZAKŁADÓW PRACY O LICZBIE ABSOL¬
WENTÓW SZKÓŁ ZASADNICZYCH, ŚREDNICH I WYŻSZYCH / Pre¬
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie
Lublin [1967-1968]
Bibl. KUL	1967; 1968
855.	INFORMATOR DLA ZAKŁADÓW PRACY O LICZBIE ABSOL¬
WENTÓW SZKÓŁ ZASADNICZYCH, ŚREDNICH I WYŻSZYCH Z RO¬
KU SZKOLNEGO ... NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
/ Wydział Zatrudnienia Prez. WRN w Lublinie
Lublin 1969-[ 1972/73]
Bibl. UMCS	1969; 1970/71; 1972/73
856.	INFORMATOR DUSZPASTERSKI / Kuria Diecezjalna w Lublinie ;
red. Al[ojzy] Leszek Gzella
Lublin [1986-1990]
Bibl. KUL	1986-1990
ChBP Clwlm	1987; 1988
857.	INFORMATOR DYDAKTYCZNY WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-
PRZYRODNICZEGO KIERUNEK — OCHRONA ŚRODOWISKA / Kato
licki Uniwersytet Lubelski
Lublin 2000
Rocznik
Bibl. KUL	2000
858.	INFORMATOR EKSPERYMENTU KONKRETYZACYJNO-WDRO¬
ŻENIOWEGO W ZAKRESIE NOWOCZESNEGO NAUCZANIA FIZYKI
/ Instytut Pedagogiczny Ośrodka Doskonalenia Podr. Szkol. PZSW, Woj. Rada
Postępu Pedag. UOS
Lublin 1972
Bibl. UMCS	1972 nr 1, 2
859.	INFORMATOR HANDLOWO-PRZEMYSŁOWY / Wydaw. Biura
„Reklama” w Lublinie
Lublin 1922
Bibl. KUL
1922
		

/page0065.djvu

			KATALOG
61
INFORMATOR — KALENDARZ MIASTA LUBLINA ORAZ WOJE¬
WÓDZTW LUBELSKIEGO, WOŁYŃSKIEGO I POLESKIEGO
zob.
INFORMATOR MIASTA LUBLINA
860.	INFORMATOR — KALENDARZ VIGO’99 : województwo lubelskie,
część północna / „Vigo” S-ka z o. o.
Biała Podlaska 1999—
MBP Biała Podł.	1999; 2000
861.	INFORMATOR KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIE¬
GO NA ROK AKADEMICKI... / Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ośrodek
Informacji
Lublin 1970/71 -
Bibl. HŁ	1978/79; 1982/83; 1984/85, 1985/86; 1988/89; 1990/91, 1993/94;
1995/96; 1996/97; 1998/99
Bibl. KUL	1970/1971; 1971/1972; 1972/1973; 1973/1974; 1978/1979; 1982/
1983; 1984/1985; 1985/1986; 1988/1989; 1990/1991; 1993/1994;
19V5/1996; 1996/1997; 1998/1994; 2000/2001
Bibl. Sem Lublin	1971-1973; 1975; 1976; 1979; 1985
Bibl. UMCS	1970/1971; 1971/1972; 1972/1973; 1973/1974; 1974/1975; 1978/
1979; 1982/1983; 1984/1985; 1988/1989; 1990/1991; 1993/1994;
1998/1999
862.	INFORMATOR KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDAR¬
NOŚĆ” WĘZŁA PKP [LUBLIN] / red. Andrzej Niewczas, Maciej Dacko
Lublin 1989
Bibl. HŁ	1989 nr 1-3
863.	INFORMATOR KOMITETU OBCHODU ŚWIĘTA LOTNICTWA /
Komitet Obchodu Święta Lotnictwa
Świdnik 1962
Bibl. HŁ	1962 nr 1
864.	INFORMATOR KOMITETU OBYWATELSKIEGO SOLIDARNOŚĆ
W CHEŁMIE / Komitet Obywatelski Solidarność w Chełmie
Chełm 1989
Niereg.
ChBP Chełm
1989 nr I, 2,5-10, 12, 13, 18-20
		

/page0066.djvu

			865.	INFORMATOR KÓŁ NAUKOWYCH UMCS
Lublin 1991
Bibl. HŁ	1991
866.	INFORMATOR KULTURALNO-TURYSTYCZNY CO, GDZIE,
KIEDY W LUBLINIE / Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Lubli¬
nie ; red. Alojzy Leszek Gzella
Lublin 1968—[ 1973]
[Rocznik]
Bibl. UMCS	1968 nr 8, 9 [+ dod Program imprez]; 1969 nr 9, 11 [+ dod. :
Program imprez”]; 1970; 1971; 1972; 1973
867.	INFORMATOR KULTURALNY / Wydział Kultury i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Lublinie
Lublin 1993
Bibl KUL	1993
868.	INFORMATOR LUBELSKI : kultura, turystyka, sport, przedsiębiorczość
/ red. nacz. Waldemar Żelazny
Lublin 1996—
Dwumies.
Bibl. HŁ	1996 nr 1-3; 1997 nr 4, 5
Bibl. KUL	1996 nr 1-3; 1997 nr 4-6
869.	INFORMATOR LUBELSKIEGO DOMU KULTURY I WOJE¬
WÓDZKIEJ PORADNI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ / Lubelski Dom
Kultury i Woj. Poradnia Kulturalno-Oświatowa ; red. Józef Zięba
Lublin 1959
Bibl. UMCS	1959
870.	INFORMATOR LUBELSKIEGO STUDENTA (ZRZESZENIE STU¬
DENTÓW POLSKICH) / Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich w Lu¬
blinie
Lublin 1960-[ 1977]
Rocznik. — Od 1976 roku tyt.: ABC LUBELSKIEGO ŻAKA
Bibl. KUL
Bibl. UMCS
1960/61; 1962/63; 1971/72; 1974/75; 1976; 1977
1960/61; 1962/63; 1969/70; 1972/73
		

/page0067.djvu

			KATALOG
63
871.	INFORMATOR MIAST SIEDLEC, CHEŁMA, LUBARTOWA I LU¬
BLINA / Wydaw. Drukarni „Narodowej” w Lublinie
Lublin [1927/28]
Bibl. KUL	1927/28
872.	INFORMATOR MIASTA LUBLINA : stron numerowanych 128, zawiera
: władze, urzędy i instytucje m. Lublina, szkolnictwo, organizacje, instytucje
społeczne, adwokatów, geometrów, informator lekarski, rozkład godzin przyjęć
w Kasie Chorych, rozkład jazdy pociągów, informator handlowo-przemysłowy,
ogłoszenia reklamowe firm / druk. J. Popiela
Lublin 1921-[1927/28]
Od. r. 1925 zm. tyt.: INFORMATOR — KALENDARZ MIASTA LUBLI¬
NA OKAZ WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO, WOŁYŃSKIEGO I POLE¬
SKIEGO
Bibl. HŁ	1925
Bibl. KUL	1921; 1925; 1927/1928
Muz. M. Lublina	1925
873.	INFORMATOR MIEJSKI : Lubartów
Lubartów 1991-1994
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1991 nr 1-4, 6; 1992 nr 7-14; 1993 nr 15, 17-20; 1994 nr 21-26
874.	INFORMATOR MOTORYZACYJNY : kwartalnik lubelski / Telefonicz¬
na Informacja Motoryzacyjna
Lublin 1993
Kwartalnik. — Od nr 2 podtyt.: bezpłatny miesięcznik informacyjno-rekla-
mowy
Bibl HŁ	1993 nr 1, 2, 4-6
INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI ...
zob.
INFORMATOR / Wydział Teologii KUL
875.	INFORMATOR NSZZ [NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO] „SOLIDARNOŚĆ” ORAZ NSZZ [NIEZA¬
LEŻNEGO SAMORĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO] RI [ROL¬
NIKÓW INDYWIDUALNYCH] ZIEMI ZAMOJSKIEJ — ROZTOCZE
		

/page0068.djvu

			Zamość 1989
Bibl. HŁ
1989 nr 68
876.	INFORMATOR NSZZ [NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO] „SOLIDARNOŚĆ” UMCS
Lublin 1989-1990
Do użytku wew.
877 INFORMATOR NZS AKADEMII ROLNICZEJ
Lublin 1981
[Niereg. — Druk 2-go obiegu], — Od 26.11.81 zm. tyt INFORMATOR
NZS I NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” AKADEMII ROLNICZEJ W LUBLINIE
878.	INFORMATOR O BADANIACH W WOJEWÓDZTWIE CHEŁM¬
SKIM W ROKU ... : najważniejsze odkrycia archeologiczne w Polsce Środko¬
wowschodniej w ... roku ... : (wystawa : Lublin, Zamość, Chełm) / Muzeum
Okręgowe w Chełmie ; red. Stanisław Gołub
Chełm 1985-1993
Rocznik. — Numeracja ciągła. — W nr 3 (1987/88) zm. tyt.: INFORMA¬
TOR O BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE
CHEŁMSKIM W ...
Bibl. HŁ	1985 nr 1; 1986 nr 2; 1987/88 nr 3; 1990 nr 5; 1991 nr 6; 1992/93
Bibl. HŁ
Bibl. UMCS
1989 nr 1-6: 1990 nr 7
1989 nr 4-6, 8, 9; 1990 nr 10, 11
Bibl. KUL
Bibl. UMCS
1981 nr 4
1981 nr 4
Bibl. KUL
nr 7
1987/88 nr 3; 1989 nr 4; 1990 nr 5; 1991 nr 6; 1992/93 nr 7; 1994
nr 8
Bibl. UMCS
1985 ; 1987/88 nr 3; 1989 nr 4; 1990 nr 5; 1991 nr 6; 1992/93
nr 7; 1994 nr 8
1994	nr 8
Muz. Lublin
INFORMATOR O STUDIACH NA ROK AKADEMICKI
zob.
INFORMATOR / Wydział Teologii KUL
		

/page0069.djvu

			KATALOG
65
879.	INFORMATOR O STUDIACH NA ROK AKADEMICKI... EU¬
ROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW (ECTS) / Katolicki Uni
wersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Filologii Klasycznej
Lublin 2000
Bibl. KUL	200«, 2001
880.	INFORMATOR O STUDIACH NA UNIWERSYTECIE MARII CU-
RIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE / UMCS
Lublin 1954—[ ] 957]
[Niereg.]
Bibl. AR	1954 nr I ; 1956 nr 1
Bibl. UMCS	1954 + spis. tr.; 1956 + spis. tr.; 1957 + spis tr.; (uaktualnione
ręcznie)
881.	INFORMATOR O STUDIACH W WYŻSZEJ SZKOLE ROLNICZEJ
W LUBLINIE / WSR w Lublinie
Lublin 1956—[ 1975]
W 1959 roku oprać. : Grzegorz Staśkiewicz, Gabnel Brzęk, Stanisław Bujak
[i in.], w 1970 roku red. Edmund Prost [i in.]. — W 1971 roku zm. tyt.: IN¬
FORMATOR DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU (STUDIA STA¬
CJONARNE). WYŻSZA SZKOŁA ROLNICZA W LUBLINIE / oprać. Ja¬
nina Gilas, w 1975 roku zm. tyt.: INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA
STUDIA DZIENNE W AKADEMII ROLNICZEJ W LUBLINIE W RO¬
KU AKADEMICKIM 1975/76 W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZU¬
JĄCYCH PRZEPISÓW
Bibl. AR	1956 nr 1; 1959 nr 1; 1962 nr 1; 1970 nr 1; 1971 nr I; 1975
882.	INFORMATOR O SZKOŁACH ZAWODOWYCH ROLNICZYCH,
RZEMIEŚLNICZO-PRZEMYSŁOWYCH, TECHNICZNYCH, HANDLO¬
WYCH, ZAWODOWYCH ŻEŃSKICH I DOKSZTAŁCAJĄCYCH NA TE¬
RENIE WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO I WOŁYŃSKIEGO / Komitet Or¬
ganizacyjny Towarzystwa Popierania Kształcenia Zawodowego w Lublinie
Lublin [1931-1932]
Bibl. KUL	1931; 1932
883.	INFORMATOR ORGANIZACYJNY / Polskie Towarzystwo Ekonomicz¬
ne. Oddział Wojewódzki w Lublinie, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności
Lublin 1975-1980
		

/page0070.djvu

			Wyłącznie do użytku służbowego
Bibl. HŁ	19'75 styczeń; 1976 maj; 1980 październik
884.	INFORMATOR POLITYCZNY / Komitet Wojewódzki Polskiej Zjedno¬
czonej Partii Robotniczej w Chełmie
Chełm [1981-1989]
[Niereg.]
ChBP Chełm	1981 nr 51-54 + wyd. spec.; 1982 nr 1-7, 10-48 + wyd. spec.;
1983 nr 1-32, 34; 1985 nr 12, 198ł, nr 1, 5, 12, 14; 1988 nr 2;
1989	nr 3, 6. 9, 11
885.	INFORMATOR POLITYCZNY / Miejski Komitet Stronnictwa Demo¬
kratycznego w Chełmie
Chełm [1987-1990]
[Niereg.J
ChBP Chełm	1989 nr 11; 1990 nr 2 (wyd. spec.)
886.	INFORMATOR POLONII ŚWIATA / Informator Polom. Świata, Agen¬
cja Ancora ; red. wyd. M. Chrobry
New York-Lublin 1996/97
Bibl. HŁ	1996/97
Bibl. KUL	1996/97
887.	INFORMATOR POSELSKI AWS-ZCHN : biuletyn informacyjny posła
na Sejm RP Jacka Szczota / [red. prow. Grażyna Kuchta]
Lublin 1998-2000
Bibl. HŁ	1998 nr 1-4; 1999 nr 5, 6; 2000 nr 8, 9
Bibl. KUL	1998 nr 4; 1999 nr 5, 7; 2000 nr 8, 9
888.	INFORMATOR PROGRAMU RESORTOWEGO NR RP III 26 [ :
zabytki staropolskie : w kręgu pisma, znaku i obrazu / Zakład Nauk Pomocniczych
Historii i Bibliotekarstwa UMCS ; red. Piotr Dymmel]
Lublin 1986/88
[Niereg.]. — Do użytku wew.
Bibl. HŁ
Bibl. UMCS
1986/88 nr 1
1989
		

/page0071.djvu

			KATALOG
67
889.	INFORMATOR RADY PRACOWNICZEJ / Rada Pracownicza Urzędu
Wojewódzkiego w Chełmie ; [red.] Waldemar Kruk
Chełm [1990]
[Niereg.]
ChBP Chełm	1990 nr 1-12
890.	INFORMATOR RADY ZAŁOGI : Instytut Uprawy Nawożenia i Glebo¬
znawstwa w Puławach
Puławy 1986-1991
Od nr 3 (1989) red. Józef Gądor, od 1991 roku red. Zdzisława Głażewska
CBR Puławy	1986 nr 1, 2; 1987 nr 1-4; 1988 nr 1; 1989 nr 1-7; 1990 nr 1-3;
1991	nr 1, 2
891.	INFORMATOR REGIONU ŚRODKOWO-WSCHODNIEGO 1993 :
bialskopodlaskie, chełmskie, lubelskie, zamojskie / Wydaw „LA ROSE”
Lublin 1993
MBP Biała Pocił.	1993
892.	INFORMATOR REJONU PRZEMYSŁU LEŚNEGO / Rejon Przemysłu
Leśnego ; [red.] Stanisław Płachta
Lublin 1955
Kwartalnik
Bibl. HŁ	1955 nr 1^4
Bibl. UMCS	1955 nr 1^4
893.	INFORMATOR ROLNICZY PRZEZNACZONY DLA SŁUŻBY
ROLNEJ, AGRONOMÓW, KR [KÓŁEK ROLNICZYCH], SPÓŁDZIELNI
PRODUKCYJNYCH, PGR [PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROL¬
NYCH] / Wojewódzki Rolniczy Ośrodek Naukowo-Doświadczalny ; oprać. Tere¬
nowy Ośrodek Informacji przy współpracy Ośrodka Rozwoju Postępu Technicz¬
nego w Rolnictwie WSR w Lublinie
Lublin 1964- 1978
[Kwartalni1:. — W 1965 roku zm. miejsca wyd. Końskowola. — W 1971 roku
zm. tyt.: INFORMATOR ROLNICZY ROLNICZEGO REJONOWEGO
ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO W KOŃSKOWOLI]
		

/page0072.djvu

			Bibl. AR	1964 sierpień; 1965 marzec, sierpień + aod. : Rolnicze Placów¬
ki Badawcze w województwie lubelskim; 1966 styczeń, kwiecień,
lipiec, październik; 1967 styczeń, marzec, grudzień; 1968 maj,
grudzień; 1969 lipiec; 1970 maj; 1971 maj, lipiec, sierpień, gru¬
dzień; 1972 kwiecień, listopad; 1973 maj, listopad; 1974 wiosna,
jesień; 1975 wiosna, jesień; 1976 wiosna, jesień; 1977 wiosna,
jesień; 1978 wiosna, jesień
Bibl. UMCS	1964, 1965
894.	INFORMATOR SAMORZĄDOWY ; biuletyn informacyjny Chełmskie¬
go Sejmiku Samorządowego / Chełmski Sejmik Samorządowy ; red. zesp. ; Wan¬
da Jaroszczuk [i in.]
Chełm 1996
[Niereg.]
ChBP Chełm	1996 nr 1
895.	INFORMATOR SEKCJI FILOZOFII TEORETYCZNEJ / Katolicki
Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii ; red. Z. Zdybicka [i in.]
Lublin 1994-
Bibl. KUL	1994/95
896.	INFORMATOR SŁUŻBY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA LUBEL¬
SKIEGO / Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wydział Zdrowia i Opieki
Społecznej w Lublinie
Lublin 1971
Bibl. KUL	1971
INFORMATOR SOLIDARNOŚĆ. REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI
zob.
INFORMATOR / Biuro Informacyjne Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność
897.	INFORMATOR STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW GIMNA¬
ZJUM I LICEUM IM. STANISŁAWA STASZICA W LUBLINIE / rea. Jan
Gurba
Lublin 1988-
Półrocznik. — W r. 1989 (czerwiec) zm. tyt.: STASZICAK
		

/page0073.djvu

			KATALOG
69
Bibl. Hl	1988 nr 1,6, 12; 1989 nr 3, 4, 6; 1990 nr 2. 5-7; 1991 nr 8-10;
1992 nr 11-13; 1993 nr 15, 16; i994 nr 17-19, 1995 nr 20-22;
1996	nr 23-25; 1997 nr 26-28; 1998 nr 29-31; 1999 nr 32-34;
2000 nr 35-37
Bibl. KUL	1988; 1989: 1990 nr 6, 7; 1991 nr 8- 10: 1992 nr 11/12-14, 1993
nr 15, 16; 1994 nr 17-19; 1995 nr 20-22; 1996 nr 23 -25; 1997
nr 26-28; 1998 nr 29-31; 1999 nr 32-34; 2000 nr 35-37
Bibl. UMCS	1988 nr 1, 2; 1989 nr 3, 4; 1990 nr 5-7; 1991 nr 8-10; 19*»2
nr 11/12-14; 1993 nr 15, 16; 1994 nr 17-19; 1995 nr 20-22;
1996	nr 23-25; 1997 nr 26-28; 1998 nr 29-31; 1999 nr 32-34;
2000 nr 35-37
898.	INFORMATOR STRAJKOWY / Komitet Strajkowy KUL ; red. zesp. :
Ewa Jabłońska-Deptułowa [i in.]
Lublin 1981
Bibl. KUL	1981 nr 2-14/15
Bibl. UMCS	1981 nr 3, 4
899.	INFORMATOR STRAJKOWY : dziennik / Regionalny Komitet Strajko¬
wy NSZZ „Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego z siedzibą w FSC [Fa¬
bryce Samochodów Ciężarowych] ; red. Zespół Biuletynu Informacyjnego „So¬
lidarność”
Lublin 1981
Dziennik
Bibl. HŁ	1981 nr 1-7
Bibl. KUL	1981 nr 1-7
900.	INFORMATOR STRAJKOWY NAUCZYCIELI / Regionalny Komitet
Strajkowy Regionu Środkowo-Wschodniego
Lublin 1981
Bibl. KUL	1981 nr 3
901.	INFORMATOR SZKOLNICTWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
I ZAWODOWEGO PODLEGŁEGO KURATORIUM OKRĘGU SZKOL¬
NEGO LUBELSKIEGO / Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego
Lublin 1971/72
Bibl. KUL	1971/72
902.	INFORMATOR SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO / Dyrekcja Okrę¬
gowa Szkolenia Zawodowego w Lublinie
Lublin 1957/58
Bibl. KUL	1957/58; 1970/71
		

/page0074.djvu

			903.	INFORMATOR SZPITALNY / Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
WSzZ [Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego] ; [red. : Bogdan Olbryk, Małgo¬
rzata Sieduszewska]
Chełm 1990-1993
[Niereg.]
ChBP Chełm	1990 nr 1-10; 1991 nr 11, 12, nr spec. z 17.07. wyd. spec. z 13.11,
wyd. świąteczne i noworoczne z 24.12; 1992 nr I, 2; 1993 nr 1-5
904.	INFORMATOR SZTABU STUDENCKIEJ AKCJI „CHEŁM - 80” /
Socjalistyczny Związek Studentów Polskich ; red. J. Zygadło
Chełm 1976
Bibł. KUL	1976 nr 1,2
905.	INFORMATOR TRANSGRANICZNY ; Białoruś — Polska — Ukraina
/ Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Grafex” w Chełmie ; [red.: Barbara
Budzyńska, Bogdan Kostecki]
Chełm 2000-
[Niereg.]. — Tyt. również w j. ukr.
ChBP Chełm	2000 maj, październik
906.	INFORMATOR URZĘDNIKA / oprać. A. Żbikowski
Lublin 1926—[ 1930]
Bibł. KUL	R. 2 1927; R. 5 1930
907.	INFORMATOR US [URZĘDU STATYSTYCZNEGO] / Urząd Staty¬
styczny w Lublinie
Lublin 1999-
Rocznik
Bibł. KUL	1999
908.	INFORMATOR WKZ NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ” / red K. Michał-
kiewicz [i in.]
Lublin 1981
[Niereg.]
Bibł. UMCS
1981 nr 1, 2
		

/page0075.djvu

			KATALOG
71
INFORMATOR ZJAZDOWY
zob.
BIULETYN INFORMACYJNY KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLI¬
DARNOŚĆ” / Przedsiębiorstwo Państwowe „Polmozbyt” w Lublinie
909.	INFORMATOR ZJAZDOWY BIULETYNU „SOLIDARNOŚĆ” MKZ
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI W LU¬
BLINIE / red. Ewa Kowalska [i in.]
Lublin 1981
Bibl. HŁ	1981 nr 1-5
Bibl. KUL	1981 nr 1-5
910 INFORMATOR WYBORCZY BIULETYNU MKZ NSZZ „SOLIDAR¬
NOŚĆ” REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI
Lublin 1981
Bibl. HŁ	1981 nr 1, 2, 4, 5
Bibl. KUL	1981 nr 1-5
911.	INFORMATOR ZWIĄZKOWY W MPK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Biała Podlaska 1981
MBP Biała Podl.	1981 nr z dn. 22.02
912.	INFORMATYKA STOSOWANA / Politechnika Lubelska. Katedra Infor¬
matyki ; [red. nacz. Anna Kamińska]
Lublin 1994-
913.	INSERAT CHEŁMSKI / „Actio” ; [red.] Jerzy Wołoszyn
Chełm 1991
Dwutyg. — [Od 1991 r. nr 3 zm. tyt.: INSERAT WSCHODNI]
Niereg.
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Bibl. PL
1996-2000
1997-1999
1994; 1995
Bibl. UMCS
1994	nr 1, 2; 1995 nr 1; 1996 nr 1; 1997-1999
ChBP Chełm
1991 nr 1-4
		

/page0076.djvu

			72 	 ]	
914.	INSPIRACJE I DOŚWIADCZENIA : chełmski biuletyn oświatowy /
Kuratorium Oświaty w Chełmie ; red. nacz. Lucyna Guziec
Chełm 1998-
Kwartalnik
ChBP Chełm	1998 nr 1-3; 1998/99 nr 4-6; 2000 nr 7-10
915.	INSTALATOR : organ Dyrekcji i Rady Zakładowej Lubelskiego Zjedno¬
czenia Instalacji Przemysłowych / Dyrekcja i Rada Zakładowa LZIP
Lublin 1956
Bibl. HŁ	1956 nr 1-4
INSTITUTE OF PHYSICS MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSI¬
TY ANNUAL REPORT
zob.
IF UMCS SCIENTIFIC REPORT
916.	INSTYTUT UPRAWY, NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA : mate¬
riały szkoleniowe
Puławy 1989
Bibl. AR	1989; 1991; 1995 nr 45; 1996 nr 43
917.	INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA : seria
A ; Rolnicza przydatność gleb Polski / [nakł. i wyd ] IUNG
Puławy 1971-1991
Niereg.
CBR Puławy	1971 nr 1, 4, 9, 11, 13; 1972 nr 2, 10, 15, 16, 19, 20 cz. 2; 1973
nr 7, 14, 21; 1974 nr 3, 6, 7, 9, 24; 1975 nr 12; 1976 nr 25, 26;
1977 nr 27, 28; 1979 nr 31-35, 1980 nr 36-39; 1981 nr 40-42;
1982 nr 43-49, 1983 nr 50; 1984 nr 51-55; 1985 nr 56, 57 +
supl.; 1986 nr 58-60; 1987 nr 61, 62 cz. 1-17; 1988 nr 63-67;
1988 nr 68-73; 1989 nr 74-78; 1990 nr 79 83. 1991 nr 84, 85
918.	INSTYTUT UPRAWY, NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA ; seria :
Rozprawa habilitacyjna / red. Marian Król
Puławy 1992—
Bibl. AR
1992 nr 1-3; 1993 nr 4, 5; 1994 nr 6; 1995 nr 7, 8; 1996 nr 9,
10; 1997 nr 12, 13
		

/page0077.djvu

			KATALOG
73
919.	INSTYTUT UPRAWY, NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA : seria K
Puławy 1989
Bibl. AR	1989 nr 1 cz. 1, 2, 3; 1990 nr 2, 4-7; 1993 nr 8. 10
920.	INSTYTUT UPRAWY, NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA : seria P
Puławy 1962-
Bibl. AR	1962 nr 1; 1963 nr 2, 3, 5; 19o4 nr 6; 1965 nr 7-9; 1966 nr 10,
II, 13; 1969 nr 14; 1971 nr 16; 1972 nr 17; 1975 nr 19; 1976
nr 20; 1981 nr 21; 1984 nr 26, 27; 1986 nr 31; 1987 nr 33-36,
1988	nr 37; 1989 nr 38-43; 1990 nr 44-48; 1991 nr 49. 50; 1992
nr 51, 52; 1993 nr 53, 54; 1994 nr 56 [1-19, 23-25, 27, 29], 57;
1995	nr 58; 1997 nr 59/4, 59/5, 59/7
921.	INSTYTUT UPRAWY, NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA : seria R
/ Pracownia Wydawnictw IUNG
Warszawa-Puławy 1965-
Maszyn. powiel.
Bibl. AR	1965 nr 1-3; 1966 nr 6, 7; 1970 nr 15; 1971 nr 16, 18-20, 23,
24; 1972 nr 25- 28, 30-35, 37-41, 48, 1973 nr 49-52, 56-63, 66-
73; 1974 nr 74-77, 79-100; 1975 nr 102-106; 1976 nr 108-114;
1977 nr 115-118, 120-128. 130; 1978 nr 131-136; 1979 nr 138,
139. 141-147; 1980 nr 149-156; 1981 nr 157 160; 1982 nr 162-
170; 1983 nr 172-184; 1984 nr 185-196; 1985 nr 197-207; 1986
nr 208-219,220/3, 220/4, 220/7, 221-224; 1987 nr 225 238; 1988
nr 239-241, 243-248, 250-253; 1989 nr 254-264; 1990 nr 265,
268-274; 1991 nr 275-290; 1992 nr 291, 292/1, 292/3, 292/4,
292/6, 292/8. 293-300; 1993 nr 301-310: 1994 nr 311-318, 320;
1995	nr 322, 323, 325, 327, 328; 1996 nr 329-336. 339. 340;
1997	nr 341-344
CBR Puławy	1974 nr80(cz. 1, 2), 81-101; 1975 nr 102-107; 1976 nr 108-113;
1977 nr 114-129; 1978 nr 130-136; 1979 nr 137, 139 141-147
1980	nr 148-155 + 1 bez nr; 1981 nr 156-161; 1982 nr 162-
169; 1983 nr 170-184; 1984 nr 185-196; 1985 nr 197-205; 1986
nr 206-220, 221, 222; 1987 nr 223-238; 1988 nr 239-255; 1989
nr 256, 257, 258 (cz. 1, 2), 259-264; 1990 nr 265-274; 1991
nr 275-290; 1992 nr 291-300; 1993 nr 301. 302. 304-311: 1994
nr 312-320; 1995 nr 321, 322, 325-328; 1996 nr 330-337, 337 a,
338-341; 1997 nr 342-346; 1998 nr 347, 349, 350; 1999 nr 351
922.	INSTYTUT UPRAWY, NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA : seria
S / Samodzielna Pracownia Mineralnego Żywienia Roślin, Zespół Wydawnictw
IUNG ; red. Pelagia Filipek
Puławy 1971
Maszyn, powiel.
		

/page0078.djvu

			74
i
Bibl AR	1971 nr 1-11; 1972 nr 12-16, 19; 1973 nr 20' 1975 nr 21; 1976
nr 22, 23; 1977 nr 24, 25; 1978 nr 26, 27; 1979 nr 28; 1980
nr 29, 30; 1982 nr 32; 1983 nr 33, 34; 1984 nr 35, 36; 1985
nr 37, 38; 1986 nr 39-44, 46-50, 1987 nr 51-59; 1988 nr 60-64;
1989	nr 65-68; 1990 nr 69-72; 1991 nr 73-76; 1992 nr 77- 1993
nr 78; lv94 nr 79; 1995 nr 80
923.	INSTYTUT UPRAWY, NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA Zakład
Upowszechniania Postępu Rolniczego : Instrukcja Wdrożeniowa / Dział Wydaw¬
nictw i Małej Poligrafii IUNG
Puławy 1974-
Maszyn. powiel.
Bibl. AR	1974 nr 1, 3-5, 7-22; 1975 nr 23-33; 1976 nr 34-39, 41-44; 1977
nr 45, 53, 59; 1979 nr 71-76, 78-80; 1980 nr 81-90; 1981 nr 91-
97; 1982 nr 99-101; 1983 nr 102-110; 1984 nr 111-118, 1985
nr 119-122; 1986 nr 123-137 1987 nr 138-145; 1988 nr '46-
154; 1989 nr 155-161; 1990 nr 162-166; 1991 nr 167-169; 1992
nr 170, 171; 1993 nr 172-177; 1994 .ir 178-182; 1996 nr 183-
187; 1997 nr 190, 192-194
924.	INSTYTUT UPRAWY, NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA ; Zakład
Upowszechniania Postępu Rolniczego ; seria I : Informacja Problemowa / Dział
Wydawnictw i Małej Poligrafii IUNG ; oprać. Stanisław Głażewski
Puławy 1972
[Maszyn, powiel.]
Bibl. AR	1972 nr 1, 2; 1973 nr 3-5; 1974 nr 6-10; 1975 nr 11-14; 1976
nr 15-18; 1977 nr 19-21, 1978 nr 22; 1979 nr 23-25; 1980 nr 26;
1981	nr 27, 28; 1984 nr 29; 1987 nr 30; 1989 nr 31, 32; 1991
nr 33
925.	INSTYTUT UPRAWY, NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA : Zakład
Wdrażania i Upowszechniania Wyników Badań : instrukcja upowszechnieniowa
Puławy 1984—
Bibl. AR	1984 nr 11-13; 1986 nr 15; 1988 nr 19; 1989 nr 21, 22, 24-26;
1990	nr 29, 30; 1991 nr 32, 33; 1992 nr 34, 36, 37; 1993 nr 38-42;
1994 nr 43-47; 1995 nr 48-60; 1996 nr 61-65
926.	INSTYTUT WETERYNARII : sprawozdanie z działalności naukowo-
-badawczej za rok... / Zakład Organizacji i Upowszechniania Badań Naukowych
Puławy 1989
Bibl. AR
1989 1998
		

/page0079.djvu

			KATALOG
75
927.	INTERNATIONAL AGROPHYSICS : A QUARTERLY JOURNAL OF
PHYSICAL PROPERTIES AND PROCESSES AFFECTING PLANT PRO¬
DUCTION / [Foundation for Development of Agrophysical Research. Institute
of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Lublin]
Lublin 1992-
[Kontynuacja czasop. wydaw. na Węgrzech]
Bibl. AR	1992-1998 nr 1-4; 1999 nr 1-3
Bibl. HL	1992 nr 1^4; 1993 nr 2-4; 1994 nr 1-4; 1995 nr 1-3; 199i nr 1-3;
1997-1999 nr 1-4; 2000 nr 4
Bibl. UMCS	1992 1994 nr 1-4; 1995 nr 1-3; 1996 nr 1-4; 1997 nr l^ł
928.	INTROGRAF : magazyn informacyjny Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy
Poligraficzno-Papierniczej / red. Władysław Bielecki
Lublin, grudzień 1975
Jednodniówka
Bibl. HŁ
929.	INTROGRAF : 1949-1984 : jednodniówka / Spółdzielnia Pracy Poligra-
ficzno-Papiernicza „Intrograf”
Lublin, 26 października 1984
Jednodniówka
Bibl. HŁ
930.	IZBY ROLNICZE / Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Grafex” ;
red. Zdzisław P. Karpach
Chełm, 1996
[Jednodniówka]
ChBP Chełm
J
931.	JABŁUSZKO : gazetka Parafii Jabłonna / red. Józef Łukasz
Jabłonna 1992-1999
Bibl HŁ
1992	nr 1-3; 1993 nr 1-3; 1994 nr 1-4; 1995 nr 1-3; 1996 nr 1-4;
1997	nr 1-3; 1998 nr 1-4; 1999 nr 1-25
		

/page0080.djvu

			76
J
932.	JANOWSKI KURIER ZWIĄZKOWY : pismo Biura Terenowego NSZZ
„Solidarność” w Janowie Lubelskim / red. nacz. W. Kuźnicki
Janów Lubelski 1995—
Bibl. KUL	R. I 1995 nr 2. 5; R. 2 1996 nr 1-6
933.	JEDNODNIÓWKA / wyd. Witold Giełżyński
Lublin, 1912
Jednodniówka
Bibl. HŁ
934.	JEDNODNIÓWKA : VII [siódmy] Zjazd 2000 / Komitet Organizacyjny
VII Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych im. E. Stebnickiego
w Chełmie ; red. Zenobiusz Badach [i in.]
Chełm, 2000
Jednodniówka
ChBP Chełm
935.	JEDNODNIÓWKA : Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego / Parafia
Mariacka w Chełmie
Chełm, 5-12 marzec 1933
Jednodniówka
ChBP Chełm
936.	JEDNODNIÓWKA BRATNIEJ POMOCY STUDENTÓW UNIWER¬
SYTETU LUBELSKIEGO / Zarząd Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu
Lubelskiego ; red. odp. Helena Watsonówna
Lublin, 22 stycznia 1922
Jednodniówka
Bibl. HŁ
937.	JEDNODNIÓWKA 29 LISTOPADA / nakł. Wydziału Narodowego Lu¬
belskiego
Lublin, 1915
Jednodniówka
Bibl. HŁ
		

/page0081.djvu

			KATALOG
77
938.	JEDNODNIÓWKA 25-LECIA 7-MIO KLASOWEJ SZKOŁY PO¬
WSZECHNEJ NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W LUBLINIE / wyd.
Komitet Redakcyjny Obchodu 25-lecia
Lublin, 14 czerwca 1936
Jednodniówka
Bibl. HŁ
939.	JEDNODNIÓWKA GMINY ŻMUDŹ : nadanie prawa posiadania i prze¬
kazanie sztandaru Radzie Gminy / Rada Gminy Żmudź
Żmudź, maj 1998
Jednodniówka
ChBP Chełm
940.	JEDNODNIÓWKA HARCERSKA / wydaw. Związku Harcerstwa Pol¬
skiego
Warszawa-Lublin, listopad 1916
Jednodniówka
Bibl. HŁ
941.	JEDNODNIÓWKA KOŁO MEDYKÓW WETERYNARYJNYCH
UMCS W LUBLINIE / red. kom. Stanisław Cackała [i in.]
Lublin, 1948
Jednodniówka. — [Maszyn, powiel., okł. druk.]
Bibl. AR
942.	JEDNODNIÓWKA KOMUNIKACYJNA w pierwszą rocznicę powo¬
łania do życia przez PKWN Resortu Komunikacji Poczt i Telegrafu, Chełm-
Lublin-Warszawa / Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło Mini¬
sterstwa Komunikacji
Chełm-Lublin-Warszawa, 22 lipca 1945
Jednodniówka
ChBP Chełm
943.	JEDNODNIÓWKA KÓŁEK LITERACKICH PAŃSTWOWEGO
GIMNAZJUM IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE
Lublin, 1928
		

/page0082.djvu

			Jednodniówka
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
944.	JEDNODNIÓWKA „KUPIEC LUBELSKf” STOWARZYSZENIA
KUPCÓW POLSKICH W LUBLINIE
Lublin, październik 1945
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
945.	JEDNODNIÓWKA KW SP [KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ STRaŻY
POŻARNEJ] W LUBLINIE : VII Mistrzostwa Polski w sporcie pożarniczym
Lublin, 24-26 lipca 1987
Jednodniówka
Bibl. HŁ
946.	JEDNODNIÓWKA LUBELSKICH ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH
IM. PKWN POŚWIĘCONA XX-LECIU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLI¬
TEJ LUDOWEJ
Lublin, lipiec 1964
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
947.	JEDNODNIÓWKA LUBELSKICH ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH
IM. PKWN Z OKAZJI PIĘĆDZIESIĄTEJ ROCZNICY WIELKIEJ RE¬
WOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ
Lublin, październik 1967
Jednodniówka
Bibl. HŁ
948.	JEDNODNIÓWKA PAŃSTWOWEGO SEMINARIUM NAUCZY¬
CIELSKIEGO ŻEŃSKIEGO W CHEŁMIE : wydana z racji X-lecia Szkoły
1919-1929 / Samopomoc przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeń¬
skim w Chełmie
Chełm, 01 wrzesień 1929
Jednodniówka
ChBP Chełm
		

/page0083.djvu

			KATALOG
79
949.	JEDNODNIÓWKA 15 LIPCA 1919 / Wydaw. Polskiego Towarzystwa
Miłośników Sztuki w Lubartowie ; pod red. Sekcji Literackiej
Lubartów, 15 lipca 1919
Jednodniówka
Bibl. HŁ
950.	JEDNODNIÓWKA POGOTOWIA RATUNKOWEGO / wyd. Stanisław
Szczepanowski
Lublin, 18 kwietnia 1926
Jednodniówka
Bibl. HŁ
951.	JEDNODNIÓWKA POŚWIĘCONA CIENIOM MARII KONOPNIC¬
KIEJ
Lublin, 1911
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
952.	JEDNODNIÓWKA POŚWIĘCONA PAMIĘCI BOHATERÓW MAJ¬
DANKA
Lublin, wrzesień 1947
Jednodniówka
Bibl. HŁ
953.	JEDNODNIÓWKA POŚWIĘCONA WYSTAWIE HIGIENICZNEJ
„ŚWIĘTO HIGIENY”
Lublin, 25-27 września 1908
Jednodniówka
Bibl. HŁ
954.	JEDNODNIÓWKA PRZED II KONFERENCJĄ PARTYJNO-EKO-
NOMICZNĄ / wyd. Lubelski" Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane
Lublin, lipiec 1955
Jednodniówka
Bibl. HŁ
		

/page0084.djvu

			955.	JEDNODNIÓWKA 7 PUŁKU PIECHOTY LEGIONOW : wydana
w dzień święta pułkowego w Chełmie / Drukarnia „Polski Zbrojnej” w Warszawie
Chełm, 1924
Jednodniówka
ChBP Chełm
Muz. M Lublina
956.	JEDNODNIÓWKA 3-GO LISTOPADA W PIERWSZĄ ROCZNICĘ
USUNIĘCIA RZĄDÓW ZABORCZYCH I POWSTANIA NIEPODLE¬
GŁEJ I ZJEDNOCZONEJ POLSKI
Janów Lubelski, 1919
Jednodniówka
Bibl. HŁ
957.	JEDNODNIÓWKA 13-TEJ LUBELSKIEJ DRUŻYNY HARCER¬
SKIEJ ŻEŃSKIEJ IM. NARCYZY ŻMICHOWSKIEJ PRZY PAŃSTWO¬
WYM GIMNAZJUM ŻEŃSKIM IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE
Lublin, kwiecień 1925
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Muz. M. Lublina
958.	JEDNODNIÓWKA 1918-1928 MŁODZIEŻY GIMNAZJUM PAѬ
STWOWEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE / Gim
nazjum Państwowe im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
Chełm, listopad 1928
Jednodniówka
ChBP Chełm
959.	JEDNODNIÓWKA 1915-1957 : zjazd Nauczycieli i Wychowanków Szkoły
im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie / Zjazd Nauczycieli i Wychowanków Szkoły
im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie ; red. Janina Tokarska-Kazimierczuk
Chełm, 14 września 1957
Jednodniówka
ChBP Chełm
		

/page0085.djvu

			KATALOG
81
960 JEDNODNIÓWKA WYBORCZA / wyd. Eleonora Duńska
Lublin, październik 1912
Jednodniówka
Bibl. HŁ
961.	JEDNODNIÓWKA WYDANA PRZEZ MŁODZIEŻ CHEŁMSKICH
SZKÓŁ ŚREDNICH Z OKAZJI ROCZNICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
/ red. Zygmunt Gorgol
Chełm, 3 maja 1939
Jednodniówka
Muz■ J. Cz.
962.	JEDNODNIÓWKA WYDANA W ZWIĄZKU Z 20 ROCZNICĄ PO¬
WSTANIA ODDZIAŁU POW [POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ]
W URZĘDOWIE / Zarząd Koła Związku Peowiaków pow. Janowskiego w Kra¬
śniku
Urzędów, 1916-1936
Jednodniówka
Bibl. HŁ
963.	JEDNODNIÓWKA WYDANA Z OKAZJI WIELKIEJ KWESTY NA
WPISY SZKOLNE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ UCZĄCEJ SIĘ MŁO¬
DZIEŻY
Lublin, maj 1917
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Muz. J. Cz.
964.	JEDNODNIÓWKA Z OKAZJI 10-LECIA LUBELSKIEGO ZWIĄZ¬
KU STOWARZYSZEŃ MŁODZIEŻY POLSKIEJ : 1919-1929
Lublin, 1 czerwca 1930
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
		

/page0086.djvu

			965.	JEDNODNIÓWKA Z OKAZJI KURSU PROGRAMOWO-USTROJO-
WEGO ODBYTEGO W CHEŁMIE W DNIACH OD 03-15. VII. 1933 /
red. Witold Kasperski
Chełm, 03-15 lipca 1933
Jednodniówka
Muz. J. Cz.
966.	JEDNODNIÓWKA Z OKAZJI OBCHODU 25-LECIA WALKI O SZKO¬
ŁĘ POLSKĄ / red. Zygmunt Tołwiński
Lublin, wrzesień 1930
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
967.	JEDNODNIÓWKA ZIEMI TOMASZOWSKIEJ / wyd. Wydział Infor¬
macji i Propagandy
Tomaszów Lubelski, 25 lutego 1945
Jednodniówka
Bibl. HŁ
968.	JEDNOŚĆ LUDOWA : tygodnik polityczno-społeczny i gospodarczy /
wyd. i red. Stanisław Tazbir
Warszawa-Lublin-Wilno -Łuck 1922—[1928]
Tygodnik. — Od r. 1923 red Antoni Zalewski
Bibl. KUL	R. 1 1922 nr 1-11; R. 2 1923 nr 1-15; R. 3 1924 nr 1-18, 21-28,
30-40, 47-52; R. 4 1925 nr 1-10, 12-26, 28-30, 32, 34^17; R. 5
1926 nr 1-22, 24; R. 6 1927 nr 1, 2, 4-6, 8-25, 28, 30, 47; R. 7
1928 nr 3
Bibl. UMCS	R. 5 1926 nr 29, 30
969.	JENIEC SZKOLNY : pismo wolnych wśród zniewolonych w Chełmie /
wyd. Ruch Społeczny „Nie” ; red. Stanisław Maksymiuk
Chełm 1993—[1994]
ChBP Chełm	R. I 1993 nr 1-6; R. 2 1994 nr 7-13
JESIENNY BIULETYN ROLNICZY
zob.
BIULETYN ROLNICZY : przeznaczony dla Służby Rolnej, Agronomów,
Kółek Rolniczych, Spółdzielni Produkcyjnych PGR : półrocznik / Prezydium
		

/page0087.djvu

			KATALOG
83
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Wojewódzki Rolniczy Ośrodek
Naukowo-Badawczy
970.	JESTEŚMY / ZW ZSMP [Zarząd Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej
Młodzieży Polskiej] w Chełmie ; red. Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska
p.zy ZW ZSMP
Chełm 1982
ChBP Chełm	1982 nr 2-119
971.	JESTEŚMY : jednodniówka ZW ZSMP [Zarządu Wojewódzkiego Związ¬
ku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej] / Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
RSW [Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza] „Książka-Prasa-Ruch” ; red. An¬
drzej Szwabe
Chełm, 8 grudnia 1976
Jednodniówka
Bibl. HŁ
972.	JĘZYKOZNAWCA : studenckie ogólnopolskie pismo językoznawcze /
Koło Językoznawcze Studentów UMCS
Lublin [ 1958]—1980
W 1963 roku red. Stefan Potasiński, w 1967 roku red. Zbigniew Okoń. —
Od 1980 roku zm. tyt.: ZESZYTY JĘZYKOZNAWCZE
Bibl. HŁ	1961 nr 6; 1963 nr 10; 1965 nr 13; 1967 nr 26, 27; 1969 nr 20;
1970 nr 21, 22; 1971 nr 23, 24; 1972 nr 25; 1973 nr 26, 27; 1977
nr 28, 29; 1980 nr 1
Bibl. KUL	1958 nr 1; 1959 nr 2, 3; 1960 nr 4, 5: 1961 nr 6; 1963 nr 7-10;
1964	nr 11/12; 1965 nr 13; 1967 nr 16, 17; 1968 nr 18/19, 1969
nr 20; 1970 nr 21/22; 1971 nr 23/24; 1972 nr 25, 1973 nr 26/27;
1977 nr 28/29
Bibl. UMCS	1959 nr 1, 2; 1960 nr 4; 1961 nr 6; 1963 nr 7-10; 1964 nr 11/12;
1965	nr 13; 1966 nr 14/15; 1967 nr 16/17; 1968 nr 18/19; 1969
nr 20; 1970 nr 21/22; 1972 nr 25; 1973 nr 26/27; 1977 nr 28/29
973.	JOURNAL FOR MENTAL CHENGES : perspective of economic, poli¬
tical and social integration / Fundacja Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii
Działania Społecznego = Central eastern European Center for Behavioral Econo¬
mics ; Adam Biela chief ed.
Lublin 1995-
		

/page0088.djvu

			Niereg.
Bibl. HL
Bibl. KUL
Bibl. UMCS
Vol. 1 1995 nr I, 2; Vol. 2 1996 nr 1
Vol. 1 1995 nr 1. 2; Vol. 4 1998 nr 1. 2; Vol. 5 1999 nr I
Vol. 1 1995 nr 1; Vol. 2 1996 nr 1
974.	JUBILATKA : 1918-1998 / Szkoła Podstawowa w Teresinie
Teresin, 18 października 1998
Jednodniówka
ChBP Chełm
975.	JUBILATKA: 1907-1957: PIĘĆDZIESIĄT LAT ISTNIENIA PSS
[PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW] „POMOC” DOWODEM
TRWAŁOŚCI IDEI SPÓŁDZIELCZEJ: jednodniówka / red. Wiesław Orlicz
[i in.]
Puławy, 13 l.pca 1957
Jednodniówka
Bibl. HŁ
976.	JUBILATKA : wydanie okolicznościowe / Dyrekcja Okręgowa Kolei
Państwowych w Lublinie
Lublin, 13 września 1969
Jednodniówka
Bibl. HŁ
977.	JUTRO : jednodniówka robotnicza / wyd. Lubelsko-Siedleckiej organizacji
PPS
Lublin, sierpień 1915
Jednodniówka
Bibl. HŁ
978.	JUTRO POLSKI: organ Polskiej Partii Socjalistycznej / red. Julian Rossa
Lublin [1928-1929]
Tygodnik. — Wych. co niedziela.
Arch. Lublin	R. 2 1929 nr 8-13
Bibl. KUL	R 2 1929 nr 8, 10
		

/page0089.djvu

			KATALOG
85
979.	JUTRZENKA / Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie
Lublin 1999—
Bibl. HŁ	1999 nr 1; 2000 nr 2-6
Bibl. KUL	1999 nr 1; 2000 nr 2-6
980.	JUŻ CZAS : jednodniówka KPN : wybory 19 września 1993
[Lublin, 1993]
Jednodniówka
Bibl. HŁ
K
981.	KABEL : gazetka Chełmskiej Młodziezy Akademickiej / Miejski Ośrodek
Kultury w Chełmie
Chełm 1997
ChBP Chełm	1997 nr 1
982.	KADRA : czasopismo literackie / red. nacz. Wiesław Wernic
Warszawa-Lublin-Łódź 1930
Bibl. HŁ	1930 nr 3
983.	KAJMENA : Kazimierzowi Andrzejowi Jaworskiemu w dniu urodzin
z szacunkiem, podziwem i serdecznością koledzy i przyjaciele / Lubelski Oddział
Literatów Polskich ; red. : Maria Józefacka, Tadeusz Kłak, Józef Zięba
[Lublin], 28 listopada 1967
[Jednodniówka]
Muz. J. Cz.
984.	KALENDAR DLA JEWRIEJEW NA GOD ... / Tip. Śnajdermesser,
N. Gerseigorn
Lublin 1897
Bibl. HŁ
1897
		

/page0090.djvu

			86
K
985.	KALENDARIUM COLLEGII MAXIMI BOBOLIANI LUBLINENSIS
S. J. IN ANNUM SCHOLAREM...
Lublini [1933/34-1937/38]
Bibi. Sem. Lublin	1933/34: 1934/35: 1937/38
986.	[KALENDARZ] / Fundacja Pamięci Unitów Podlaskich „Arka”
[Biała Podlaska] 1997
Bibl. KUL	1997 Madonny Podlaskie
987.	KALENDARZ / Katolicki Uniwersytet Lubelski
Lublin 1986
Bibl KUL	1986-1988; 1990
988.	KALENDARZ AKADEMICKI / Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; red. Jan Perszon
Lublin 1991/92-
Bibl. HL	1993
Bibl. KUL	1991/92; 1993-1997; 1999
989.	KALENDARZ BRACI MISJONARZY ŚW. FRANCISZKA W LU¬
BARTOWIE NA ROK PAŃSKI... / wyd. Bracia Misjonarze św. Franciszka
w Lubartowie
Lubartów 1933
Bibl. HL	1933
Bibl. KUL	1933
Bibl. UMCS	1933
990.	KALENDARZ DIECEZJALNY MARYJNY / wydaw. Kurii Biskupiej ;
red. Władysław Zakrzewski
Lublin 1984
Rocznik
Bibl. Sem. Lublin	R. 1 1984 - R.10 1993
991.	KALENDARZ DRUKARNI I KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA W LU¬
BLINIE
Lublin 1937
Bibl. KUL
1937
		

/page0091.djvu

			KATALOG
87
992.	KALENDARZ DUSZPASTERSKI PARAFII SW. PAWŁA W LUBLI¬
NIE / Parafia św. Pawła w Lublinie
[Lublin] 1928
Bibl. KUL	1928
Bihl. Sem. Lublin	1928
Bibl. UMCS	1928
993.	KALENDARZ EKUMENICZNY / Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN
Lublin 2000-
Bibl. HŁ	2000
Bibl. KUL	2000
994.	KALENDARZ EXPRESS NA ROK / Express Lubelski
Lublin [1928]-1939
W 1939 roku tyt.: KALENDARZ EXPRESS : notatnik informator na rok...
Bibl. HŁ	1930; 1931; 1939
Bibl. KUL	1928-1931; 1938; 1939
Bibl. UMCS	1930; 1932; 1937; 1938
Muz. J. Cz.	1928
Muz. M. Lublina	1928-1930; 1938; 1939
KALENDARZ GOSPODARSKI NA ROK PAŃSKI ...
zob.
KALENDARZ POLSKI, RUSKI I ASTRONOMICZNO-GOSPODARSKI
NA ROK PAŃSKI ... ZAWIERAJĄCY W SOBIE BIEG PLANET, OD¬
MIANY POWIETRZA, ZAĆMIENIA, TECHNOLOGICZNE, ROLNICZE
I WIELE POTRZEBNYCH WIADOMOŚCI
995.	KALENDARZ HANDLOWO-PRZEMYSŁOWY / wydaw. Biura „Re¬
klama”
Lublin 1923
Bibl. KUL	1923
996.	KALENDARZ HISTORYCZNO-POLITYCZNY NA ROK PAŃSKI
... NADTO INFORMACYJA GEOGRAFICZNA O SFERZE ZIEMNEY
ŚWIATA J PRAKTYKĘ GEOGRAFICZNĄ O WYROZUMIENIU SFER
ZIEMNEJ IAKO Y NIEBIESKIEY, IAKO TEŻ Y MAPP
[Lublin 1741-1742]
Bibl. KUL
1741; 1742
		

/page0092.djvu

			997.	KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH / Regionalny Ośrodek Kul¬
tury
Biała Podlaska 1995
MBP Biała Podl.	R. 1 1995-R. 5 1998
998.	KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNYCH OKRĘGU LUBEL¬
SKIEGO / Zarząd Okręgu PTTK Lublin
Lublin [1968-1969]
Bibl. KUL	1968; 1969
KALENDARZ-INFORMATOR „MAJDANEK” NAROK...
zob.
MAJDANEK KALENDARZ INFORMATOR NA ROK...
KALENDARZ-INFORMATOR NA ROK... POGOTOWIA RATUNKO¬
WEGO W LUBLINIE
zob.
KALENDARZ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LUBLINIE
999.	KALENDARZ JUBILEUSZOWY / Parafia św. Franciszka Ksawerego
w Krasnymstawie ; red. P. Kimak
Krasnystaw 1995
Bibl. KUL	1995
1000.	KALENDARZ JUTRZENKA / wyd. Antoni Kwiatkowski
Bychawa 1908
[Rocznik]
Bibl. Sem. Lublin	1908
1001.	KALENDARZ LEKARZA WETERYNARYJNEGO NA ROK... /
Weterynaryjna Spółdzielnia Wydawnicza ; red. T. Zuliński, G. Staśkiewicz
Lublin 1947
Bibl. AR
Bibl. UMCS
1947
1947
		

/page0093.djvu

			KATALOG
89
1002.	KALENDARZ LITERACKI NA ROK...
Warszawa-Lublin 1918
Bib/. HŁ	1918
1003.	KALENDARZ LITURGICZNY / Fundacja „Godne Życie”
Lublin 1996
Bibl. HŁ	1996
1004.	KALENDARZ LITURGICZNY DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBA-
CZOWSKIEJ WRAZ ZE SCHEMATYZMEM NA ROK ... / Kjria Die
cezjalna ; [red.] Franciszek Greniuk
Zamość 1994-
PiMBP Zamość	1994 nr 2; 1995 nr 3; 1996 nr 4; 1997 nr 5; l‘>98 nr 6; 1999 nr 7;
2000 nr 8
1005.	KALENDARZ LITURGICZNY I SKRÓCONY INFORMATOR
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ NA ROK... / Kuria Metropolitalna w Lu¬
blinie
Lublin 1995
Bibl. HŁ	1995
1006.	KALENDARZ LUBELSKI / Lubelskie Zakłady Graficzne
Lublin 1939
Bibl. Hem. Lublin	1939
1007.	KALENDARZ LUBELSKI : rocznik / Lubelska Spółdzielnia Wydawni¬
cza
Lublin 1958-1985
Od 1962 roku wyd. Wydawnictwo Lubelskie. — [Od 1961 roku red. Tadeusz
Smółka, od 1963 roku red. Zbigniew Hirsz, od 1967 roku red. Lesław Gnot, od
1968 roku red. Ireneusz Caban]
Arch. Lublin	1958-1960; 1962-1979; 1981-1985
Bibl. AM	1958-1^70 1972-1985
Bibl. AR	1959-1961 1963-1965; 1968. 1970-1979; 1981-1985
Bibl. HŁ	1958-1985
Bibl. KUL	1958-1985
Bibl. Sem. Lublin	1958-1965
Bibl. UMCS	1958-1970; 1972-1977; 1979-1985
		

/page0094.djvu

			90
K
MBP Biała Podl.	1958; 1959; 1961; 1963; 1964; 1969 1985
Muz. J. Cz.	1959; 1961;1970; 1972;1973
Muz. Lublin	1958 1967; 1969-1985
PBW Lublin	1959-1961; 1963-1985
PiMBP Zamość	1958; 1959; 1961-1965; 1967; 1969-1985
KALENDARZ LUBELSKI NA ROK PAŃSKI ...
zob.
KALENDARZ POLSKI, RUSKI I ASTRONOMICZNO-GOSPODARSKI
NA ROK PAŃSKI... ZAWIERAJĄCY W SOBIE BIEG PLANET, OD¬
MIANY POWIETRZA, ZAĆMIENIA, TECHNOLOGICZNE, ROLNICZE
I WIELE POTRZEBNYCH WIADOMOŚCI
1008.	KALENDARZ LUBELSKI NA ROK ZWYCZAJNY ... / wyd. Wła¬
dysław Kossakowki
Lublin 1869—[ 1925]
Od r. 1883 wyd. M. Kossakowska
Arch. Lublin	1882; 1886; 1889; 1890; 1893-1896; 1898 1901; 1904 1908;
1910; 1911; 1914-1917; 1919
Bihl. HL	1869-1875; 1877; 1879-1881; 1883-1922; 1925
Bibl. KUL	1882; 1888; 1890-1898; 1900-1913; 1915; 1918-1920; 1922-
1924
Bibl. Sem. Lublin	1873; 1889; 1892; 1894; 1899; 1903; 1905; 1908; 1910; 1911;
1913-1916; 1918-1920
Bibl. UMCS	1876; 1877; 1880; 1882; 1883; 1886-1888; 1890; 1891; 1893;
1894; 1896-1899; 1901-1903; 1905-1907 1912; 1913. 1915;
1917; 1919-1921
CBR Puławy	1893; 1894;1913; 1914
Muz. Lublin	1878; 1889; 1901; 1909;1920
1009.	KALENDARZ LUBELSKI POPULARNO-NAUKOWY ILUSTRO¬
WANY / Koło Miejskie Polskiej Młodzieży Szkolnej w Lublinie
Lublin 1908
Rocznik
Arch. Lublin	1908
Bibl. UMCS	1908
1010.	KALENDARZ „LUBLINIANIN” NA ROK ZWYCZAJNY ... / red.
Augustyn Paszkowski
Lublin 1923
Bibl. HL
1923
		

/page0095.djvu

			KATALOG
91
Bibl. KUL	1923
Muz. Lublin	1923
1011.	KALENDARZ MARYJNY / Sanktuarium NMP Różańcowej w Janowie
Lubelskim ; red. E. Markiewicz
Janów Lubelski 1996
Bibl. KUL	1996
KALENDARZ MARYJNY / wydaw. Kurii Lubelskiej
zob.
KALENDARZ MARYJNY DIECEZJI LUBELSKIEJ
1012.	KALENDARZ MARYJNY DIECEZJI LUBELSKIEJ / wydaw. Kurii
Lubelskiej ; oprać, i red. Wł. Zakrzewski
Lublin 1987-
W 1992 roku zm. tyt.: LUBELSKI KALENDARZ MARYJNY, w 1993
roku zm. tyt.: KALENDARZ MARYJNY
Bibl. KUL	1987-1991“; 1992-2000
1013.	KALENDARZ MISJONARZY AFRYKI : Biali Ojcowie — Białe Sio¬
stry / wydaw. Kurii Biskupiej w Lublinie
Lublin 1988
Bibl. KUL	1988-1990; 1992
1014.	KALENDARZ NA ROK ... / Lubelskie Zakłady Graficzne Adama
Szczuka
Lublin 1939
Bibl. HL	1939
1015.	KALENDARZ NAUCZYCIELSKI NA ROK ... / „Nasza Księgarnia”
Spółka Akcyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego
Warszawa-Wilno-Lublin 1939
Bibl. HL	1939
1016.	KALENDARZ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LUBLINIE
Lublin [1927]-1939
		

/page0096.djvu

			W 1939 roku tyt. zm. : KALENDARZ-INFORMATOR NA ROK
POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LUBLINIE
Arch. Lublin
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Bibl. Sem. Lublin
Bibl UMCS
Muz. M. Lublina
1939
1939
1927; ,928
1927; 1939
1939
1927
1017.	KALENDARZ POLSKI, RUSKI IASTRONOMICZNO-GOSPODAR-
SKI NA ROK PAŃSKI... ZAWIERAJĄCY W SOBIE BIEG PLANET, OD¬
MIANY POWIETRZA, ZAĆMIENIA, TECHNOLOGICZNE, ROLNICZE
I WIELE POTRZEBNYCH WIADOMOŚCI / nakł. i druk. Jan Karol Pruski
Lublin [1816-1828]
W 1816 roku tyt.: KALENDARZ POLSKI, RUSKI, ŻYDOWSKI I
ASTRONOMICZNO-GOSPODARSKI NA ROK PAŃSKI w 1821 roku
tyt.: KALENDARZ GOSPODARSKI NA ROK PAŃSKI ... / nakł. Fr. Kubre-
ski, od 1822 roku tyt.: KALENDARZ GOSPODARSKI NA ROK PAŃSKI
na okł. tyt.: KALENDARZ LUBELSKI NA ROK PAŃSKI w 1824 roku
nakł. Joanna Pruska, w 1825 roku tyt.: KALENDARZ POLSKI, RUSKI I GO¬
SPODARSKI NA ROK PAŃSKI ... / nakł. i druk. Kozdrowicz i Rybiński, od
1826 roku tyt.: KALENDARZ POLSKI, RUSKI, ŻYDOWSKI I ASTRONO-
MICZNO GOSPODARSKI ... / Druk. Rządowa
Bibl. HŁ	1815-1828
Bibl. KUL	1819; 1822; 1824
Muz. M l ublina	1819
KALENDARZ POLSKI, RUSKI I GOSPODARSKI NA ROK PAŃSKI...
KALENDARZ POLSKI, RUSKI I ASTRONOMICZNO-GOSPODARSKI
NA ROK PAŃSKI ... ZAWIERAJĄCY W SOBIE BIEG PLANET, OD¬
MIANY POWIETRZA, ZAĆMIENIA, TECHNOLOGICZNE, ROLNICZE
I WIELE POTRZEBNYCH WIADOMOŚCI
KALENDARZ POLSKI, RUSKI, ŻYDOWSKI I ASTRONOMICZNO-GO-
SPODARSKI NA ROK PAŃSKI ...
KALENDARZ POLSKI, RUSKI I ASTRONOMICZNO-GOSPODARSKI
NA ROK PAŃSKI ... ZAWIERAJĄCY W SOBIE BIEG PLANET, OD-
zob.
zob.
		

/page0097.djvu

			KATALOG
93
MIANY POWIETRZA, ZAĆMIENIA, TECHNOLOGICZNE, ROLNICZE
I WIELE POTRZEBNYCH WIADOMOŚCI
1018.	KALENDARZ PRAWOSŁAWNY NA ROK ... / „Głos Prawosławia”
Spółka Wydaw. w Tomaszowie Lubelskim ; red. J. Pawłowszyn
Grodno-Tomaszów Lubelski 1934—[ 1939]
Bibl. KUL	1934 ;1935; 1937; 1939
Bibl. Sem. Lublin	1935
Bibl. UMCS	1934
1019 KALENDARZ PRZEMYSŁU I HANDLU NA ROK ...
Lublin 1929
Muz. M. Lublina	1929
1020.	KALENDARZ PUŁAWSKI NA ROK ... / druk. St. Dżał
Lublin 1913
Bibl. HL	1913
1021.	KALENDARZ SERAFICKI / O. O. Bernardyni w Radecznicy
Radecznica 1927-1939
Bibl. KUL	1939
Bibl. Sem. Lubiin	1939
Bibl. UMCS	1939
1022.	KALENDARZ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
W LUBLINIE / Wyższe Seminarium Duchowne
Lublin 1979-1988
Bibl. Sem. Lublin	R. 1 1979/1980; R. 2 1980/1981; R. 3 1981/1982, R. 4 1982/1983;
R 6 1984/1985; R. 7 1985/1986; R 8 1986/1987; R. 9 1987/1988
1023.	KALENDARZ ZIEMI LUBELSKIEJ I PODLASIA NA ROK ... /
Instytut Wydaw. „Pax” ; red. Barbara Sikorska
Warszawa 1960
Bibl Sem. Lublin
Bibl. UMCS
1960
1960
		

/page0098.djvu

			1024.	KALENDARZYK / Towarzystwo Przyjaciół Uczącej się Młodzieży
Lublin 1923
Bihl. KUL	1923
1025.	KALENDARZYK-INFORMATOR AKADEMICKI NA ROK ... /
nakł. Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” Studentów Uniwersyteckich w Lublinie
Lublin 1931
Arch. Lublin	1931
Bibl. HL	1931
Bihl. KUL	1931
Bibl. UMCS	1931
1026.	KALENDARZYK SODALICJI MARJAŃSKIEJ PAŃ W LUBLINIE
Lublin [1938]
Bibl. KUL	1938
1027.	KALENDARZYK SODALICJI MARJAŃSKIEJ PANÓW
Lublin [1932-1933]
Bibl. KUL	1932 ; 1933
1028.	KALJANDAR GAZETY „CARKVA” / Dlja gazety „CARKVA” vydala
Vydavectva „Kerygma”
Ljublin [1899]
Bibl. KUL	1899
1029.	KAMENA : jednodniówka / chefredakteur Adam Jaworski
Lublir, januar 1978
Jednodniówka
Bibl. HL
1030.	KAMENA : miesięcznik literacki / Zenon Waśniewski ; red. nacz. Kazi¬
mierz [Andrzej] Jaworski
Chełm Lubelski 1933-1993
Od 1934/1935 roku podtyt. : miesięcznik literacki. — Od 1945/1946 roku
wyd. Zespół Kameny, m. wyd. Lublin. — Od nr 4 (6) 1947/1948 roku podtyt.
: kwartalnik literacki, od 1952 roku podtyt. : kwartalnik społeczno — literacki
/ wyd. Lubelski Związek Literatów Polskich. — Od nr 3 1953 roku do końca
1954	roku red. Kazmierz Andrzej Jaworski i Maria Bechczyc-Rudmcka. — Od
1955	roku podtyt. : miesięcznik społeczno-literacki, od 1957 roku podtyt. :
		

/page0099.djvu

			KATALOG
95
dwutygodnik literacki. — Od nr 20 (1961) red. Maria Bechczyc-Rudnicka. — Od
1962 roku podtyt. : dwutygodnik społeczno-kulturalny. Lublin, Białystok, Kielce,
Rzeszów. — Od 1965 roku red. Marek Adam Jaworski. — Dodatki : Struktury.
Dział Plastyczny Kameny 1951-1961, Profile. Autonomiczna Kolumna Młodych
(nienumer.) 1962. Ziemia i Pieśń Wieś tworząca w „Kamenie” (1965-1977),
Lubelskie 27-28 XI 1965, Zapole. Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy —
Ośrodek Lubelski przy ZW ZMW (1967-1977), przy nr 8 (1967) Kontrasty.
Jednodniówka Białostockiego Towarzystwa Kultury. — Od 1989 roku kwartalnik
Arch. Lublin
Bibl. HŁ.
Bibl. KUL
Bibl. Sem. Lublin
Bibl. UMCS
CBR Puławy
1935 nr 7; 1954 nr 1, 2; 1955 nr 3-12; 1956 nr 1-11; 1957 nr 1-
20; 1958 nr 1-4; 1966 nr 1-24; 1967 nr 1-24; 1968 nr 1-26;
1969 nr 1-7, 9-15, 17, 18, 20-26; 1970 nrl-26;1971 nr 1-26;
1972	nr 1-18, 20-27; 1973-1976 nr 1-26; 1977 nr 1-24; 1978
nr 1-26; 1979 nr 1-18; 1980 nr 1-6, 8-19, 21-26; 1981 nr 1-21,
23-25; 1982 nr 1-4, 6-14, 16-19; 1983 nr 1-24; 1984 nr 1-18,
20-26; 1985 nr 1, 2, 4-7, 9-26; 1986 nr 1-5, 7-11, 14-26; 1987
nr 1-26; 1988 nr 1-26
1933/1934 nr 1-10; 1934/1935 nr 110; 1935/1936 nr 1-10;
1936/1937 nr 1-3, 7-10; 1937/1938 nr 1-10 1938/1939 nr 3-6,
8-10; 1945/1946 nr 1-10; 1946/1947 nr 1-4: 1948 nr 1-6; 1949
nr 1-4; 1952 nr 1,2; 1953 nr 1-4; 1954 nr 1-4; 1955 nr 1-12;
1956 nr 1-12; 1957 nr 1-14, 17-20, 22-24; 1958-1967 nr 1-
24; 1968-1971 nr 1-26; 1972 nr 1-27; 1973-1980 nr I -26; 1981
m 1-25; 1982 nr 1-19; 1983 1985 nr 1-26; 1987 nr 1-26; 1988
nr 1-26; 1989 nr 1; 1990-1993 nr 1^
1933/1934-1936/1937; 1937/1938 nr 1, 2, 5-10; 1938/1939 nr 1,
2, 6-10; 1945/1946-1949; 1952 nr 1,2; 1953-1980; 1981 nr 1-
25; 1982 nr 1-15, 17-19; 1983 nr 1-8, 10-26; 1984-1988; 1989
nr 1; 1990 nr 1-4; 1991-1993 nr 1-4
1953 nr 4;1957 nr 6, 7;1961 nr 24;1962-1964; 1965 nr 1-5, 7-24;
1966-1972
1933 nr 2-6, 8, 9; 1934 nr 1, 3, 4, 6; 1935 nr 2-6, 8-10;
1936/1937 nr 1-3, 8/9; 1937/1938 nr 1-10; 1938/1939 nr 1-4,
8/10; 1945/1946 nr 1-10; 1946 nr 1-4; 1948 nr 1-6; 1949 nr 1-4;
1952	nr 1, 2; 1953 nr 1-4, 7-9; 1954 nr 1-4; 1955 nr 1-12; 1956
nr 1-12; 1957-1967 nr 1-24; 1968-1971 nr 1-26; 1972 nr 1-27;
1973-1978 nr 1-26; 1991 nr 1-4; 1992 nr 3, 4; 1993 nr 1-4
1939 nr 8-10; 1945/1946 nr 1, 8-10; 1949 nr 1-3; 1952 nr 1, 2;
1953/1954 nr 1-4; 1955 nr 1-12; 1956 nr 1-12; 1957 nr 1-24;
1958 nr 1-6, 9-19, 21-24; 1959 nr 1-14, 18-24; 1960 nr 1-21,
23, 24; 1962-1964 nr 1-24; 1965 nr 1-7, 9-24; 1966 nr 1-10,
12-24; 1967 nr 1-24; 1968-1971 nr 1-26; 1972 nr 1-27; 1973-
1976 nr 1-26; 1977 nr 1-25; 1978 nr 1-26; 1979 nr 1-26; 1981
nr 1-10, 12-26; 1982 nr 1-19; 1983 nr 1-26; 1984 nr 2-26; 1985
nr 1-26; 1987 nr 1-26; 1988 nr 1-26
		

/page0100.djvu

			ChBP Chełm
Muz. J. Cz.
Muz. Lublin
Muz. M. Lublina
PBW
1933/1934 nr 1-10; 1934/1935 nr 1-10; 1935/1936 nr 1-10;
1936/1937 nr 1-10; 1937/1938 nr 1-10; 1938/1939 nr 1-10;
1945/1946 nr 1-10; 1946/1947 nr 1-4; 1989 nr 1; 1990 1993
nr 1-4
1933/1934 nr 1-10; 1934/1935 nr 1-10; 1935/1936 nr 1-
10, 1936/1937 nr 1-10; 1937/1938 nr 5; 1938/1939 nr 3-10;
1945/1946 nr 1-10; 1946/1947 nr 1-4; 1948 .ir 1-3, 5, 6; 1949
nr 1-4; 1952 nr 1, 2; 1953 nr 1-4; 1964 nr 1-4; 1955 nr 1-12;
1956 nr 1-12; 1957 nr 1-17, 19, 24; 1958 nr 1-4, 6-24; 1959
nr 1-3, 6-17, 19-24; 1960 nr 1,4. 6- 9. 11-19, 21. 22; 1961 nr 1,
2, 5, 7-17, 19-24; 1962 nr 13, 16, 24, 1963 nr 10, 13, 17-19,21-
24; 1964 nr 1-3, 5-7, 10, 16-19, 21-24; 1965 nr 1-3, 5, 6, 8-11,
13-15, 17-19, 23,24; 1966 nr 1,3,4, 7,9-13, 17, 19-21,23,24;
1967 nr 1, 2, 4-6, 8-11,13-15, 17-20, 22-24; 1968 nr 1-4, 6, 8,
10-26; 1969-1971 nr 1-26; 1972 nr 1-17, 19-27; 1973 nr 1-18
1952	nr 1, 2; 1955 nr 8-12; 1956 nr 1-3, 1957 nr 1-18, 20-22;
1958 nr 1-6. 9-24; 1959 nr 1-16. 18-24; 1960 1962 nr 1-24;
1963-1970; 1974-1978
1953	nr 3; 1955 nr 5-9; 1956 nr 12; 1967 nr 10
1934/1935 nr 1-10-1937/1938 nr 1-10; 1954 nr 1-4; 1955 nr 1-
12; 1956 nr 1-12; 1957-1967 nr 1-24; 1968 1971 nr 1-26; 1972
nr 1-27; 1973-1980 nr 1-26; 1981 nr 1-25; 1982 nr 1-19; 1983-
1985 nr 1-26; 1986 nr 2-25; 1987 nr 1-26; 1988 nr 1-26
1031.	KAPRYS : magazyn kulturalny / Dom Kultury SM [Spółdzielni Miesz¬
kaniowej] Czechów
Lublin 1993
Bibl. KUL	1993 nr 31
1032.	KARTKI /1 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Cheł¬
mie ; red. zesp.: Anna Moryl [i in.]
Chełm, kwiecień 1998, 1999
Jednodniówka
ChBP Chełm
1033.	KARTKI WDZIĘCZNEJ PAMIĘCI 1915-1985 : 70-lecie Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie / Komitet
Organizacyjny V Zjazdu b. Wychowanków i Wychowawców Gimnazjum i Liceum
im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie ; kol. red. : Anna Moryl [i in.]
Chełm, 21-22 września 1985
Jednodniówka
ChBP Chełm
		

/page0101.djvu

			KATALOG
97
1034.	KARTKI Z PRZESZŁOŚCI I TERAŹNIEJSZOŚCI : 80-lecie Gim¬
nazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie /
Komitet Organizacyjny VI Zjazdu Wychowanków i Wychowawców Gimnazjum
i	Liceum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie ; red. zesp. : Anna Moryl [i in.]
Chełm, 22-24 października 1995
Jednodniówka
ChBP Chełm
KASA PRZEMYSŁOWCÓW I ROLNIKÓW LUBELSKICH SPRAWOZDA¬
NIE ZA ROK ...
zob.
SPRAWOZDANIE KASY POŻYCZKOWEJ PRZEMYSŁOWCÓW LUBEL¬
SKICH ZA ROK ...
1035.	KASOWNIK : niezależny organ uczniów PSM [Państwowej Szkoły Mu¬
zycznej] / Państwowa Szkoła Muzyczna ; red. nacz. Krzysztof Gumiela
Zamość 1989-1990
[Powiel.]
PiMBP Zamość	1989 nr 3 (listopad-grudzień); 1990 nr 4 (styczeń-luty)
KATALOG KOŚCIOŁÓW I DUCHOWIEŃSTWA W ROKU PAŃSKIM
zob.
[SCHEMATISMUS] CATALOGUS ECCLESIARUM... ET CLERI...
1036.	KATALOG PARAFII I ORGANISTÓW DIECEZJI LUBELSKIEJ /
nakł. Kolegium Organistów
Lublin 1948
Bibl. Sem. Lublin	1948
1037.	KATALOG WYDAWNICTW TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KA¬
TOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO / Towarzystwo Naukowe
KUL ; red. Józef Szymański
Lublin 1959
Rocznik
Bibl. UMCS
1959
		

/page0102.djvu

			98
K
1038.	KATEDRA MECHANIZACJI ROLNICTWA / Wyższa Szkoła Rolnicza
w Lublinie
[Lublin 1960]
Bibl. AR	1960 nr 2
1039.	KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI : spis wykładów i wykaz
instytucji uniwersyteckich / Uniwersytet Lubelski
Lublin 1918—[ i 960]
Rocznik
Bibl. HŁ	1918/1919; 1919/1920; 1924/1925; 1925/1926; 1929/1930; 1931/
1932; 1936/1937; 1937/1938
Bibl. KUL	1918/1919-1938/1939; 1946/1947-1948/1949; 1958/1959; 1959/
1960
Bibl. Sem. Lublin	1920-1923; 1925-1927; 1929; 1930-1932; 1934 1939; 1947;
1958; 1959
Bibl. UMCS	1918/1919-1924/1925; 1926/1927; 1928/1929-1933/1934; 1936/
1937-1938/1939; 1947/1948; 1948/1949; 1958/1959; 1959/ 1960
1040.	KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI : wykaz ważniejszych
nabytków
Lublin 1949
Częstot. nieustal.
Bibl. HŁ	1949 nr 1-3
1041.	KAZIMIERSKIE ECHO : pismo lokalne, redagowane przez Zarząd Od¬
działu PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] w Kazimie¬
rzu Dolnym / red. nacz. Andrzej Wójcik
Kazimierz Dolny 1998—
Kwartalnik
Bibl. HŁ	1998 nr l^ł; 1999 nr 1
1042.	KAZIMIERZ : nasze miasteczko : świat dorosłych widziany oczyma
dziecka : ferie 1995 / Biblioteka Miejska
Kazimierz, 1995
Jednodniówka
Bibl. HŁ
		

/page0103.djvu

			KATALOG
99
1043.	KEKS : gazetka redagowana w Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. Wł.
Sikorskiego
Chełm 1997—
Niereg.
ChBP Chełm	1997 nr 1; 1998 nr 2, 3; 1999 kwiecień
1044.	KIEROWCA : organ Związku Zawodowego Kierowców i Pracowników
Samochodowych w Lublinie / red. Zygmunt Fronczek
Lublin 1945
Kwartalnik
Bibl. HŁ	R. 1 1945 nr 1, 2
Bibl. KUL	R. 1 1945 nr 1, 2
1045.	KLEKS : gazeta Szkoły Podstawowej w Dubecznie / Szkoła Podstawowa
w Dubecznie
Dubeczno 1997-
Niereg.
ChBP Chełm	1997 nr 1; 1998 nr 1/2, 2/3, 7
1046.	KLEKS : pismo Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmie / Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Adama Mickiewicza ; [red.] Sebastian Wasiuta
Chełm 1995-
ChBP Chełm	1995 nr 1-3; 1996 nr 1-6; 1997'1998 nr 1-3; 1999 nr 1-3, 5
1047.	KLEKSIK : miesięcznik uczniów Szkoły Podstawowej w Brzezinach /
red. nacz. Barbara Zegar
Brzeziny 1997
[Miesięcznik]
Bibl. HŁ	1997 nr 5, 6
1048.	KLEX : gazeta szkolna Szkoły Podstawowej Siedliszcze / Szkoła Podsta¬
wowa Siedliszcze ; red. nacz. Beata Jagodzińska
Siedliszcze 1994-1995
Niereg.
ChBP Chełm
1994 nr 2; 1995 nr spec., 1-2, nr spec. z XII
		

/page0104.djvu

			100
K
1049.	KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ : jednodniówka / red. Edward
Balawajder
Lublin 1993-
Jednodniówka. — W 1995 roku zm. tyt.: ZESZYTY SPOŁECZNE : dzień
katolicyzmu społecznego, od 1995 roku rocznik
Bibl. HŁ	1993-2000 nr 8
Bibl KUL	1993-2000 nr 8
Bibl. UMCS	1993; 1994; 1996 nr 4-2000 nr 8
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
zob. też.
DZIEŃ KATOLICYZMU SPOŁECZNEGO
1050.	KOBIETA POLKA : jednodnodniówka
Lublin, wrzesień 1915
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1051.	KOBIETA W SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY : jednodniówka / Woje¬
wódzki Związek Spółdzielni Pracy w Lublinie
Lublin, 8 marca 1960
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Muz. M. Lublina
1052.	KOLEKCJONER CHEŁMSKI : pismo Chełmskiego Klubu Kolekcjo¬
nera / Chełmski Klub Kolekcjonera
Chełm 1998
Miesięcznik
ChBP Chełm	1998 nr 1-5
1053.	KOLONISTENBRIEFE : listy kolonistów. Im Auftrag des SS — und
Polizeiführers im Distrikt Lublin hsg vom Grenz — und Volkspolitischen Amt in
Zusammenarbeit mit der Abteilung Propaganda beim Chef des Distrikts Lublin /
red. Lothar von Seitmann
Lublin 1941
Bibl. KUL
1941 Brief 2, 3, 8
		

/page0105.djvu

			KATALOG
101
1054.	KOLONISTENKALENDER FÜR DIE DEUTSCHEN SIEDLUNGEN
DES ZAMOSCER LANDES IM DISTRIKT I UBLIN. Im Auftrag des SS —
und Polizeiführers im Distrikt Lublin hrsg. von / red. Lothar von Seitmann
Lublin 1942/43
Bibi KUL	1942/43
1055.	KOLO HISTORII : materiały Kob Naukowego Historyków Studentów
UMCS
Lublin 1998
Bibl. KUL	1998
1056.	KOMAR : dwutygodnik satyryczno-humorystyczny / wyd. i red. Tadeusz
Marcińczyk (Temark)
Lublin [1922-1925]
Bibl. KUL	1922 nr 1; 1924 nr 3-5, 7, 9, 1925 nr 1-17
Muz. M. Lublina	1924 nr 7
1057.	KOMISJA BADAŃ NAD LITERATURĄ KATOLICKĄ / Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Lublin 1958
Od 1976 roku T. 5 Zakład Badań nad Literaturą Religijną Katolicką
Bibl. KUL	T. 1 1958; T. 2, 3 1959; T. 4 1964; T. 5, 6 1976; T. 7, 8 1978;
T. 9, 10 1983; T. 11 1985; T. 12 1986; T. 13, 14 1988; T. 15 1989;
T. 16 1993; T. 17 1994; T. 18 1992; T. 19 1993; T 20 1992; T. 21
1993; T. 22 1995; T. 23 1997
KOMISJA CENTRALNA KLASOWYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
zob.
SPRAWOZDANIE KOMISJI CENTRALNEJ KLASOWYCH ZWIĄZKÓW
ZAWODOWYCH
KOMISJA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WYDZIAŁU SKARBU
zob.
CYRKULARZ KOMISJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
KOMITET FUNDUSZU POMOCY BEZROBOTNYM WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
zob.
		

/page0106.djvu

			SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEGO KOMITETU FUN¬
DUSZU POMOCY BEZROBOTNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1058.	KOMPRES : gazeta Gminy Strzyżewice / Gminno-Zakładowy Ośrodek
Kultury w Piotrowicach
Piotrowice 1990
Bibl. HL
Bibl. KUL
1059.	KOMUNIKAT
[Lublin 1917-1918]
Arch Lublin	1918 nr 92
Bibl. KUL	1917 nr 30, 33-36, 38-44, 48-62; 1918 nr 63, 64, 66-69, 72
KOMUNIKAT
zob.
BIULETYN ZAKŁADU ROLNICZO-DOŚWIADCZALNEGO W CHEŁ¬
MIE
1060.	KOMUNIKAT / Związek Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubelskiego
Lublin 1924-[1927]
Bibl. KUL	R. 1 1924 nr 4, 6, 7; R. 2 1925 nr 16; R. 4 1927 nr 34-39
1061.	KOMUNIKAT : akademicki komitet strajkowy w Lublinie / Akademicki
Komitet Strajkowy w Lublinie ; red. Zdzisław Kowalski
Lublin 1981
Niereg. — Druk 2-go obiegu
Bibl. KUL	1981 nr 10, 12-15
Bibl. UMCS	1981 nr 12
1062.	KOMUNIKAT : dwutygodnik Stowarzyszenia Spółdzielczego Pracow¬
ników Państwowych i Komunalnych w Lublinie / Stowarzyszenie Pracowników
Państwowych i Komunalnych ; red. A. Wiszniewski
Lublin [1921-1922]
Dwutygodnik. — Od nr 7 zm. tyt.: KOMUNIKAT SPÓŁDZIELCZY ; Od
1922 roku zm. tyt.: KOMUNIKAT SPÓŁDZIELCZY „NASZA PRACA” :
czasopismo Stowarzyszenia Spółdzielczego Pracowników Państwowych i Komu¬
nalnych w Lublinie
1990 nr 1-3; 1993 nr 1-6
1990 nr 1-3
		

/page0107.djvu

			KATALOG
103
Arch. Lublin	1921 nr 3
Bibl. KUL	1921 nr 1-8; 1922 nr 1-5, 7-10
Muz. M. Lublina	1921 nr 3, 4
1063.	KOMUNIKAT INFORMACYJNY / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Oddział Wojewódzki w Lublinie, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności
Lublin 1966—[ 1971 ]
Niereg. — Do użytku wew.
Bibl. KUL	1966 nr [1]; 1968 nr 1/2; 1970 nr 1-3; 1971 nr 1-3
Bibl. UMCS	1970 nr 1-3; 1971 nr 1-3
KOMUNIKAT INFORMACYJNI / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Od¬
dział Wojewódzki w Lublinie, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności
zob. też
BIULETYN INFORMACYJNY / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
w Lublinie
1064.	KOMUNIKAT INFORMACYJNY KOŁA ŻOŁNIERZY 7 PUŁKU
UŁANÓW LUBELSKICH IM. GENERAŁA K. SOSNKOWSKIEGO / Koło
Żołnierzy 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego
London 1980—[ 1985]
Niereg.
Bibl. UMCS	1980 nr 62; 1982 nr 64; 1983 nr 65; 1983 nr 66; 1985 nr 67
1065.	KOMUNIKAT INFORMACYJNY ZAKŁADOWEGO OŚRODKA IN¬
FORMACJI TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ / Lubelskie Zakłady
Sprzętu Rolniczego P. T. „Lechia” ; red. kom. S. Wiśniewski, S. Tarczyński
Lublin 1969—[ 1972]
Niereg. — Maszyn, powiel. — Tyt. okł.
Bibl. UMCS	1969 nr 5; 1970 nr 7, 8; 1971 nr 9; 1972 nr 10
1066.	KOMUNIKAT NR ... / Komisja Diecezjalna d.s. Organistowskich przy
Kurii Biskupiej w Lublinie
Lublin 1957-1968
Bibl. HL	1957 grudzień; 1958 nr 2-4, kwiecień; 1959 nr 2; 1960 nr 1; 1961
nr 3, 1962 nr 1, 2; 1963 nr 1-3; 1964 nr 2, 3; 1965 nr 1; J966
jesień; 1967 nr 1; 1968 nr 1
		

/page0108.djvu

			1067.	KOMUNIKAT NR ... ZARZĄDU OKRĘGU STOWARZYSZENIA
BIBLIOTEKARZY POLSKICH / red. Halina Wolska
Lublin 1972-1975
[Maszyn.]. — Do użytku wew.
Bibl. HŁ	1972-1975 nr 1, 2
KOMUNIKAT SPÓŁDZIELCZY
zob.
KOMUNIKAT : dwutygodnik Stowarzyszenia Spółdzielczego Pracowników Pań¬
stwowych i Komunalnych w Lublinie
KOMUNIKAT SPÓŁDZIELCZY „NASZA PRACA”
zob.
KOMUNIKAT : dwutygodnik Stowarzyszenia Spółdzielczego Pracowników Pań¬
stwowych i Komunalnych w Lublinie
1068.	KOMUNIKAT STRZELECKI OKRĘGU LUBLIN : pismo wydawane
dla członków Związku Strzeleckiego Okręgu Lublin
Lublin 1921
Bibl. KUL	1921 nr 2, 6-13
1069.	KOMUNIKAT SZKOLNEGO KOMITETU RODZICIELSKIEGO
PRZY GIMNAZ JUM IM. STANISŁAWA STASZICA W LUBLINIE / red.
kom. : M. Strawińska [i in.]
Lublin 1937
Bibl. KUL	1937 nr 4
1070.	KOMUNIKAT TYMCZASOWEGO KOMITETU STRAJKOWEGO
REGIONU ŚRODKOWO-WSCHODNIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Z SIE¬
DZIBĄ W LUBLINIE / TKS NSZZ „Solidarność”
Lublin 1981
Bibl. HŁ	1981 13 grudnia
1071.	KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJ¬
SKIEJ „WICI” W LUBLINIE / Wojewódzki Związek Młodzieży Wiejskiej
„Wici” ; red. Stanisław Kubas
Lublin 1945-[ 1948]
		

/page0109.djvu

			KATALOG
105
Miesięcznik
Arch. Lublin	1945 nr 1; 1946 nr I-I 1; 1947 nr 1, 2
Bibl. HŁ	1948 nr 1
Bibl. KUL	1947 nr 2
Bibl. UMCS	1946 nr 2-9, II; 1947 nr 1-3; 1948 nr 1
1072.	KOMUNIKAT WYDZIAŁU NARODOWEGO LUBELSKIEGO
[Lublin 1916-1918]
[Niereg.]
Bibl. HŁ	1916 nr 3-8 + zał; 1917 nr 19, 28, 30, 36, 38-40, 42, 45, 46, 51,
53; 1918 nr 63, 73, 74, 79, 86, 91, 94
1073.	KOMUNIKAT ZWIĄZKU GEOMETRÓW ABSOLWENTÓW RO¬
SYJSKICH SZKÓŁ MIERNICZYCH
Lublin [1926-1927]
Bibl. KUL	1926 nr 2; 1927 nr 8
1074.	KOMUNIKAT ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ POWIATU
BIAŁA PODLASKA
Biała Podlaska 1932-1933
Miesięcznik
Bibl. KUL	1932 nr 12
MBP Biała Podl.	1933 nr 12-14
1075.	KOMUNIKAT ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ WOJEWÓDZ¬
TWA LUBELSKIEGO / Związek Młodzieży Wiejskiej
Lublin 1924
MBP Biała Podl.	1924
1076.	KOMUNIKATY INFORMACYJNE / Pizedsiębiorstwo Robót Elektrycz¬
nych „Elektromontaż” Lublin-Wrotków
Lublin 1966
Bibl. HŁ	1966 nr 1
1077.	KOMUNIKATY INFORMACYJNE LUBELSKIEJ FABRYKI WAG
W LUBLINIE : kwartalnik Zakładowego Ośrodka Informacji Techniczno-Eko¬
nomicznej w Lublinie / Zakładowy Ośrodek Badawczy Wag Handlowych L. F.
W. ; red. Marian Bartnik
		

/page0110.djvu

			106
K
Lublin 1969—[ 1975]
Kwartalnik
Bib!. UMCS
1969-1972 nr 1-4; 1973 nr 1, 2. 4; 1974 nr 1-4; 1975 nr 1, 2
1078.	KOMUNIKATY INFORMACYJNE ZAKŁADOWEGO OŚRODKA
INFORMACJI TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ / Lubelskie Zakłady Prze¬
mysłu Terenowego „Lubgal”
Lublin 1969—[ 1972]
Maszyn, powiel. — W 1971 roku oprać. Anna Zając
Bibl. UMCS	1969 nr 5; 1970 nr 4; 1971 nr 5; 1972 nr 12
1079.	KONFRONTACJE : jednodniówka Rady Okręgowej Zrzeszenia Studen¬
tów Polskich : numer okolicznościowy kolumny przy Kurierze Lubelskim / Rada
Okręgowa ZSP w Lublinie ; red. Henryk Dejneka
Lublin, 1970
Jednodniówka
1080.	KONFRONTACJE ; numer okolicznościowy Studenckiego Dodatku Ku¬
riera Lubelskiego / UMCS
Lublin, 23 października 1966
Jednodniówka
1081.	KONFRONTACJE : wydanie specjalne kolumny przy Kurierze Lubelskim
: jednodniówka / Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich ; red. Henryk
Dejneka
Lublin, 23 i 26 marca 1972
Jednodniówka
1082.	KONFRONTACJE MŁODEGO TEATRU : biuletyn / Akademickie
Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”
Lublin 1981
Muz. J. Cz,
Bibl. AM
Bibl. HŁ
Bibl. HŁ
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
1981 nr 1
1981 nr 1, 2
		

/page0111.djvu

			KATALOG
107
1083.	KONSERWATORSKA TEKA ZAMOJSKA / Pracownia Konserwacji
Zabytków. Oddział Zamość ; red. kom. Zbigniew Wyczesany [i in.]
Zamość 1977—[ 1984]
Kwartalnik
Bibl. HŁ	1977 nr 1; 1978 nr 1, 2; 1983 nr I; 1984 nr 2
Bibl. KUL	1977 nr 1; 1978 nr 1, 2
1084.	KONSTALACJE : zeszyt literacki grupy poetów Środowiskowego Klubu
Nauczyciela / Miejski Dom Kultury
Puławy 1995
Bibl. KUL	1995 nr 2; 1996 nr 3
1085.	KONTAKTY / Parafia Kumów p. w. Nawiedzenia NMP
Kumów 1993—[1995]
[Niereg.]
ChBP Chełm	1993 nr 1; 1994 nr 2-4; 1995 nr 5
1086.	KONTAKTY ; jednodniówka Klubów Twórczych przy ZO [Zarządzie
Okręgu] ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego] : wydano z okazji 11 Krajo¬
wego Zjazdu ZNP / Zarząd Okręgu ZNP ; red. Z. Strzałkowski
Lublin, październik 1972
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Muz. J. Cz.
1087.	KONTRA : pismo niezależnej Rady Oporu
[Lublin] 1983
Druk 2-go obiegu
Bibl. UMCS	1983 nr I
1088.	KORONA	; gazeta Parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Lublinie
Lublin 1996
Bibl. HL	199*. nr 1; 1997 nr 2
Bibl. KUL	1997 nr 1,4, 5
1089.	KOS : jednodniówka Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Radzyniu
Podlaskim
		

/page0112.djvu

			Radzyń Podlaski, 1990
Jednodniówka
MBP Biała Pocił.
1090.	KOŚCIÓŁ I PRAWO : materiały pomocnicze do nauki prawa kanonicz¬
nego / Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego ; red. Józef
Krukowski
Lublin 1981-
Niereg.
Bibl. HŁ	1981-1998
Bibl. KUL	1981; 1982; 1984; 1985; 1988-1994, 1998
Bibl. UMCS	1981; 1982; 1984; 1985; 1988; 199). *994; 1998
1091.	KOZIE PRACE ; wydanie okolicznościowe na 10-lecie istnienia Klubu
Wysokogórskiego w Lublinie / Kurier Lubelski ; red. Al. L. Gzella
Lublin, listopad 1963
Bibl. HŁ
1092.	KRAJ : pismo polityczne / red. Wiesław Knitter [i in.]
Lublin 1981
Niereg.
Bibl. KUL	1981 nr 1
Bibl. UMCS	1981 nr 1
1093.	KRAJOBRAZY ; pismo Młodych Literatów / red. Jarosław Suszek
Lublin 1990
Niereg.
Bibl. HŁ	1990 nr 1,2
1094.	KRAMARZ UCHAŃSKI : gazeta Gminnego Ośrodka Kultury w Ucha¬
niach / Gminny Ośrodek Kultury ; [red.] Sławomir Stasiuk, Jadwiga Siedlakie-
wicz, Roman Mazurek
Uchanie 1992-
[Powiel.]
PiMBP Zamość
1994 nr 4 (marzec)
		

/page0113.djvu

			KATALOG
109
1095.	KRĄG : pismo instruktorów Chorągwi Bialskopodlaskiej / Komenda
Chorągwi
Biała Podlaska 1983
Wyd. na powielaczu
MBP Biała Padł.	R. 1 1983 nr 1-2; R. 2 1984 nr 1-7, 10-11
1096.	KRĄG : podlaski biuletyn informacyjny
Bielsk Podlaski-Lublin 1989-1990
[Od nr 9/10 (1990) zm. podtyt.: pismo Rusinów — Ukraińców Podlasia]
Bib. HŁ	1989 nr 1-5; 1990 nr 6-12
Bibl. KUL	1989 nr 1-5; 1990 nr 6-12
MBP Biała Podl.	1989 nr 1-5; 1990 nr 6-12
1097.	KRESY : kwartalnik literacki / Stowarzyszenie Literackie „Kresy” ;
red. zesp. : Grzegorz Filip [i in.]
Lublin 1990-
Kwartalnik. — Numeracja ciągła. — Od 1990 roku red. Grzegorz Filip, od
1995 roku red. Arkadiusz Bapłajewski
Bibl. HŁ	1990-2000
Bibl. KUL	1990-2000
Bibl. UMCS	1990-2000
Muz. Lublin	1993 nr 15; 1995 nr 21, 23; 1996 nr 25, 28; 1997 nr 29, 31; 1998
nr 34, 35; 1999 nr 37, 39; 2000 nr 1, 2, 4
ChBP Chełm	1990-1999
Muz. J. Cz.	1990 nr 1-3;1991 nr 4-5, 8; 1992 nr 9-11; 1993 nr 13, 16; 1994
nr 17-20; 1995-1997
1098.	KRESY : tygodnik chełmski : pismo Ziemi Chełmskiej / [red. Witold
Swirgoń]
Chełm 1995—
W 1998 roku red. nacz. Hanna Maksim
Bibl. HŁ	1995 nr 1-17, 19-24; 1996 nr 1-51; 1997-1999 nr 1-52; 2000
nr 1-53
Bibl. KUL	1995 nr 19, 22-30; 1996 1-17, 19-52; 1997; 1998 nr 1, 3-52;
1999	nr 1-5, 7-52; 2000
Bibl. UMCS	1995 nr 1-14, 16, 17, 19-30; 1996-2000 nr 1-52
ChBP Chełm	1995-2000 nr 1-52
		

/page0114.djvu

			110
K
1099.	KRESY LITERACKIE : jednodniówka środowisk literackich Białej Pod¬
laskiej, Chełma i Zamościa / Miejski Ośrodek Kultury w Chełmie ; [red. Henryk
Radej]
Chełm 1989
ChBP Chełm
MBP Biała Pocił.
1100.	KRESY LITERACKIE : kwartalnik / Miejski Ośrodek Kultury w Chełmie
; red. Henryk Radej [i in.]
Chełm 1990
Kwartalnik
Bibł. HŁ
Bibł. KUL
Bibł. UMCS
ChBP Chełm
MBP Biała Pocił
1990-1995 nr 1-4
1990 nr 1-4; 1991 nr 1/2; 1992 nr 1-4; 1993 nr 1-4; 1994
nr 1/2;1995 nr 1-4
1990 1995 nr 1-4
1990-1995 nr 1-4
1990-1995 nr 1-4
1101.	KREW I ŻYCIE : wydawnictwo okolicznościowe dla Zarządu Okręgo¬
wego PCK w Chełmie / Zarząd Okręgowy PCK w Chełmie ; [red.] Zdzisław
Karpiński
Chełm, listopad 1996
Jednodniówka
ChBP Chełm
1102.	KROK NAPRZÓD : jednodniówka słuchaczów Uniwersytetu Powszech¬
nego im. Stefana Żeromskiego w Lublinie / [red. Wacław Wójcik i in.]
Lublin, 1938
Jednodniówka
Bibł. HŁ
1103.	KROMKA : gazeta parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego / red. Alek¬
sander Zeń [i in.]
Puławy 1990-[1996]
Bibł. HŁ	R. 1 1990 nr 1-3
Bibł. KUL	R. 1 1990 nr 1-3; R. 2 1991 nr 4-7; R. 3 1992 nr 10, 11; R. 4
1993	nr 12-15; R. 5 1994 nr 16-21; R. 6 1995 nr 1-21, 26; R. 7
1996 nr 27-29, 39
		

/page0115.djvu

			KATALOG
111
1104.	KRONIKA : miesięcznik Samorządowy Rejowca Fabrycznego / Urząd
Miasta w Rejowcu Fabrycznym
Rejowiec Fabryczny 1991
ChBP Chełm	1991 nr 1-6 1992 nr 77-12; 1994 nr 1; 1995 nr 1, 2; 1996 nr 1,
2
1105.	KRONIKA AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE ZA ROK AKA¬
DEMICKI ... / Akademia Medyczna w Lublinie ; red. Stanisław Kowalczyk
Lublin 1959-
W r. 1972/1973 oprać. Zofia Sasińska. — Od r. 1999 tyt.: BIBLIOGRAFIA
PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLI-
NIE
Bibl. AM
1959/1960-1997/1998
Bibl. AR
1960/1961-1995/1996
Bibl. HL
1959/1960-1997/1998
Bibl. KUL
1959/1960-1995/1996
Bibl. UMCS
1959/1960-1991/1992
KRONIKA AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE ZA ROK AKADE¬
MICKI...
zob. też
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII MEDYCZ¬
NEJ W LUBLINIE
1106.	KRONIKA MUZYCZNA ORGANISTÓW DIECEZJI LUBELSKIEJ
/ Kolegium Organistów Okręgu Lubelskiego ; red. Wit Tyszkowski
Lublin 1925-[iy48]
Od 1928 roku red. P. Podobiński
Bibl. KUL	1925 nr 1; 1926 nr 2, 3; 1927 nr 4-6; 1928 nr 7, 8; 1929 nr 9-11;
1930 nr 12-14; 1931 nr 15 -17; 1932 nr 18, 19; 1934 nr 20-22;
1935	nr 23-25; 1936 nr 26, 28; 1937 nr 31; 1938 nr 34
Bibl. Sem. Lublin	1925 nr 1; 1926 nr 1, 3; 1927 nr 2-4; 1928 nr 1, 2; 1929-1931
nr 1-3; 1932 nr 1, 2; 1934 nr 1-3; 1935-1938 nr 1-3; 1939
nr 1; 1946 lipiec, sierpień, październik, grudzień; 1947 kwiecień,
czerwiec, wrzesień, listopad, grudzień; 1948 marzec
1107.	KRONIKA NADBUŻAŃSKA : demokratyczny tygodnik regionalny /
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Polskiej w Chełmie ; red. Marian Toporowski
Chełm [1933-1939]
W 1934 roku red. Maria Solska, w 1935 roku red. Stefania Uklejówna, w 1936
		

/page0116.djvu

			112
K
roku red. Stefan Grodziszewski, Stefan Bolman, w 1937 roku red. Krystyna
Żerdziecka, Wawrzyniec Berezecki, Sfefania Uklejówna, w 1938 roku red. Janina
Berezowa
Arch. Lublin
Bibl. KUL
ChBP Chełm
R. 2 1934 nr 15- -24, 27-32, 35-43, 45-47, 49-51, R. 3 1935
nr 1-6, 8-21, 23-26, 28-34, 36, 38, 40. 42-52; R. 4 1936 nr 1,
5, 8-9, 11-12, 14-15, 17-29, 31-34, 36-52; R. 5 1937 nr 1 23,
25, 27-28, 30-46, 48 -52' R. 6 1938 nr 1-32, 34 39, 41-49; R. 7
1939 nr 1, 3-6, 8-17, 19-23, 30, 32-33
R. 1 1933 nr 1-34; R. 2 1934 nr 1-25, 27-51; R. 3 1935 nr 1-
36, 38, 40-52; R. 4 1936 nr 1, 4-15, 17-52; R. 5 1937 nr 1-28,
30-42, 44-46, 48-52; R. 6 1938 nr 1^19; R. 7 1939 nr 1-33, 36,
38
R. 1 1933 nr 1-34; R. 2 1934 nr 1, 16; R. 3 1935 nr 42; R 4
1936	nr 19; R. 5 1937 nr 9, 17, 21, 34-36, 39; R. 7 1939 nr 35,
36, 38
1108.	KRONIKA POWIATU ZAMOJSKIEGO / „Zygmunt Pomarański, Stefan
Roszko” ; red. Julian Wyszyński
Zamość 1918-1921, 1938-1939
W 1918 roku wych. co 10 dni, następnie 2 x w mies., w latach 1919-1921
ukazuje się jako miesięcznik, w 1938-1939 roku jako kwartalnik. — W 1919
roku zm. tyt.: TEKA ZAMOJSKA. — W 1938 roku podtyt. : kwartalnik
regionalny. — W 1938 roku wyd. Koło Miłośników Książki w Zamościu ;
red. [Zygmunt Klukowski]
Bibl. HŁ	1918 nr 1-24; 1919 nr 1-4; 1920 nr 1-12; 1921 nr 1-8; 1938
nr 1-4; 1939 nr 1, 2
Bibl. San. Lublin	1918 nr 1, 2
Bibl. UMCS	1918 nr 1-24; 1919 nr 1-5; 1920 nr 1-12; 1921 nr 1-8; 1938
nr 1-4; 1939 nr 1, 2
1109.	KRONIKA TYGODNIA : magazyn popularny ; Bełżyce, Bychawa,
Dęblin, Kazimierz Dolny, Kock, Kraśnik, Lubartów, Nałęczów, Opole Lubelskie,
Ostrów Lubelski, Poniatowa, Puławy, Ryki / Lubelska Oficyna Wydawnicza ;
red. Grzegorz Michalec
Lublin 1992-
Tygodnik. — Pismo zawieszone w 1992 r. po zmianie właściciela, wznowione
01.11.1993. — Od 01.11.1993 podtyt.: magazyn zamojski. — Od 01.11.1993 zm.
wydaw. : Wschodnia Oficyna Wydawnicza s. c., zmiana miejsca wyd. : Zamość
Bibl. HŁ	1992 nr 1-22, 24-33; 1995 nr 1-52; 1996 nr 1-15, 17-53; 1997
nr 1-32, 34-52; 1998-2000 nr 1-52
Bibl. KUL	1992 1-11, 14-33; 1993 nr 1; 1995-1998
		

/page0117.djvu

			KATALOG 	 1 13
Bibl. UMCS	1992 nr 1-13; 1995 nr 27-31, 33-52; 1996 nr 1-53; 1997-2000
nr 1-52
PiMBP Zamość	1994 nr 19-51/52; 1995 2000 nr 1-52
1110.	KRONIKA WYDARZEŃ : [tygodnik] / Komisja NZS [Niezależnego
Związku Studentów] KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]
Lublin 1981
Bibl, KUL	1981 nr 2-11
1111.	KRONIKA ZAMOJSKA ; magazyn tygodniowy / Lubelska Oficyna
Wydawnicza ; red. Zdzisław Kazimierczuk
Lublin 1991-1994
Tygodnik. — Kontynuacją jest czasopismo KRONIKA ZAMOJSZCZY-
ZNY
Bibl. HŁ	1991 nr 1-36; 1992 nr 1-15; 1993 nr 27-39; 1994 nr 1-26
B.bl. KUL	1991 nr 36; 1992 1-21, 23-32, 36-43,45-52; 1993; 1994 nr 1-15.
17-26
Bibl. UMCS	1991 nr 1-36; 1992 nr 2-24; 1993 nr 1-8
PiMBP Zamość	199' nr 1-36; 1992 nr 1-52; 1993 nr 1-51; 1994 nr 1-26
KRONIKA ZAMOJSZCZYZNY
zob.
KRONIKA ZAMOJSKA
1112.	KROPLA : informator wodociągowy / Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo¬
ciągów i Kanalizacji w Lublinie ; red. nacz. Halina Szyłkajtis
Lublin 1995-
Bibl. HŁ	1995 nr 1-8; 1996-1998 .ir 1-12; 1999 nr 1-10; 2000 nr 1, 3, 4,
7/8-11
1113.	KROPLA ; pismo ogólnopolskiego Klubu Alternatywnych Pedagogów /
Studium Animacji „Klanza” ; red. L. Adamowska [i in.]
Lublin 1992-
Niereg. — Od 1995 roku zm. tyt.: GRUPA I ZABAWA : materiały meto¬
dyczne : kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Zabawy „Klanza”. —
W 1995 roku red. nacz. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
1994	nr 7 + nr spec.; 1995-2000 nr 1-4
1992 nr 1; 1993 nr 2-5; 1994 nr 6-9; 1995 nr 10; 1998-2000
nr 1-4
		

/page0118.djvu

			Bibl. UMCS
ChBP Chełm
PBW
1995-2000 nr 1-4
1996 nr 4; 1997 nr 1-3; 1998 nr l^ł
1995 nr l^ł
1114.	KRUKÓW ; jednodniówka harcerska
Lublin, 19 maja 1922
Jednodniówka. — [Powiel.]
Bibl. HŁ
1115.	KRZYWE ZWIERCIADŁO : tygodnik satyryczno-humorystyczny / wyd.
i red. Stanisława Czarnecka
Lublin 1924-[ 1925]
Bibl. HŁ	1924 nr 1, 3-12
Bibl. KUL	1924 nr 1, 3-12; 1925 nr 3
1115a. KSIĄŻNICA LASOWA / [wyd.] i red. Józef Pomarański i Spółka
Zamość 1912
Bibl. AR	1912 nr 1
1116.	KSIĘGA BYDŁA ZARODOWEGO : krowy rasy NBC Województwa
Lubelskiego / Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wydział Rolnictwa
i Leśnictwa w Lublinie ; red. Kom. Czesław Sójka [i in.]
Lublin 1967
Bibl. AR	1967 nr 3; 1974 nr 5
1117.	KTÓRZY IDZIEMY ; jednodniówka wakacyjnych kursów nauczyciel¬
skich w Puławach / red. Władysław Ozga
Puławy, 1930
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1118.	KU NOWEJ POLSCE : pismo chrześcijańsko-demokratyczne / Zakład
Wydawniczy P. W. Karya ; red. zesp. : Włodzimierz Dłubacz [i in.]
Lublin 1996-
Dwumiesięcznik
Bibl. HŁ	1996 nr 1; 1997 nr 1-4; 1998 nr 1-3; 1999 nr 1/2
Bibl. KUL	1996 nr 1; 1997 nr 1-4; 1998 nr 1; 1999 nr 1/2
Bibl. UMCS	1996 nr 1; 1997 nr 1-4; 1998 nr 1-3; 1999 nr 1/2
		

/page0119.djvu

			KATALOG
115
1119.	KU PRZYSZŁOŚCI : rocznik spółdzielczy / wyd. stara..iem Wydziału
Społeczno-Wychowawczego przy Lubelskim Stowarzyszeniu Spożywców
Lublin 1914/16
Rocznik
Bibl. HŁ	1914/1916
Bibl. KUL	1914/1916
Bibl. Sem. Lublin	1914/1916
1120.	KU ŚWIATŁU : dwumiesięcznik Młodzie/y Seminarium Nauczycielskie¬
go Żeńskiego w Lublinie / Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im.
G.	Piramowicza w Lublinie
Lublin [1923-1924]
Bibl. Sem. Lnblin	R. 2 1924 nr 6
1121.	KU ŚWIĘTEJ RODZINIE : gazeta parafii św. Rodziny w Lublinie-Czuby
/ red. J. J. Bojarski [i in.]
Lublin 1995-1998
Niereg.
Bibl. HŁ	1995 nr 1; 1996 nr 1-4; 1997 nr l^ł
Bibl. KUL	1995 nr 1; 1996 nr 1-4; 1997 nr 1-4, 1998 nr 1
1122.	KU WSPÓLNOCIE : gazeta parafii św. Józefa na Słonecznym Wzgórzu —
LSM
Lublin 1990-
Niereg.
Bibl. HŁ	1990 nr 1; 1991 nr 1-4; 1992 nr 2, 3; 1993 nr 1-4; 1994 nr 1-4;
1995	nr 1-5; 1996-1999 nr 1-4; 2000 nr 1-3
Bibl. KUL	1990 nr 1; 1991 nr 1 -4; 1992 nr 1-3; 1993-2000 nr 1-4
1123.	KUKUŁKA : pismo Stronnictwa Ludowego przeznaczone dla dzieci /
red. Józef Nikodem Kłosowski
[Olesin-Bobrowe], lipiec, sierpień 1944
[Wyszły tylko 2 numery]
Arch. Lublin
Bibl. HŁ
1944 nr 2
1944 nr 1,2
		

/page0120.djvu

			1124.	KUL-ier : materiały Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego / Uczelniany Samorząd Studentów KUL ; red. E. M Bartmiński,
M. Drozdek
Lublin
W 1991 roku zm. tyt.: KUL-ier EXPRESS
Bibl. HŁ	1987 nr; listopada
Bibl. KUL	1987 nr z listopada; 1991 nr 2-4. 7, 10
1125.	KUL-ier : zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów Katolickiego Uni¬
wersytetu Lubelskiego / Komisja Wydawnicza przy Tymczasowym Samorządzie
NZS KUL ; red. M. Chonalewska [i in.]
Lublin 1980
Nr 1 ukazał się bez tytułu
Bibl. HŁ	1981 nr 3, 5
Bibl. KUL	1980 nr 1; 1981 nr 2-5, 7
KUL-ier EXPRESS
zob.
KUL-ier : materiały Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubel¬
skiego
1126.	KUPIEC LUBELSKI : organ Związku Stowarzyszeń Kupców Polskich
Województwa Lubelskiego / Zarząd Związku Stowarzyszenia Kupców w Lubinie
Lublin 1945-1946
[Miesięcznik], — Pismo zostało zapoczątkowane jednodniówką w 1945 r.
Bibl. HŁ	1946 nr 1-3
Bibl. KUL	1946 nr 1-3
Bibl. UMCS	1945; 1946 nr 1-3
1127.	KUPIEC WSCHODNI : informator Chełmskiego Stowarzyszenia Ku¬
pieckiego / Chełmskie Stowarzyszenie Kupieckie
Chełm 1999
Niereg.
ChBP Chełm	1999 nr 1,2
1128.	KURIER : dziennik / wyd. i red. Mieczysław Biernacki
Lublin 1906-1913
		

/page0121.djvu

			KATALOG
117
Od nr 58 (1906) wyd. i red. Bolesław Sekutowicz, od nr 201 (1906)
red. Bronisław Tołwiński, od nr 126 (1907) red. Stanisław Korczak. — W 1906
roku dod. nadzwycz. — Od nr 137 (1909) red. Feliks Jankowski, od nr 144 (1911)
red. Witold Giełzyński
Bibl. HL	1906 nr 29, 37, 58, 65, 76, 82, 86, 89-91. 94. 98-100, 159-161,
166, 201, 235, 236, 245, 247, 255, 271, 272, 296; 1907 nr 1-151:
1908 nr 1^1, 5-299: 1909 nr 1-148. 150-308: 1910 nr 1-299:
1911 nr 1-300; 1912 nr 1-298
Bibl. KUL	1906 nr 14, 101, 183; 1907 nr 107; 1908 nr 271; 1909 nr 2, 12,
13, 176, 273, 304; 1910 nr 1, 29-31, 36-41, 44, 46, 47, 78-80,
118, 119, 121, 163; 1911 nr 28; 1912 nr 109, 145, 229, 296; 1913
nr 36, 91-99, 101-108, 110-144
Bibl. Sem Lublin	1909 nr 44
Bibl. UMCS	1908 nr 1-299
1129.	KURIER CHEŁMSKI / [red.] Jan Farfus
Chełm, 1940
Jednodniówka
ChBP Chełm
1130.	KURIER CHEŁMSKI : bezpartyjne pismo tygodniowe / wyd. i red. Ka¬
rol Wolf
Chełm [1925-1926]
Tygodnik
Bibl. KUL	1926 nr 18. 21, 22, 27, 30, 32-34
1131.	KURIER JEDYNKI : gazeta Szkoły Podstawowej nr 1
Biała Podlaska 2000-
MBP Biała Podl.	2000 nr 1
1132.	KURIER KAZIMIERZOWSKI: jednodniówka / Młodzieżowa Wszech¬
nica Dziennikarska
Kazimierz-Lublin, 1977, 1978
Jednodniówka
Bibl. HL
1133.	KURIER LUBELSKI / wyd. i red. Jan Czyński
Lublin 1830-1831
Bibl. HL
1830 nr 12; 1831 nr 3, 4, 6, 10, 11, 13-20, 24-26
		

/page0122.djvu

			1134.	KURIER LUBELSKI / wyd. i red. Julian Liedtke
Lublin 1865-1878
Wych. 2 x w tyg., od 1875 roku wych. 3 x w tyg. — Od 1869 roku red. Ludwik
Dembowski, od nr 78 (1869) red. Antoni Wdowiński, od 1875 roku red. Teofil
Głębocki. — Od 1879 roku połączony z GAZETĄ LUBELSKĄ
Arch. Lublin
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Bibl. Sem. Lublin
Bibl. UMCS
1867	nr 1-147; 1875 nr 104, 107, 110, 118, 121, 124
1866 nr 9-16, 18-57, 60-99, 101; 1867 nr 1-37, 39-64, 66-91,
93-129, 131-137, 139-147; 1869 nr I, 2, 4-69, 99-102; 1871
nr 64; 1872 nr 1-84, 86-101, 1873 nr 1-11, 13-16, 18-48, 50-
53, 55, 57-75, 77-80, 82-92, 97-99; 1874 nr 1-59, 64-98; 1875
nr 1-126; 1876 nr 1-148; 1877 nr 1-4, 6-18, 25-29, 31-48, 54-
62,64-74, 76-109, 111-116, 120, 121, 123-126, 129-143, 145,
146; 1878 nr 91, 92, 180, 185, 187-189
1866	nr 98; 1868 nr 97-125
1875 nr 3-125
1865 nr 1; 1867 nr 14, 20-22, 24, 25, 27-30; 18d9 nr 48; 1870
nr 83, 84; 1871 nr 61; 1875 nr 65
1135.	KURIER LUBELSKI : 29.04-21.05.1972 : wydanie specjalne z inicjaty¬
wy Towarzystwa Przyjaciół Prasy Lubelskiej / RSW Prasa-Książka-Ruch Lubel¬
skie Wydawnictwo Prasowe
Lublin, 29.04-21.05.1972
Bibl. HL
1136.	KURIER LUBELSKI : 20.05-30.06.1972 : wydanie specjalne z inicja¬
tywy Towarzystwa Przyjaciół Prasy Lubelskiej / wyd. RSW Prasa-Ksiązka-Ruch
Lubelskie Wydawnictwo Prasowe
Lublin, 20.05-30.06.1972
Bibl. HŁ
1137.	KURIER LUBELSKI : dziennik / Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza ;
red. nacz. Lesław Gnot
Lublin 1957-
Od 1982 roku red. nacz. Włodzimierz Wójcikowski, w 1992 r. wyd. „Multi-
co”, red. nacz. Kazimierz Pawełek. — Dodatki: Na Tropie, Konfrontacje, Kontra¬
punkty, Magazyn, Dziennik Poranny, Telewizyjny Kurier Lubelski, Za Kierowni¬
cą, Kurier dla Zmotoryzowanych, Chmielaki, Ruch 1918-1998, Kurier Kraśnicki,
Kurier Ubezpieczeniowy, Kurier Rycki, Kurier Chełmski, Kurier Handlowy, Ku¬
rier Zamojski, Kurier Bialsko-Podlaski, Kurier Mundialowy, Kurier Lubartowski,
		

/page0123.djvu

			KATALOG
119
Kurier Włodawski, Kurier Biłgorajski, Kurier Tomaszowski, Bieg Jezior, Kurier
Hrubieszowski, Kurier Sportowy, Kurier Krasnostawski, Kurier Opolski, Kon¬
frontacje Teatralne, Ogólnopolski Bieg Solidarności, Kurier Bankowy, „Kurier
Sport, Turystyka, Relaks”, Mój Dom, Tramp, Bazar, Z Kurierem nie Boli, Kurier
w Ogrodzie, Kurier na Juwenalia, „Kurier Media, Reklama, Komputery”, Kurier
na Euro 2000, Z Kurierem po Europie, Lubelski Lipiec ’80, Kurier Olimpijski,
Sobota w Fotelu, Z Kurierem na Rynku Elizówka, Kurier Ubezpieczeniowy
Bibl. HŁ	1957 nr 1-92, 94-184, 186-293; 1958 nr 1-355; 1959 nr 4-
88, 90-261, 263-362; 1960 nr 1-222, 227-361; 1961 nr 1-19,
21-303; 1962 nr 1-3U4. 1963 nr 1-76. 81-303; 1964 nr 1-102,
104-306; 1965 nr 1-305; 1966 nr 1-306; 1967 nr 1-306; 1968
nr 1-308; 1969 nr 1-306; 1970 nr 1-305; 1971 nr 1-307; 1972
nr 1-306; 1973 nr 1-304; 1974 nr 1-301; 1975 nr 1-288, 1976
nr 1-295; 1977 nr 1-295; 1978 nr 1-293; 1979 nr 1-290; 1980
nr 1-280; 1981 nr 1-159, 162-242; 1982 nr 1-219; 1983 nr 1-255;
1984 nr 1-256; 1985 nr 1-252; 1986 nr 1-256; 1987 nr 1-255;
1988 nr 1-254; 1989 nr 1-252; 1990 nr 1-250; 1991 nr 1-249;
1992 nr 1-254; 1993 nr 1-254; 1994 nr 1-252; 1995 nr 1-284;
1996	nr 1-300; 1997 nr 1-300; 1998-2000 nr 1-303
Btbl. KUL	1957 nr 1-72, 74-91, 95-100, 102-239, 241-247, 249-263, 271-
293, 296-310, 312-355; 1958 nr 1-24, 26-28, 30, 32^19, 51-82,
84-144, 146-183, 185-205, 207-259; 1959 nr 1, 2, 4-13, 15-
42, 44-61, 63-72, 74 -86, 88-136, 138-146, 149-183, 185-201,
203-209, 212-216, 219, 220, 223, 224, 226, 242, 248, 269, 290,
295/296, 321-362; 1960 nr 1-12, 14-34, 36-69, 71-87, 89 90,
92-116, 118-128, 130-138, 142-159, 161-169, 171-195, 198-
248, 256, 259, 260, 262-268, 270-284, 287-298, 301-357, 359-
361; 1961 nr 1-6, 9-55, 57-59, 61-65, 67-89, 91-117, 119-151,
153-155, 158-162, 164-223, 225-263, 265-291, 195-304; 1962
nr 1-21,23-33, 35, 37-89,91-100, 102-119, 121-156, 158-172,
174-198, 200-227, 229-304; 1963 nr 1-57,59,60,62-303; 1964-
1976; 1977 nr 1-17, 19-295; 1978; 1979; 1980 def. nr 220; 1981;
1982; 1983 nr 1-156, 158-255, nr 243 def.; 1984 nr 1-8, 10-219,
221-255; 1985-1989 1990 nr 1-147, 149-250; 1991 nr 1-78, 80-
203, 205-249; 1992 nr 1-26, 28-254; 1993; 1994; 1995 nr 1-78,
80-202, 204-284; 1996-2000
Bib'. UMCS	1957 nr 1-263; 1958 nr 1-355; 1959 nr 1-362; 1960 nr 1-361;
1961	nr 1-304; 1962 nr 1-302; 1963 nr 1-303; 1964 nr 1-307;
1965 nr 1-307; 1966 nr 2-306; 1967 nr 1-306; 1968 nr 1-
112, 114-307; 1969 nr 1-306; 1970 nr 1-306; 1971 nr 1-307;
1972 nr 1-306; 1973 nr 1-303; 1974 nr 1-301; 1975 nr 1-
288; 1976 nr 1-295; 1977 nr 1-295, 1978 nr 1-293; 1979
nr 1-290; 1980 nr 1-280; 1981 nr 1-242; 1982 nr 1-219;
1983 nr 1-255; 1984 nr 1-256; 1985 nr 1-252; 1986 nr 1-254;
1987 nr 1-255; 1988 nr 1-254; 1989 nr 1-252; 1990 nr 1-250;
		

/page0124.djvu

			120
1991 nr i-249. 1992 .ir 1-254; 1993 nr 1-254; 1994 nr 1-252;
1995	nr 1-284; 1996 nr 1-300; 1997 nr 1-300; 1998 nr 1-303
ChBP Chełm	1958 nr 1-355; 1959 nr 3-362; 1960 nr 1-361; 1961 nr 1-303;
1962	nr 1-304; 1963 nr 1-303; 1964 1965 nr 1-306; 1966-1967
nr 1-305; 1968 nr 1-308; 1969 nr 1-306 1970 nr 1-305; 1971
nr 1-304; 1972 nr 1-306; 1973 nr 1-302; 1974 nr 1-301; 1975
nr 1-288; 1976-1977 nr 1-294; 1978 nr 74-292; 1979 nr 1-290;
1980 nr 1-278; 1981 nr 1-242; 1982 nr 1-219; 1983-1985 nr 1-
255; 1986 nr 1-206; 1987 nr 1-255; 1988 nr 1-227; 1989 nr 1-
250; 1990-1991 nr 1-249; 1992 nr 1-254; 1993-1994 nr 1-252;
1995	nr 1-282; 1996-1998 nr 1-300; 1999 nr 1-303; 2000 nr 1-
302
1138.	KURIER LUBELSKI : dziennik / W. Chodźko i T. Łappa ; red. Włady¬
sław Stodolni cki
Lublin 1906
Bibl. HŁ	1906 nr I
1139.	KURIER LUBELSKI : jednodniówka
Lublin, 19 sierpnia 1981
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1140.	KURIER LUBELSKI : pismo codzienne / wyd. i red. Józef Czechowicz
Lublin 1932-1937
Od 1932 r. nr 283 wyd. i red. Józef Łobodowski, od 1932 r. nr 320 wyd.
i red. Longin Kozłowski, w r. 1937 red. Józef Łobodowski
Arch. Lublin
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Muz. J. Cz.
Muz. M. Lublina
1932 nr 1-6, 8, 9, 11-21, 23-55, 57-59, 61-74, 76-81, 83-86,
89-95, 97, 98, 100-105, 107-110, 112-124, 126-151, 153-156,
158-164, 166, 167, 169-176, 178-203, 205-207, 209. 210, 212-
254, 256, 258-264, 266, 268, 270, 274, 276-288, 290-293, 295-
300, 304, 305, 309-312, 314-316, 318-321, 323-325, 329
1932 nr 1-86, 89-146, 148-153, 155-177, 179-329; 1937 nr 9
1932 nr 1-66, 68-86, 90-329; 1937 nr 2-4
1932 nr 1, 3
1932 nr 1; 1937 nr 1, 6
1141.	KURIER LUBELSKI: pismo poświęcone sprawom gospodarczym / wyd.
i red. Kazimierz Szczepański
Lublin 1925
Bibl. KUL
1925 nr 1
		

/page0125.djvu

			KATALOG
121
1142.	KURIER LUBELSKI : tygodnik społeczno-ekonomiczny, popularno-
-naukowy i literacki / wyd. i red. Wanda Papiewska
Lublin 1915-1916
Od nr 12 (1916) wyd. i red. Henryk Biernacki, od nr 21 wyd. i red. Tadeusz
Malewski, od nr 38 wyd. i red. Wacław Drzewiński
Arch. Lublin	1915/1916 nr 1—40
Bibl. HŁ	1916 nr 3-40
Bibl. KUL	1915/1916 nr 1-4, 8-11, 16, 24, 26
Bibl. UMCS	1915/1916 nr 1-40
1143.	KURIER LUBELSKI : wydanie specjalne : jednodniówka z okazji 15-
lecia Kuriera Lubelskiego / Towarzystwo Przyjaciół Prasy Lubelskiej
Lublin, 20 marca 1972
Jednodniówka
Arch. Lublin
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Muz. J Cz.
1144.	KURIER LUBELSKI : wydanie specjalne : jednodniówka z okazji 15-
lecia Kuriera Lubelskiego
Lublin, 29 kwietnia-21 maja 1972
Jednodniówka
Arch. Lublin
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Muz. J. Cz-
1145.	KURIER LUBELSKI : wydanie specjalne : jednodniówka z okazji 15-
lecia Kuriera Lubelskiego
Lublin, 20 maja-30 czerwca 1972
Jednodniówka
Arch. Lublin
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Muz. J. Cz.
1146.	KURIER LUBELSKI : wydanie specjalne — Szopka Noworoczna /
oprać. Kazimierz Pawełek i Stefan Sadurski
Lublin, 1992
Bibl. HŁ
		

/page0126.djvu

			122
K
1147.	KURIER POLSKI : kurier regionalny
Lublin 1998
MBP Biała Podl.	1998 nr 104, 109, 112, 113, 118, 123, 128, 133, 138, 143, 148.
153, 158, 163, 173, 183, 188
1148.	KURIFR PORANNY : wydanie chełmskie / Stołeczna Spółka Wydaw¬
nicza ; red. Ryszard Piestrzyński
Chełm, 25 października 1939
Jednodniówka
ChBP Chełm
1149.	KURIER PORANNY LUBELSKI : bezpłatny dodatek nadzwyczajny /
red. odp. Władysław Kamirski
Lublin, 12 maja 1935
Bibł. HŁ
1150.	KURIER PUŁAWSKI : jednodniówka wydana w „Dniach Puław” 21-
28 V 1961 / red. R. Karaś i St. Piotrowski
Puławy, 21-28 maja 1961
CBR Puławy
1151- KURIER 35 / Samorząd Szkoły nr 35 ; red. zesp.: Piotr Prócznik [i in.]
Lublin 1996
Niereg. — Opis wg nr 2, 3 1996 r.
Bibł. HŁ	1996 nr 2, 3; 1998 nr 1
1152.	KUROWIAK : VIII wieków Kurowa : jednodniówka Kurowskiego
Towarzystwa Regionalnego
Kurów, 18-20 lipca 1986
Jednodniówka
Bibł. HŁ
1153.	KUŹNIA KADR : jednodniówka okolicznościowa / Zakład Doskonalenia
Rzemiosł
[Lublin], listopad 1968
Bibł. HŁ
		

/page0127.djvu

			KATALOG
123
1154.	KWARTALNIK BIŁGORAJSKI : [pismo naukowo-samorządowe] /
Oficyna Wydaw. Dziennikarzy „Express Press” ; Kolegium UMCS
Biłgoraj 2000-
Bibl. HŁ	2000 nr 1 (październik)
Bibl. KUL	2000 nr 1 (październik)
Bibl. UMCS	2000 nr 1 (październik)
PiMBP Zamość	2000 nr 1 (październik)
1155.	KWARTALNIK DRELOWSKI : pismo samorządowe / Zarząd Gminy
Drelów 1998-
Bibl. HL	1998 nr 1; 1999 nr 2-5; 2000 nr 6-9
MBP Biała Podl.	1998 nr I; 1999 nr 2-5; 2000 nr 6-9
1156.	KWARTALNIK HISTORYCZNO-SPOŁECZNY / Towarzystwo Trądy
cji Naukowych ; red. Zbigniew Słomka [i in.]
Puławy [ 1993]—
CBR Puławy	R. 3 1995 nr 3; R. 4 1996 nr 1; R. 5 1997 nr 3; R. 6 1998 nr 1-3;
R. 7 1999 nr 1-3; R. 8 2000 nr 1
1157.	KWARTALNIK LITERACKI / Wyższe Seminarium Duchowne
Lublin 1979
Bibl. Sem Lublin	1979 nr 1
1158.	KWARTALNIK TARNOGRODZKI / Tarnogrodzkie Towarzystwo Re¬
gionalne ; red. nacz. Stanisław Jadrzak
Tarnogród 1999—
PiMBP Zamość	1999 nr 1; 2000 nr 2-4
KWARTALNIK TEATRALNY
zob.
WOLNA OSTERWA
		

/page0128.djvu

			124
L
L
1159.	LASY PAŃSTWOWE LUBELSZCZYZNY 1944-1969 : jednodniówka
/ Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Lublinie
Lublin, styczeń 1970
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1160.	LAW IN HISTORY / Catholic University of Lublin. Pomerania Foundation
in Toruń
Lublin 2000-
Bibl. KUL	Vol. 1 2000 (Evolution of the Judical law in XIX-th century)
1161.	LECHIA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO : jednodniówka
[Lublin], 30 października 1968
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1162.	LEGIO MARIAE : biuletyn Legionu Maryi Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej / Komicjum Legionu Maryi pw. Matki Bożej Opieki ; [red. Marian
Domagała i in.]
Zamość 1998—
Niereg.
Bibl. HŁ	1998 nr 1-45, 1999 nr 1, 2
PiMBP Zamość	1998 nr 1-45; 1999 nr 1, 2; 2000 nr 1
1163.	LEKARZ WOJSKOWY : dwumiesięcznik wydawany przez Szefostwo
Sanitarne Wojska Polskiego / red. nacz. Michał Moguczy
Lublin 1945
Od nr 3 (1945) roku miejsce wyd. Lódź
Bibl. HŁ	1945 nr 1,2
1164.	LEPIEJ W SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ : [jednodniówka] /
Sztandar Ludu
[Lublin], 14 maja 1954
Jednodniówka
Bibl. HŁ
		

/page0129.djvu

			KATALOG
125
1165.	LEŚNIAK : jednodniówka wydana z okazji Zjazdu Wychowanków Semi¬
narium Nauczycielskiego
Leśna Podlaska, 1928
Jednodniówka
MBP Biała Podl.
1166.	LEŚNIK LUBELSKI : dwumiesięcznik Zarządu Lasów Państwowych
w Lublinie / red. Janusz Kosul
Lublin 1958
Bibł. AR	1958 nr 2-4
Bibl. HŁ	1958 nr l^ł
Bibł. UMCS	1958 nr 2
1167.	LEWART : dwutygodnik Ziemi Lubartowskiej / [red. nacz. Jolanta Kozak]
Lubartów 1995-1999
Dwutygodnik
Bibł. HŁ	1995 nr 1-26; 1996 nr 1-4, 6-8; 1997 nr 34/35; 1998 nr 36/37-
47/48; 1999 nr 1-4, 6, 9, 10
1168.	LEWART : literatura — sztuka — życie : tygodnik / Polskie Towarzystwo
Miłośników Sztuki ; red. Leon Solecki
Lubartów 1924
Bibl. HŁ	1924 nr 1,4, 5
Bibł. KUL	1924 nr 1,4, 5
1169.	LEWUS / Zarząd Chełmsko-Lubelskiego Okręgu Społecznego „NIE” ;
red. Maciej Stryjecki
Lublin 1995
Niereg.
ChBP Chełm	1995 nr 1
1170.	LICEALISTA : jednodniówka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefa¬
nii Sempołowskiej w Lublinie / red. Włodzimierz Lewkowicz
Lublin, 24 lutego 1979
Jednodniówka
Bibł. HŁ
		

/page0130.djvu

			126
L
1171.	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZAMOJSKICH W SZCZE¬
BRZESZYNIE : biuletyn okolicznościowy / Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
„Renesans” w Zamościu
Zamość, 5 maja 1999
[Jednodniówka]
Bibl. HŁ
PiMBP Zamość
1172.	LIST DO CHRZEŚCIJAN / Niezależne Chrześcijańskie Biuro Informa¬
cyjne w Polsce ; red. Józef Wereski
Lublin 1977—
Bibl. KUL	R. 1 1977 nr 1-14; R. 2 1978 nr 15-38; R. 3 1979 nr 39-62; R. 4
1980 nr 63-86; R. 5 1981 nr 87-110; R. 6 1982 nr 111-116; R. 7
1983 nr 117-119, 121, 123-153; R. 8 1984 nr 154-206; R. 9 1985
nr 207-220; R. 10 1986 nr 221-253; R. 11 1987 nr 254-288; R.
12 1988 nr 289 -291; R. 13 1989 nr 292
1173.	LIST PARAFIALNY : pismo parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Puławach / [red. Ryszard Ficek]
Puławy 1999-
Niereg. — [Od nr 1 (2000) red. Jerzy Czyzewski. Sławomir Ciszkowski,
Mikołaj Spóz
Bib. HŁ	1999 nr 1 (Wielkanoc), 2
CBR Puławy	2000 nr 1, 2
1174.	LISTOPADÓWKA ZIEMI LUBELSKIEJ : w 77 rocznicę listopadowe¬
go powstania 1830-1831
Lublin, 29 listopada 1907
[Jednodniówka]
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
1175.	LISTY ROTARIAŃSKIE : biuletyn Klubów Rotary w Polsce
Lublin 1991-
Bibl. HŁ	R. 1 1991 nr 1; R. 2 1992 nr 1; R. 3 1993 nr 1-4; R. 4 1994
nr 1-4; R. 5 1995 nr 1; R. 7 1997 nr 1, 2; R. 8 1998 nr 1/2, 3/4;
R. 9 1999 nr 1, 2
Bibl. KUL	R. 1 1991 nr 1; R. 2 1992 nr 1; R. 3 1993 nr 1, 2, 4; R. 4 1994
nr 7-9; R. 5 1995 nr 10, 11; R. 7 1997 nr 1, 2
		

/page0131.djvu

			KATALOG
127
Bibl. UMCS
R. 1 1991 nr 1: R. 2 1992 nr 1, 2; R 3 1993 nr 1, 2, 4; R. 4 1994
nr 2, 3
LJUBLINSKIJ GUBERNSKIJ SOVET OBSCESTVENNAGO PRIZRENI-
JA
zob.
OTĆET LJUBLINSKAGO GUBERNSKAGO SOVETA OBSCESTVENN¬
AGO PRIZRLNUA O SOSTOJANII PODVEDOMSTVENNYCH EMU
BLOGOTVORITOL'NYCH ZAVEDENII
1176.	LJUBLINSKIJA GUBERNSKIJA VEDOMOSTI. EZENEDELNIK /
red. LebF
Ljublin’ [1867-1914]
[W 1888 roku red. G. Galenzorskij, w 1893 roku red. S. Kolosov’, w 1904
roku red. K. Ćerneskij. — W 1904 roku ukazuje się jako dziennik]
Arch. Lublin
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Bibl. Sem. Lublin
Bibl. UMCS
1867	nr 4-52; 1868 nr 16-18, 25-28; 1869 nr 27, 1870 nr 1-
52; 1871 nr 8-10, 33-35, 45-47; 1872 nr 17-19; 1873 nr 1-23,
25-52; 1875 nr 2, 4-50; 1876 nr 2-44, 46-49, 51; 1877 nr 1-34,
46 48, 51, 52; 1878 nr 1-52; 1879 nr 1, 46-48, 52; 1880 nr 1,
42-44; 1881 nr 1-29, 31-52; 1882 nr 6-8, 36-38, 42-44, 47-49;
1884 nr 1-51; 1885 nr 1-52; 1886; 188S nr 28-33, 35, 37, 41, 42,
44. 49; 1889 nr 1-32. 34-47, 49-52; 1890 nr 1-52; 1891 nr 1-9,
15-17, 19-24, 27-29, 31-33, 49-51; 1892 nr 5-7, 12-14, 16-18;
1893 nr 1-38; 1894 nr 1-56; 1895 nr 1-10, 12-52; 1896 nr 1-52;
1897 nr 38; 1898 nr 1-52; 1904 nr 341, 344, 349; 1905 nr 12, 17,
22, 51, 55, 81, 89, 113, 116, 118, 139, 142, 144, 168, 170, 171,
196, 199, 202, 226, 231, 233, 354, 356
1871 nr 7; 1877 nr 36; 1889 nr 3 + dod.; 1896 nr 223, 225, 337;
1897 nr 15, 41, 45, 62, 92, 118-122, 181, 182, 187, 198, 224,
229. 231, 234, 291; 1898 nr9, 42, 45, 57, 97, 112, 113, 163, 225,
258; 1899 nr 10, 43, 54, 55, 124. 200, 288, 237; 1900 nr 20; 1902
nr 29; 1914 nr 35
1904 nr 318; 1907 nr 64, 183, 190, 192, 279-281; 1911 nr 188,
255; 1914 nr 45
1880 nr 1-52; 1889 nr 1-54
1868	nr 21
LJUBLINSKOE POPECITEL’STWO O NARODNOJ TREZVOSTI
zob.
OTĆET O DEJATEL’NOSTI LJUBLINSKAGO POPECITEL’STVA O NA¬
RODNOJ TREZVOSTI
		

/page0132.djvu

			1177.	LO KURIER : niezależne pismo uczniów I LO im. J. I. Kraszewskiego
Biała Podlaska 1991
MBP Biała Podl.	1991 nr 2
1178.	LOGOPEDIA : zagadnienia kultury żywego słowa / Związek Nauczyciel¬
stwa Polskiego. Zarząd Okręgu w Lublinie, Polskie Towarzystwo Logopedyczne
Lublin 1960-
Niereg.
Arch. Lnblin	1973
Bibl. HŁ	1960-1963: 1965; 1967; 1969; 1971 1973; 197Ł; 1978; 1983;
1990-2000
Bibl. KUL	1960-1962; 1965; 1967; 1969; 1971; 1973; 1975; 1978; 1983;
1990-1995; 1997; 1998-2000
Bibl. Muz. Lublin	1961
Bibl. UMCS	1960-1963; 1965; 1967; 1969; 1971; 1973; 1975 1978; 1983;
1990-2000
PBW	1960-1963; 1965-1967; 1969; 1971; 1973; 1975; 1978; 1983;
1999	2000
1179.	LOGOS : kwartalnik kulturalny HEREDITAS / [red.] Jan Henryk Cichosz
Krasnystaw 1994
Kwartalnik. — Od nr 3 (1994) tyt.: HEREDITAS
Bibl. HŁ	1994 nr 3; 1995 nr 3, 4
Bibl. KUL	1995 nr 3, 4
ChBP Chełm	1994 nr 2-4
1180.	LOGOS : pismo parafii św. Józefa w Kraśniku / red. M. Cagara [i in.]
Kraśnik 1993
Bibl. KUL	1993 nr 1-4 + nr spec.; 1994 nr 5-14 + nr spec.; 1995 nr 15-20;
1996	nr 26
1181.	LOOKING : lubelski tygodnik ogłoszeniowy ; Lublin, Biała Podlaska,
Chełm, Zamość / wyd. i red. Majid-Al.-Jazani
Lublin 1990-1994
Od nr 1 (27) (1991) tyt.: TiBi LOOKING : marketing, ogłoszenia, rekla¬
ma, informacja : tygodnik / wyd. TiBi and Company Ltd. ; red. nacz. Jacek
T. Kurowiak
Bibl. HŁ	1990 nr 1-4; 1991 nr 5-13, 15-18, 20-26; 1993 nr 73-94, 96, 98,
99, 101-103, 105-109, 111-118, 120-122; 1994 nr 123, 125-131,
133, 135-137, 139-149, 151-155, 157-163, 165-169
		

/page0133.djvu

			KATALOG
129
1182.	LOS : czasopismo samopomocy społecznej / Fundacja Środkowoeuropej¬
skie Centrum Ekonomii Działania Społecznego ; [red. nacz. Patrycja Mikulska]
Lublin 1996—
Miesięcznik. — W listopadzie i grudniu 1996 roku dod. spec. LOS w Łęcznej
Bibl. HŁ	1996 nr 1-11: 1997 nr 12: 1998-2000 nr 1-12
Bibl. KUL	1996 1997 nr 1-3, 5-12; 1998 nr 1-11; 1999 nr 1-12; 2000
nr 1-12
ChBP Chełm	1996 nr 10; 1997 nr 2, 10, 12; 1998 nr 2, 10, 1999 nr 1, 3, 10;
2000 nr 1-11
1183 LOTNICA ; gazetka koła PCK przy Szkole Podstawowej w Janowie
Podlaskim
Janów Podlaski 1997-
MBP Biała Podl.	R 1 1997 nr 1-6; R. 2 1998 nr 7, 8, 11; R. 3 1999 nr 13-15; R.
4 2000 nr 16-18
1184.	LUBARTOWIAK : dwutygodnik miejski / Lubartowski Ośrodek Kultury
; [red. nacz. Paweł Treger]
Lubartów 1996-
Dwutygodnik
Bibl. HŁ	1996 nr 1-18; 1997 nr 1-26; 1998 nr 1-10, 12-26 + nr spec.
13.06; 1999 nr 1-47; 2000 nr 1-45
Bibl. KUL	1996 nr 1-18; 1997 nr 1-18
1185.	LUBARTOWIAK : dwutygodnik poświecony sprawom powiatu lubar¬
towskiego / Towarzystwo Popierania Pracy Kulturalno-Społecznej w Lubartowie
; red. udp. Wacław Niwicki
Lubartów [1932-1938]
Bibl. HŁ	R. 7 1938 nr 12-17
Bibl. KUL	R. 5 1936 nr 4, 7, 17-24; R. 6 1937 nr 1-18, 20-24; R. 8 1938
nr 1-22
Bibl. UMCS	R. 5 1936 nr 21; R. 8 1938 nr 1
1186.	LUBARTOWIAK : magazyn obywatelski Solidarność : [tygodnik] /
red. Paweł Treger
Lubartów 1990
Tygodnik
Bibl. KUL
1990 nr 1 -4 + dod. Goniec Wyborczy
		

/page0134.djvu

			130
L
1187.	LUBARTOWSKI MAGAZYN KULTURALNY / Lubelski Ośrodek Kul¬
tury
Lubartów 1992-
Bibl. HŁ	1992 nr 1; 1993 nr 2-4\ 1994 nr 5-7; 1995 nr 8-10; 1996 nr 11
1188.	LUBARTÓW I ZIEMIA LUBARTOWSKA / Stowarzyszenie Miłośni¬
ków Ziemi Lubartowskiej ; red. Józef Lulek [i in.]
Lublin 1956-
Niereg. — W latach 1956-1961 wych. niereg. w formie jednodniówek. —
W 1972 roku red. Zbigniew Hirsz, Józef Lulek, Jan Smolarz, w 1980 roku
red. Roman Kornacki [i in.], w 1983 roku red. Helena Borzęcka
Arch. Lublin	1956; 1958; 1959; 1961; 1964; 1972; 1975
Bibl. HŁ	1956: 1958 ; 1959 ; 1961 1964; 1972; 1975: 1980; 1983; 1986;
1990; 1993: 1996: 2000
Bibl. KUL	1956; 1958; 1959: 1961; 1964; 1972; 1975; 1980; 1983; 1990;
1993; 1996 ; 2000
Bibl. UMCS	1956; 1958; 1959; 1961; 1964; 1972; 1975; 1980; 1983; I9VJ
1996
ChBP Chełm	1956; 1958; 1959
MBP Biała Pódl.	1964
Muz. Lublin	1959; 1961; 1964; 1975; 1980: 1983: 1996
1189.	LUBELSKA AGENCJA INFORMACYJNA / Dowództwo Armii Krajo¬
wej
Lublin 1944
Bibl. Sem. Lublin	R. 6 1944 nr 3, 5, 7-9
1190.	LUBELSKA GAZETA STRAŻACKA : organ Związku Straży Pożar¬
nych Województwa Lubelskiego : bezpłatny dodatek do Gazety Strażackiej /
red. Aleksander Niedbalski
Lublin 1931
Bibl. KUL	1931 nr l^ł
1191.	LUBELSKA IZBA ROLNICZA : biuletyn informacyjny / [Biuro Lubel¬
skiej Izby Rolniczej]
Lublin 1998-
Od nr 3 (2000) zm. tyt. BIULETYN INFORMACYJNY LUBELSKIEJ
IZBY ROLNICZEJ
Bibl. HŁ
1998 nr 8; 1999 nr 6; 2000 nr 2-4
		

/page0135.djvu

			KATALOG
131
ChBP Chełm	1999 nr 2, 4, 6; 2000 nr 3, 4
MBP Biała Podl.	1999 nr 2-6; 2000 nr 1-3
LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA : pismo okólne
zob.
PISMO OKÓLNE DLA CZŁONKÓW LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIE¬
SZKANIOWEJ
1192.	LUBELSKA WIOSNA TEATRALNA ; warsztat młodego teatru / So¬
cjalistyczny Związek Studentów Polskich ; red. St. Harasimiuk
Lublin 1966
Bibl. KUL	R. 8 1973
1193.	LUBELSKI BIULETYN RADIOWY
Lublin 1944
[Powiel.]
Bibl. Setn. Lublin	1944 nr 1, 2, 6, 7, 12-14, 18
1194.	LUBELSKI ILUSTROWANY PRZEGLĄD TEATRALNY : dwutygo¬
dnik artystyczno-literacki dla spraw teatru, muzyki, literatury, dramatu i sztuki /
wyd. i red. Antoni Ferski
Lublin 1921
Dwutygodnik
Bibl. HŁ	1921 nr I
Bibl. KUL	1921 nr 1
1195.	LUBELSKI INFORMATOR KULTURALNY „AUTOBIOGRAFIA” /
Laser — Graf ; red. nacz. Waldemar Dras
Lublin 1991-1992
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1991 nr 1, 2; 1992 nr 3-5/6
1196.	LUBELSKI INFORMATOR ROLNICZY / Wojewódzki Ośrodek Po¬
stępu Rolniczego
Końskowola 1987/1988
Bibl. HŁ
1987/1988 jesień, zima; 1988 wiosna, lato; 1988/1989 jesień,
zima; 1989 wiosna, lato; 1989/1990 jesień, zima
		

/page0136.djvu

			1197.	LUBELSKI INFORMATOR STRAJKOWY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Lublin 1981
Bibl. UMCS	1981 nr 1 z dn. 15.12
LUBELSKI KALENDARZ ALBUMOWY
zob.
ALBUMOWY KALENDARZ „STU DJABŁÓW”
1198.	LUBELSKI KALENDARZ GOSPODARSKI NA ROK... / Wojewódz¬
kie Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych w Lublinie; red. Wacław Tar¬
kowski
Warszawa 1938-1939
Bibl. AR	1938
Bibl. HŁ	1939
Bibl. UMCS	1938; 1939
LUBELSKI KALENDARZ MARYJNY
zob.
KALENDARZ MARYJNY DIECEZJI LUBELSKIEJ
1199.	LUBELSKI MONITOR MIEJSKI / Remark B. O. O. T Plus ; red. Jacek
Szczot
Lublin 1993-1995
Tekst również w jęz. ang.
Bibl. HŁ	1993 nr 1-5; 1994 nr 1-12; 1995 nr 1, 2
Bibl. KUL	1993 nr 1-5; 1994 nr 1
Bibl. UMCS	1993 nr 1-5; 1994 nr 1-10; 1995 nr 12/13
1200.	LUBELSKI MURARZ : organ Komitetu Zakładowego PZPR, Rad Za¬
kładowych Budów ZMP przy Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego
Lublin 1952-1957, 1960-1961
Niereg. — Od 1956 roku organ Komitetu Zakładowego PZPR, ZMP, Rady
Zakładowej i Koła PZiTB [Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budow¬
nictwa]. — Od 1957 roku organ KZ PZPR, Rady Zakładowej i Kuła PZiTB. —
Od 1960 roku Organ Samorządu Robotniczego Lubelskiego Przedsiębiorstwa Bu¬
downictwa Miejskiego
		

/page0137.djvu

			KATALOG
133
Bibl. HŁ	1952 nr 1; 1953 nr 1-23; 1954 nr 1-24; 1955 nr 1, 3-12. 14-17.
19-20; 1956 nr 1-4, 6-12, 15-22; 1957 nr 1-2. 5-8, 13-15; 1960
nr 23, 24; 1961 nr 1
Bibl. UMCS	1952 nr 11, 13, 14, 16, 17; 1953 nr 8, 9; 1954 nr 10-21
1201.	LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY / Kuratorium Okręgu
Szkolnego w Lublinie, Komisja Współpracy z UMCS ; red. Konstanty Lech
Lublin 1963—
T. 13/14 wyd. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie, Instytut
Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział Doskonalenia
Nauczycieli w Lublinie. —
[Od r. 1975 red. Mieczysław Marczuk]
Arch. Lublin	1963; 1966
Bibl. HŁ	1963; 1966; 1975; 1976; 1978-1984; 1988, 1993; 1995; 1996;
1998-2000
Bibl. KUL	1964; 1966; 1975; 1976, 1978-1984; 1988 1993; 1995; 1996;
1998
Bibl. Sem. Lublin	1963
Bibl. UMCS	1963; 1966 1975; 1976; 1978-1984; 1988; 1995; 1996; 1998
2000
MBP Biała Podl.	1966; 1975; 1976; 1978-1984; 1988; 1993; 1999
PBW	1963; 1966; 1975; 1976; 1978-1984; 1988; 1993; 1995; 1998
2000
1202.	LUBELSKI SPORT : tygodnik
Lublin 1990-1991
Od nr 8/9 (1990) tyt.: LUBELSKI SPORT I ROZRYWKA. — Od nr 12
red. nacz. Henryk Szymczyk
Bibl. HŁ	1990 nr 1-5, 8-14; 1991 nr spec. „Na czarnym lorze”
1203.	LUBELSKI TYGODNIK SPORTOWY : poświęcony wyłącznie spra¬
wom rozwoju sportu w województwie lubelskjm / wyd. i red. Augustyn Pasz¬
kowski
Lublin 1924-1925
Tygodnik
Bibl. KUL	1924 nr 1-13; 1925 nr 1
1204.	LUBELSKI ZWIĄZEK PRACY KULTURALNEJ. SPRAWOZ¬
DANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK ... I Lubelski Związek Pracy Kultu¬
ralnej ; oprać. J. Dutkiewicz
Lublin 1934-1937
		

/page0138.djvu

			Niereg.
Bibl. HŁ	1936; 1937
Bibl. KUL	1934/1935: 1936; 1937
1205.	LUBELSKIE MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE / UMCS ; red. Jan
Gurba
Lublin 1985
Muz. Lublin	1985; 1989
1206.	LUBELSKIE MATERIAŁY NEOFILOLOGICZNE [rocznik] / Pol¬
skie Towarzystwo Neofilologiczne ; red. Jerzy Brzeziński
Lublin 1972-
Rocznik
Bibl. HŁ	1972-1974; 1977; 1979; 1981-1987; 1992 1996
Bibl. KUL	1972-1979; 1981; 1983; 1984; 1986; 1987; 1994 2000
Bibl. UMCS	1972-1974; 1981-1984
PBW	1972-1976; 1978-1981; 1983; 1985-1987
1207.	LUBELSKIE WIADOMOŚCI CODZIENNE
Lublin 1944
[Powiel.]
Bibl. Sem. Lublin	1944 nr 23, 25, 26, 34, 35
1208.	LUBELSKIE WIADOMOŚCI MUZYCZNE : miesięcznik / wyd. i red.
Amalia Wierzbicka
Lublin 1936-1937
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1936 nr okazowy; 1937 nr 1, 2
Bibl. KUL	1937 nr 2, 3
Bibl. Sem. Lublin	1936 nr okazowy; 1937 nr 1
Muz. M. Lublina	1936 nr okazowy; 1937 nr 1-3
1209.	LUBELSKIE WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE / Polskie Towa¬
rzystwo Numizmatyczne. Oddział w Lublinie, Klub Kolekcjonerów przy Wo¬
jewódzkim Domu Kultury w Lublinie ; red. zesp.: Zbigniew Nestorowicz
(red. nacz.)
Lublin 1992—
Ukazuje się 2 razy w roku
		

/page0139.djvu

			KATALOG
135
Bibi. HL	1992 2000
Bibi. KUL	1992-2000
Muz. Lublin	1992-2000
1210.	LUBELSKO-WOŁYŃSKA KSIĘGA STADNA KONI PÓŁKRWI AN¬
GIELSKIEJ, ARABSKIEJ, ANGLO-ARABSKIEJ / Związek Hodowców Lu
bełskiego Konia Szlachetnego
Lublin [1932-1935]
Bibl. AR	1935 + dod. 1-szy do tomu za lata 1932-1934
1211.	LUBELSZCZYZNA / Regionalny Ośrodek Studiów Środowiska Kultu¬
rowego w Lublinie
Lublin 1995-1996
[Niereg. — Każdy ma swój indywidualny tytuł]
Arch. Lublin	1995 nr 1; 1996 nr 1, 2
Bibl. HL	1995: 1996 nr 1. 2
Bibl. KUL	1995 nr 1; 1996 nr 1, 2
Bibl. UMCS	1995 nr 1; 1996 nr 1, 2
ChBP Chełm	1996 nr 1, 2
MBP Biała Podl.	1995 nr 1; 1996 nr 1
Muz. l ublin	1995 nr 1; 1996 nr 1
1212.	LUBLINER	TUGBLAT / Spółka Wydawnicza „Lubliner Tugblat” ;
red. odp. Sz. B. Nisenbaum
Lublin 1918
Bibl. HL	1918 nr 22
1213.	LUBLINER	TUGBLAT : dziennik / H. Kohen ; red. J. H. Nienbaum,
H.	Kohen
Lublin 1934
Arch. Lublin	1934 nr 213; 1937 nr 277; 1939 nr 93
1214.	LUB LINIER WOCHEN PROGRAMM / Abteilung Propaganda beim
Gouverneur des Distrikts ; red. Fritz Frommei
Lublin 1943-1944
Bibl KUL	1944 nr 6
Bibl. UMCS	1943 nr 3-7, 11-14, 16, 18-27, 29-38; 1944 nr 1-7, 15, 16
		

/page0140.djvu

			1215.	LUBLINIANIN : dziennik / wyd. i red. Kazimierz Janikowski
Lublin 1907
Od nr 10 (1907) podtyt. : pismo codzienne polityczno-społeczne
Bibl. HL	1907 nr 1-102
Bibl. Sem. Lublin	1907 nr 1-101
LUBLINIANIN : rocznik i kalendarz ilustrowany na rok...
zob.
ROCZNIK LUBELSKI I KALENDARZ NA ROK...
1216.	LUCIFER : miesięcznik artystyczno-literacki / wyd. i red. Stanisław
Zakrzewski
Lublin 1921-1922
Bibl. HL	1921 nr 1; 1922 nr 2-4
Bibl. KUL	1922 nr 2-4
Bib. Sem. Lublim	1922 nr 2-4
Muz J. Cz.	1922 nr 2-4
Muz. M. Lublina	1921 nr 1; 1922 nr 2-4
1217.	LUDNOŚĆ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO / Wojewódzki Urząd Statystyczny
Lublin 1998
Rocznik
Bibl. HL	1998
Bibl. UMCS	1998
1218.	LUDZIOM DOBREJ ROBOTY ... FESTYN ROBOTNICZY : jed¬
nodniówka
Lublin 1974-1979
Wspólne wyd. gazet zakładowych woj. lubelskiego : organ Samorządu Robot¬
niczego : „Głosu FSC” — Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, „Życia
FŁT’ — Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, „Głosu Świdnika” — Wytwórni
Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku, „Naszych Spraw” — Zakładów Azoto¬
wych w Puławach, „Głosu Edy” — Zakładów Elektromaszynowych, „Predom —
Eda” w Poniatowej, „Cement” — Kombinatu Cementowego „Chełm”, „Głosu
Budowlanych” — Przemysłu Budowlanego Lubelskiego oraz Wojewódzka Rada
Związków Zawodowych, Zarząd Wojewódzki ZSMP i „Sztandar Ludu”
Bibl. HL
Nr festynu III 9 czerwca 1974; IV 8 czerwca 1975; V 6 czerwca
1976; VI 16-30 kwietnia 1977; VIII 28 kwietnia 1979
		

/page0141.djvu

			KATALOG
137
1219.	LUZ / Szkoła Podstawowa nr 4
Biała Podlaska 1993
MBP Biała Podl.	1993 nr I
1220.	LUŹNE KARTKI Z PRZESZŁOSCI I TERAŹNIEJSZOŚCI : wy¬
dane z okazji 50- lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im Stefana
Czarnieckiego w Chełmie Lubelskim / Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełm¬
skiej
Chełm Lubelski, 25-26 września 1965
[Jednodniówka]
Bibl. HŁ
ChBP Chełm
Muz. J. Cz.
Ł
1221.	ŁASKA I POKÓJ : pismo poświęcone sprawie duchowego budowania
Dzieci Bożych : wych. co 2 mies., od r. 1926 co miesiąc / wyd. i red. Karol
Wowra
Lublin 1925-1928, 1939
Bibl. KUL	1925 z. 2-6; 1926 z. 1, 4. 8, 12; 1927 z. 2, 4. 8; 1939 nr 1, 3
1222.	ŁĄCZNIK : miesięcznik młodzieży Państwowego Seminarium Nauczy¬
cielskiego im. Mieczysława Brzezińskiego w Leśnej Podl. / red. Wł Wyszkowski
[Biała Podlaska-Leśna Podlaska 1927-1935]
Miesięcznik
Bibl. KUL	1927 nr 2
MBP Biała Podl.	1927/1928 nr 1-11; 1928/1929 nr 1-5; 1929/1930 nr 3, 4;
1933/1934 nr 1-6; 1935 nr 7, 8
1223.	ŁĘCZYŃSKI TYGODNIK POWIATOWY : Cyców, Ludwin, Łęczna,
[Milejów, Puchaczów, Spiczyn] / [red. nacz. Hanna Maksym]
Łęczna 1998—
Bibl. HŁ
ChBP Chełm
1998	nr 3, 4; 1999 nr 1, 3, 5, 6, 11
1999	nr 37, 41, 45; 2000 nr 4, 6, 7, 10-15, 17, 24
		

/page0142.djvu

			1224.	ŁOWIEC LUBELSKI : kwartalnik lubelskich myśliwych / Wojewódzka
Rada Łowiecka w Lublinie ; red. nacz. Andrzej Albigowski
Lublin 1996-
Niereg. — Na okł. podtyt.: kwartalnik wojewódzki Rady Łowieckiej w Lu¬
blinie
Bibl. HŁ	R. 1 1996 nr 2; R. 3 1998 nr 1
M
1225.	MAGAZYN EZOP : bezpłatny dodatek „Na Przykład" : kultura i ekologia
: miesięcznik / Stowarzyszenie Popierania Twórczości
Lublin 1994-1997
Od nr 3 (1995) podtyt.: ekologia, zdrowie, ochrona przyrody / red. Waldemar
Żelazny. — Od nr 4 (1995) tyt.: EZOP : ekologia, zdrowie, ochrona przyrody :
bezpłatny dodatek „Na Przykład” : kultura i ekologia : miesięcznik
Bibl. HŁ	1994 nr 1-4; 1995 nr 1-12; 1996 nr 1-12; 1997 Jir 1-11
Bibl, KUL	1994 nr 1-4; 1995 nr 1-4; 1996 nr 1-12; 1997 nr 1-11
Bibl. UMCS	1995 nr 1-5, 7-12; 1996 nr 1-10, 12; 1997 nr 1-5, 7-12
1226.	MAGAZYN KRESOWY : miesięcznik Wschodniego Pogranicza / Ofi¬
cyna Wydawnicza „Kresy” ; red. Zdzisław Kazimierczuk
Zamość 1995—
W 1993 i 1995 roku ukazały się dwa numery pierwsze. — W 1993 roku
podtyt.: tygodnik Polski Wschodniej
1995	nr 1-16; 1996 nr 1-16
-16
2,4-16; 1996 nr 1-4, 6-16, 19
-16; 1996 nr 1-20; 1997 nr 1-7; 1998 nr 1^1
Bibl. HŁ
1993 nr
Bibl. KUL
1993 nr
Bibl. Sem. Lublin
1993 nr
Bibl. UMCS
1993 nr
ChBP Chełm
1996 nr
MBP Biała Podl.
1995 nr
PiMBP Zamość
1995 nr
MAGAZYN LUBELSKI
zob.
GAZETA DOMOWA
		

/page0143.djvu

			KATALOG
139
1227.	MAGAZYN PODLaSKI / Wydaw. „T. M. P” s. c. Iwaniuk, Wyganowski
Biała Podlaska 1998-
MBP Biała Podl.	1998 nr 1-5
MAGISTRAT M. LUBLINA
zob.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU / Magistrat m. Lublina
1228.	MAJDANEK KALENDARZ INFORMATOR NA ROK ... / Państwo
we Muzeum na Majdanku
Lublin 1946
Bibł. UMCS	1946
1229.	MAKSYMA : jednodniówka Podlaskiego Klubu Literackiego „Maksyma”
z okazji Dni Białej Podlaskiej / Regionalny Ośrodek Kultury, Klub Kultury Piast
Biała Podlaska 1999
Jednodniówka
MBP Biała Podl.
1230.	MAŁY DZIENNIK / Drukarnia „Małego Dziennika” ; Milicja Niepoka¬
lanej pod dyr. o. Maksymiliana Maria Kolbe
Lublin, 2 września 1939
Muz. M. Lublina	1939 nr 243
1231.	MAŁY ROCKMAN
Biała Podlaska 1993
MBP Biała Podl.	1993 nr 2
1232.	MARANA THA! : gazetka wydawana przy parafii św. Mikołaja w Hru¬
bieszowie / red. A. Wróblewska, Z. Góra
Hrubieszów 1992
Bibl. KUL	1992 [Wielkanoc]
1233.	MARGINALIA : pismo Koła Bibliotekarzy NSZZ „Solidarność” KUL /
red. Tadeusz Madała
Lublin 1981
		

/page0144.djvu

			140
M
Bibl. HŁ	1981 nr 1 -3
Bibl. KUL	1981 nr 1-3
Bibl. UMCS	1981 nr 1,2
1234.	MATERIAŁY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
W OKRESIE ... I Wydział Wojewódzki w Lublinie
Lublin 1933/34-1937/38
Maszynopis powiel. — Tyt. okł.
Bibl. KUL	1933/1934: 1934/1935; 1935/1936
Bibl. UMCS	1932/1933; 1933/1934; 1934/1935; 1935/1936; 1936/1937;
1937/1938
1235.	MATERIAŁY I DOKUMENTY / Pion Społeczno-Zawodowy Młodzieży
Wiejskiej, Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
Lublin, kwiecień-czerwiec 1982
Jednodniówka. -— Do użytku wew.
Bibl. HŁ
1236.	MATERIAŁY INFORMACYJNE Z ZAKRESU OŚWIATY POZASZ¬
KOLNEJ NA TERENIE M. LUBLINA W OKRESIE OD ... / Miejska Ko¬
misja Oświaty Pozaszkolnej w Lublinie
Lublin [1937]
Bibl. HŁ	1937
1237.	MATERIAŁY INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE / Związek Na¬
uczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu w Lublinie
Lublin
Biol. KUL	1968 wrzesień; 1971 styczeń
MATERIAŁY NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW LSM
zob.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEJ SPÓŁ¬
DZIELNI MIESZKANIOWEJ
MATERIAŁY NAUKOWO-DYDAKTYCZNE
zob.
RUCH NAUCZYCIELSKI
		

/page0145.djvu

			KATALOG
141
1238.	MATERIAŁY POMOCNICZE DO ROZWAŻAŃ DUCHOWYCH
W ZBORZE / Świecki Ruch Misyjny Epifania
Lublin 1976
Bibl. KUL	1976 październik, grudzień
1239.	MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO DZIEJÓW KOŚCIOŁA W POLSCE
/ Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Instytut Geo¬
grafii Historycznej Kościoła w Polsce
Lublin 1965
Bibl. KUL	1965 T. 1-T. 3; T. 4 1973; T. 5 1977; T. 6 1977; T. 7 1978; T. 8
1978; T. 9 1978; T. 10 1992
Bibl. UMCS	1965 T. I T 3; T. 4 1973; T. 7 1978
1240.	MEBELEK : czyli csmo pracowników Zakładów Meblarskich „Meblo-
tap” w Chełmie / Zakłady Meblarskie „Meblotap” w Chełmie ; [red. Tomek
Moskal, Piotrek Stelmaszczuk]
Chełm 1999-
[Miesięcznik]
ChBP Chełm	1999 nr 1-9; 2000 nr 1-10
1241.	MEDICUS : jednodniówka / Koło Medyków Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie
Lublin
[br. r. wyd.]
Bibl. HŁ
1242.	MEDICUS : Radom, Tarnobrzeg, Zamość, Biała Podlaska, Chełm, Lublin
: miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej z siedzibą w Lublinie / [red. nacz.
Edward Dmoszyński]
Lublin 1990-
Miesięcznik
Bibl. AM
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Bibl, UMCS
ChBP Chełm
MBP Biała Podł.
1990 nr 1; 1991-2000 nr 1-12
1990 nr 1; 1991-2000 nr 1-12
1990	nr 1; 1991-1998. 1999 nr 1-3. 5-12; 2000 nr 2-6/7, 9-12
1991-1999 nr 1-12; 2000 nr 1-6/7
1991	nr 1-12; 1992 nr 2-12; 1993-1998 nr 1-12
1990 nr 1; 1991 nr 1-10, 12; 1992 nr I, 6-12; 1993 nr 1-12;
1994 nr 1-12; 1995 nr 1-3, 5-12; 1996 nr 1, 3-12; 1997 nr 1,
3-7, 10-12; 1998 nr 1-12; 1999 nr 1-12; 2000 nr 2-7, 9-12
		

/page0146.djvu

			MEDYCYNA OGÓLNA
zob.
MEDYCYNA WIEJSKA
1243.	MEDYCYNA SPOŁECZNA I KLINICZNA : organ Izby Lekarskiej
Lubelskiej / Izba Lekarska ; red. Jan Skibiński
Lublin 1945-1946
Od '945 r. nr 2 zm. podtyt.: organ Izby Lekarskiej Lubelskiej, Wydziału
Lekarskiego UMCS, Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego, Wojewódzkiego
Urzędu Zdrowia i Związku Lekarzy
Bibl. AM	R. 2 1946
Bibl. AR	R. 1 1945 nr 2; R. 2 1946 nr 1
Bibl. UMCS	R 1 1945 nr 1,2
1244.	MEDYCYNA WETERYNARYJNA. MEDICINE VETERINAIRE :
miesięcznik poświęcony zagadnieniom epizoociologii, chorób inwazyjnych, lecz¬
nictwa, higieny mięsa i mleka, hodowli i higieny weterynaryjnej oraz weterynarii
społecznej i wojskowej / red. kom.: Zygmunt Szymanowski [i in.]
Warszawa-Lublin-Puławy-Bydgoszcz 1945-
Bibl. AM	1945 nr 1-8; 1946 nr 1-5, 8-12; 1947-1950 nr 1-12; 1951 nr 1-
4; 1952-1956 nr 1-12; 1957 nr 1-11; 1958-1980 nr 1-12; 1981
nr 1-6, 8-11; 1982-1995 nr 1-12; 1996 nr 1-5; 1997-2000 nr 1-
12
Bibl. HŁ	1945 nr 5-8; 1946-1949 nr 1-12; 1950 nr 1-5, 7-11 ; 1951 nr 1-3,
5-10, 12; 1952 nr 10-12; 1953-1955 nr 1-12; 1956 nr 1-2, 4-10,
12; 1957 nr 1, 2-5, 7, 9, 10, 12; 1958 nr 1-8, 10-12; 1959 nr 1-
12; 1960 nr 1-7. 9-12; 1961 nr 1-12; 1962 nr 1-12; 1963 nr 1-5,
7-12; 1964 nr 2-4, 6-12; 1965 nr 1-12; 1966 nr 1-2, 4-12; 1967
nr 1-12; 1968-1979 nr 1-12; 1980 nr 1-4, 6-12; 1981-1985 nr 1-
12; 198o nr 1-8, 11/12; 1987 i r 1, 6, 10; 1988 nr 1-4, 6-12; 1989
nr 1, 3-10; 1991 nr 10-12; 1992 nr 1-5, 10-11
CBR Puławy	1945 nr 1-8; 1946-1950 nr 1-12; 1951 nr 1-2, 4, 5, 11, 12; 1952
nr 1-12; 1953 nr 1, 2, 5-12; 1954 nr 1-12; 1955 nr 2-12; 1956-
L958 nr 1-12; 1959 nr 1-7, 9-12; 1960 nr 1-12
1245.	MEDYCYNA WIEJSKA : kwartalnik Instytutu Medycyny Pracy i Higie¬
ny Wsi im. Witolda Chodźki i Sekcji Medycyny Wiejskiej Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego / red. nacz. Maciej Latalski
Lublin 1966-
Od 1995 roku tyt.: MEDYCYNA OGÓLNA : kwartalnik Instytutu Medycyny
Ws im. W. Chodźki w Lublinie i Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej
i Rodzinnej
		

/page0147.djvu

			KATALOG
143
Bibl. UMCS
Bibl. AM
Bibl. AR
Bibl. HŁ
1966-2000 nr 1-4
1966-1995 nr 1-4
1966-1984 nr 1-4; 1992-1999 nr 1-3/4: 2000 nr 2-4
1966-1991
MEMORANDA
zob.
WIADOMOŚCI DIECEZJI LUBELSKIEJ
1246.	MERKURIUSZ : „Społem” PSS w Międzyrzecu Podlaskim / „Społem”
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
Międzyrzec Podlaski 1994-
MBP Biała Podl.	1994 nr 1; 1995 nr 1-6; 199ć nr 7-11; 1997 nr 8-9
1247.	MERKURIUSZ KRESOWY : pismo Towarzystwa Przyjaciół Wilna
i Grodna / wyd. Zarząd Oddziału w Lublinie we współpracy z Fundacją im.
T. Goniewicza ; red. nacz. A. Wróbel
Lublin 1990
Bibl. KUL	1990 nr 1
1248.	MERKURIUSZ ŁĘCZYŃSKI / Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyń¬
skiej
Łęczna 1985—
W latach 1985-1988 ukazywał się jako jednodniówka. — Od 1989 roku
rocznik / red. zespół
Arch. Lublin	1985; 1987-1990; 1993-2000
Bibl. HŁ	1985; 1987-1990; 1993-2000
Bib. KUL	1985; 1987-1989; 1993; 1994-1996; 199*, 2KO0
Bibl. UMCS	1985; 1987-1990; 1993-1997; 1999; 2000
1249.	MERKURY : miesięcznik młodzieży Państwowej Szkoły Handlowej /
red. J. Liszkiewicz
Chełm 1925
Bibl. KUL	R. 1 1925 nr 1
1250.	MERKVRYVSZ POLSKI: bezpłatny tygodnik reklamowo-informacyjny
/ [red.] Andrzej Nafalski
Chełm 1991
ChBP Chełm
1991 nr 1, 3, 5
		

/page0148.djvu

			1251.	MICKIEWICZÓWKA / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewi¬
cza w Chełmie ; red. Przemek Boniecki [i in.]
Chełm, 22 grudnia 1994
Jednodniówka
ChBP Chełm
1252.	MICKIEWICZÓWKA : 80 lat Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama
Mickiewicza w Chełmie
Chełm, grudzień 1998
Jednodniówka
ChBP Chełm
1253.	MIEJSKA GAZETA POWSZECHNA : dwutygodnik informacyjno-
-publicystyczny / red. odp. Stanisław Wojtysiak
Lublin 1996—
Dwutyg.
Bibl. HŁ	1996 nr 1-10; 1997 nr 1-18, 20-40; 1998 nr 1/2^10; 1999 nr 99,
101-104, 106-114, 116, 120, 121; 2000 nr 126-131, 133-142,
144-147
Bibl. KUL	1996-2000
MBP Biała Podł.	2000 nr 1-4
1254.	MIESIĄCE : przegląd związkowy / Region Środkowo-Wschodni NSZZ
„Solidarność”
Lublin 1981
Bibl. HŁ	1981 nr 1, 2/3
Bibl. KUL	1981 nr 1,2/3
Bibl. UMCS	1981 nr 1
1255.	MIESIĘCZNIK : opinie, komentarze, analizy-niezależne pismo NSZZ
„Solidarność” — Region Środkowo-Wschodni
Lublin 1982-1984
Bibl. HŁ	1982 8, 9, 11; 1984 nr 16, 17
Bibl. UMCS	1982 nr 8; 1983 nr 15; 1984 nr 16, 17
1256.	MIESIĘCZNIK DLA MŁODZIEŻY WYDAWANY PRZEZ ZARZĄD
KOLEGIUM OO BERNARDYNÓW W RADECZNICY / red. O. Jar. Duklan
Michnar
		

/page0149.djvu

			KATALOG
145
Radecznica 1936
Bibl. KUL
1936/1937; 1937/1938
1257.	MIESIĘCZNIK RYCKI : pismo Samorządu Miasta i Gminy / red. nacz.
Zbigniew Lipski
Ryki 1995-
1258.	MIESIĘCZNY INFORMATOR WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
W LUBLINIE / Parafia Matki Bożej Wniebowziętej Kościoła Poh.kokatolickiego
„Serce dla Serc”
Lublin 1996-
[Od r. 1997 zob. : MIESIĘCZNY INFORMATOR SPÓLNOTY.. .]
Bibl. KUL	1996 nr; 1997; 1998
1259.	MIESZKANIEC : pismo lokalne Gminy Milejów wydawane przez Mię¬
dzyzakładowy Dom Kultury w Milejowie
Milejów 1992
Bibl. HŁ	1992 nr 1,5, 6
1260.	MIĘDZY NAMI : niezależna gazeta mieszkańców regionu na prawo od
Wisły : Dęblin, Stężyca / red. nacz. Krzysztof Ziółkowski
Dęblin 1994-
Bibl.HŁ	1994 nr 1; 1995-2000 nr 1-12
1261.	MIKRUS DZIENNIKARSKI ; pismo Oddziału Lubelskiego Katolickie¬
go Stowarzyszenia Dziennikarzy / red. nacz. Paweł Gach
Lublin 1994
Bibl. HŁ
1995-2000 nr 1-12
Niereg.
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
1994 nr 1; 1995/1996 nr 2, 3; 1997 nr 4
1994	nr I; 1995/1996 nr 2, 3; 1997 nr 4
1262.	MIŁOSIERDZIE : informator parafii Miłosierdzia Bożego w Lublinie,
os. Nałkowskich / red. Józef Adamski
Lublin, maj 1989
		

/page0150.djvu

			Jednodniówka
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
1263.	MŁODA MYŚL : [czasopismo kierownictwa „Rocha” i BCH okręgu
puławskiego] / red. Stefan Rodak „Rola”
[Kotl i ny-Dęba-B ronisławce 1941-1944]
Od 12.06.1943 do 15.07.1944 wych. pod nazwą ORLE CIOSY, wyd. w Po-
żarnicy i w kol. Wólka Nowodworska. — Od września 1943 r. red. Franciszek
Sadurski „Turoń”. — Czasopismo powielane dwustronnie
Bibl. HŁ	1942 nr 8-12; 1943 nr 4, 7, 1, 8, 10; 1944 nr 26, Tl, 3, 32, 35
J264. MŁODA MYŚL : miesięcznik Koła Młodzieży Wiejskiej / red. A. Kuszyk
Drozdówka 1926
Bibl. KUL	R. 1 1926 nr 1-3. 5-8
1265.	MŁODA MYŚL : pismo młodzieży Gimnazjum Biskupiego / Koło Lite¬
rackie im. B. Prusa ; [red.] Jan Olechowski [i in.]
Lublin 1934
Bibl. KUL	R. 1 1934 nr 1-3
1266.	MŁODY DZIENNIKARZ : pisemko założone i redagowane przez uczest¬
ników Warsztatów Dziennikarskich / Łukowski Ośrodek Kultury
Łuków 1997-
MBP Biała Podl.	1998 nr 2, 4
1267.	MŁODY NARODOWIEC : niezależny głos Młodzieży Narodowej :
kwartalnik / red. Tadeusz, Robert, Krzysztof
Lublin 1995-
Bibl. KUL	1995 nr 1; 1996 nr 2
1268.	MŁODZI CHEŁMA ; biuletyn informacyjny Komitetu Wyborczego
„Miodzi Chełma”
Chełm, październik 1998
Jednodniówka
ChBP Chełm
		

/page0151.djvu

			KATALOG
147
1269.	MŁODZI IDĄ : dwutygodnik Tymczasowego Komitetu Centralnego Or-
ganizacj' Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
Lublin 1944-1945
Od nr 1 (1945) Organ Centralny O. M. T. U. R. — Od nr 7 (1945) tygodnik
Bibl. HŁ	R. 1 1944 nr 1; R 2 1945 nr 1-4. 6. 8-10, 17, 21-23, 28
Bibl. KUL	R. 1 1944 nr 1; R. 2 1945 nr 22 23, 25, 28, 30-34; R 3 1946
nr 4-17, 19-21,29,36,41-44 R. 3 [właść. 4] 1947 nr 1-9, 12-19,
22
Bibl. UMCS	R. 2 1945 nr I, 8. 10
1270.	MŁODZI Z CHRYSTUSEM : pismo młodzieży katolickiej / Kuria
Metropolitarna
Lublin 1995
Bibl. HŁ	1995 nr 1
Bibl. KUL	1995 nr 1
1271.	MŁODZIEŻ : pismo Lubelskiej Młodzieży Szkolnej / Młodzież Szkolna
; red. Konrad Bielski
Lublin 1920
Muz. J. Cz.	1920 nr 2
1272.	MŁODZIEŻ BŁĘKITNA : miesięcznik / Koła Młodzieży Błękitnej :
Państwowego Seminarium Żeńskiego, Państwowego Seminarium Męskiego, Kur¬
su Pedagogicznego i Gimnazjum Humanistycznego A. Radzikowskiej w Lublinie
Lublin 1928-1929
Miesięcznik
Bibl. KUL	1928 nr 1
Bibl. Sem. Lublin	1928 nr 3
Bibl. UMCS	1929 nr 4/5, 6
1273.	MŁODZIEŻ PRZECIWKO ZŁEMU ŚWIATU : podlaski biuletyn
antynazistowski
Biała Podlaska 1995—
MBP Biała Podl.	1995 nr 1
1274.	MŁODZIEŻ SERAFICKA : organ uczącej się młodzieży Prowincji
O. O. Bernardynów, Kolegium Lubelskie
Radecznica [1938-1939]
Bibl. Sem. Lublin
R. 1 1938 nr 1-3; R. 2 1939 nr 8
		

/page0152.djvu

			148
M
1275.	MŁODZIEŻ Z PODLASIA : miesięcznik młodzieży gimnazjalnej w Bia¬
łej Podlaskiej / Tomasz Józef Maślak ; red. Feliks Kowalewski
Biała Podlaska 1922-1935
Bibl. KUL	1922 nr 2-10; 1923 nr 2-11; 1925 nr 1-9. 12-14; 1926 nr 1-5;
1927 nr 1-4; 1928 nr 4/5; 1929 nr 1, 2/3
MBP Biata Podl.	1922 nr 1-12; 1923 nr 1-7; 1924 nr 8-14; 1925 nr 1-9; 1926
nr 1-6; 1927 nr 1-4. 1928 nr 1-5; 1929 nr 1-3; 1930/1931 nr 1,
2, 4; 1932/1933 nr 1-4; 1933/1934 nr I; 1935 nr 3
Bibl. UMCS	1928 nr 4
1276.	MŁOT POLSKI : organ Narodowego Związku Robotniczego w Lublinie
Lublin 1907
Bibl. HŁ	1907 nr 3
1277.	MŁYNARZ LUBELSKI : biuletyn Komisji Głównej II Konferencji
Partyjno-Fkonomicznej WOZM [Warszawskich Okręgowych Zakładów Młynar¬
skich], Zespół Młynów w Lublinie
Lublin, 1955
Jednodniówka
B ibl. HŁ
1278.	MŁYNARZ LUBELSKI : nasz plan pięcioletni / Warszawskie Okręgowe
Zakłady Młynarskie. Zespół Młynów w Lublinie
Lublin, 1956
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1279.	MOC MŁODOŚCI : biuletyn informacyjny Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży / Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Łęczna 1992
Bibl. HŁ	1992 nr 0 (grudzień); 1993 nr 1 -3
Bibl. KUL	1992 nr 0; 1993 nr 2, 3
1280.	MODYFIKACJE SYSTEMOWE NA ROK ... / Ośrodek Organizacji
Pracy i Ekonomiki „PEKTOR”
Lublin 1987
Bibl. HŁ
1987 maj
		

/page0153.djvu

			KATALOG
149
1281.	MOJE MYŚLI / [red.] Kazimierz Czernicki
Chełm, 30 maja 1937
Jednodniówka
ChBP Chełm
1282.	MOMTOR RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDU MIASTA LUBLINA
Lublin 1999-
Bibl HŁ	1999 nr 1-4; 2000 nr 1
Bibl. KUL	1999 nr 1-4; 2000 nr 1-8
1283.	MONOLOG : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki
Lubelskiej / red. W. Czwórnów [i in.]
Lublin 1981
Niereg.
Bibl. KUL	1981 nr 2
Bibl. UMCS	1981 nr 2
1284.	MÓZGOWIEC : jednodniówka Socjalistycznego Związku Studentów
Polskich / red. Andrzej Szwabe [i in.]
Lublin
Jednodniówka
Bibl. HŁ	1975 grudzień; 1976 kwiecień; 1978 kwiecień; 1979 lipiec, paź¬
dziernik
Bibl. KUL	1975; 1976; 1978; 1979 lipiec, październik
1285.	MY I NASZA GMINA / Urząd Gminy w Rudej Hucie
Ruda Huta, listopad 1998
Jednodniówka
ChBP Chełm
1286.	MY O SOBIE : jednodniówka
[Lublin], 8 marca 1960
Bibl. HŁ
1287.	MY ZE SPALONYCH WSI ... : jednodniówka wydana przez Komitet
Zakładowy PZPR [Polska Zjednoczona Partia Robotnicza] przy KW MO [Ko¬
mendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej] z okazji XX rocznicy powstania
Polskiej Partii Robotniczej
		

/page0154.djvu

			150 	 M	
[Lublin], styczeń 1962
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1288.	MYŚL / [red.] Kazimierz Bayer
Chełm, 26 kwietnia 1937
Jednodniówka
ChBP Chełm
1289.	MYŚL, BADANIA, WDROŻENIA, INSTRUKCJA WDROŻENIOWA
/ Akademia Rolnicza w Lublinie. Wydział Techniki Rolniczej, Instytut Mechani¬
zacji Rolnictwa i Wydaw. Akademii Rolniczej
Lublin 1966
Niereg.
Bibl. AR	1966 nr 1-3, 5, 6
1290.	MYŚL ŻYDOWSKA : tygodnik społeczny / S. Lewin ; red. Ludwik
Rechtszaft
Lublin 1916-1917
Bibl. HŁ	R. 1 1916 nr 1-7, 9-31, 33-38; R. 2 1917 nr 1-17, 19-28, 31-40
1291.	MYŚL-NIK : Szczep HSPS [Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej]
I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 1979
MBP Biała Podl.	1979nr 1
1292.	MYŚLI MŁODOCIANE : czasopismo szkolne Państwowego Semi¬
narium Nauczycielskiego Żeńskiego w Zamościu / red. A. Litwin
Zamość 1924-1925
[Miesięcznik]
Bibl. KUL	R. 2 1925 nr 1-3
		

/page0155.djvu

			INDEKS MIEJSCOWOŚCI
Annopol (pow. Kraśnik) 698
Biała Podlaska 630, 650, 655-657, 661, 682,
683, 690, 691, 693, 714, 739. 780. 807,
809, 810, 812, 814, 821, 828, 841, 860,
911, 986, 997, 1074, 1095, 1131,1177,
1219, 1222, 1227, 1229, 1231, 1273, 1275,
1291
Bielsk Podlaski 1096
Biłgoraj 623, 624, 1154
Bobrowe (pow. Krasnystaw) 1123
Bronisławice (pow. Puławy) 1263
Brzeziny (pow. Lubartów) 1047
Bychawa (pow. Lublin) 619, 625, 626, 1000
Chełm 627-630, 672. 685, 689, 694, 701, 706,
722, 748, 752-754, 774, 778, 784, 786,
787, 803, 845, 864, 878, 884, 885, 889,
894, 903-905, 913, 914, 930, 934, 935,
942, 948, 955, 958, 959, 961, 965, 969-
971, 981, 1030, 1032-1034, 1043, 1046,
1052, 1098-1101, 1107, 1127, 1129, 1130,
1148, 1220, 1240, 1249-1252, 1268, 1281,
1288
Cholm zob. Chełm
Czułczyce (pow. Chełm) 773
Dęba (pow. Puławy) 1263
Dęblin (pow. Ryki) 1260
Dorohusk (pow. Chełm) 702, 731
Drelów (pow. Biała Podlaska) 1155
Drozdówka (pow. Lubartów) 1264
Dubeczno (pow. Włodawa) 1045
Dzierzkowice (pow. Kraśnik) 631
Garbów (pow. Lublin) 705
Grodno 1018
Hrubieszów 684, 707, 708, 755, 798, 1232
Jabłonna (pow. Lublin) 931
Janowiec (pow. Puławy) 634
Janów Lubelski 738, 932, 956, 1011
Janów Podlaski (pow. Biała Podlaska) 670, 692,
1183
Jastków (pow. Lublin) 635
Katowice 785
Kazimierz Dolny (pow. Puławy) 637. 1041,
1042, 1132
Końskowola (pow. Puławy) 819, 1196
Kotliny (pow. Puławy) 1263
Krasnobród (pow. Zamość) 638
Krasnystaw 639, 658, 794, 999, 1179
Kraśnik 640, 723, 756, 1180
Krzczonów (pow. Lublin) 641
Kumów (pow. Chełm) 1085
Kurów (pow. Puławy) 1152
Leśna Podlaska (pow. Biała Podlaska) 1165,
1222
Leśniowice (pow. Chełm) 770
Ljublin zob. Lublin
London zob. Londyn
Londyn 1064
Lubartów 873, 949, 989, 1167, 1168, 1184-
1187
Lublin 615, 617, 618, 620, 622, 630, 632,
636, 642-647, 651, 652, 660, 662, 664-
666, 668, 669, 675, 676, 687, 688, 696,
697, 699, 704, 710-713, 715, 721, 724,
725, 727, 730, 735, 741, 745, 746, 751,
757, 776, 777, 779. 781, 783, 785, 788,
790, 792, 793, 795-797, 799-801, 805.
806, 808, 811, 813, 815-818, 820, 822-
827, 829-831, 833-840, 842-844, 846-
859, 861, 862, 865-872, 874, 876, 877,
879-883,886-888,891-893, 895-902,906-
910, 912, 915, 927-929, 933, 936-938,
940-947, 950-954. 957, 960. 963, 964.
966, 968, 972, 973, 976-980, 982-985,
987,988,990-996.998, 1001-1003, 1005-
1010, 1012-1017, 1019, 1020, 1022, 1024-
		

/page0156.djvu

			152
INDEKS MIEJSCOWOŚCI
1029, 1031, 1036-1040, 1044, 1049-1051,
1053-1057, 1059-1063,1065-1073, 1075-
1082, 1086-1088, 1090-1093, 1096, 1097,
1102, 1105, 1106, 1109-1116, 1118-1122,
1124-1126, 1128, 1132-1147, 1149, 1151,
1153, 1157, 1159-1161, 1163, 1164, 1166,
1169. 1170, 1172, 1174-1176, 1178, 1181,
1182, 1188-1195. 1197, 1199-1218, 1221,
1224. 1225. 1228. 1230, 1233-1239, 1241-
1245, 1247, 1253-1255, 1258, 1261, 1262,
1265, 1267, 1269-1272, 1276-1278, 1280,
1282-1284, 1286, 1287, 1289, 1290
Lublini zob. Lublin
Łaszczów (pow. Tomaszów Lubelski) 716
Łęczna 1223, 1248, 1279
Łódź 715, 982
Łuck 968
Luków 648, 649, 659, 671, 673, 681, 717, 758,
1266
Michów (pow. Lubartów) 718
Międzyrzec Podlaski (pow. Biała Podlaskaj 719,
720, 765-769, 832, 1246
Milejów (pow. Łęczna) 1259
Nałęczów (pow. Puławy) 726
New York zob. Nowy Jork
Niemce (pow. Lublin) 802
Nowy Jork 886
Olesin (pow. Krasnystaw) 1123
Ostrów Lubelski (pow. Lubartów) 728
Parczew 729
Piaski (pow. Świdnik) 653, 654
Piotrowice (pow. Lublin) 1058
Pliszczyn (pow. Lublin) 736
Poniatowa (pow. Opole Lubelskie) 703
Przewłoka (pow. Parczew) 744
Puławy 620, 695, 709, 734, 759, 760, 804, 890,
916-926, 975, 1084, 1103, 1117, 1150,
1156, 1173
Radecznica (pow. Zamość) 1021, 1256, 1274
Radzyń Podlaski 663, 789, 1089
Rejowiec Fabryczny (pow. Chełm) 1104
Ruda Huta (pow. Chełm) 1285
Rybczewice (pow. Świdnik) 775
Ryki 1257
Siedliszcze (pow. Chełm) 737, 1048
Szczebrzeszyn (pow. Zamość) 742, 761
Świdnik 620, 660. 686, 743, 863
Tarnogóra (pow. Krasnystaw) 667
Tarnogród (pow. Biłgoraj) 1158
Teresin (pow. Chełm) 974
Terespol (pow. Biała Podlaska) 782
Tomaszów Lubelski 620, 967, 1018
Uchanie (pow. Hrubieszów) 1094
Urzędów (pow. Kraśnik) 674, 762, 962
Warszawa 646, 700, 715, 921, 940, 942, 968,
982, 1002, 1015, 1023, 1198
Wierzchowiska 732
Wilno 968, 1015
Włodawa 616, 677. 733, 791
Wohyń (pow. Radzyń Podlaski) 678
Wojciechów (pow. Kraśnik) 679
Zalesie (pow. Biała Podlaska) 771
Zamość 620, 621, 630, 680, 740. 747, 749,
750, 763, 764. 772, 875, 1004. 1035, 1083,
1108, 1115a, 1162, 1171, 1226, 1292
Żmudź (pow. Chełm) 939
		

/page0158.djvu

			Biblioteka im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie
// 1 4-Ze^131~
K■!/■