polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Old Prints

Number of publications in collection: 168

Frequently viewed

  1. Xiądz Pleban. Cz. 1. [986]
  2. Poezye Franciszka Dyonizego Kniaźnina. T. 3. [672]
  3. Adele y Teodor Czyli Listy o Edukacyi Zawieraiące w sobie wszystkie maxymy i prawidła stosowne do trzech układow Edukacyi Dam, Męszczyzn i Osob przeznaczonych do rządu. T. 2 / z dzieła Francuskiego M. de Genlis ; tłumaczone przez Karolinę Czerminską [...] [441]
  4. Historya Czyli Dzieie I Przygody Przedziwnego Don Quiszotta Z Manszy. T. 6 / Z Hiszpanskiego Na Francuzkie A Teraz Na Polskie Przełozone Przez F. H. P. K. M. [372]
  5. Sprawiedliwosc Z Nieba Wyglądaiąca z Racyi Jntrodukcyi Konfraterniy Jwona Swiętego Kapłana trzeciego Zakonu S. Francißka Sprawiedliwych Spraw Patrona Do WW. OO. Bernardynow Lubelskich wprowadzoney : Jako na rzadkich y niewidanych Zelantow swoich oraz pierwszych Promatorow y Fundatorow tego Bractwa, to iest Jaśnie Wielmożnych na Trybunał Koronny Lubelski Deputatow Ciekawie Patrząca Się : a Przez przyczynę tegoż Patrona krotkiemi Nabożeństwy na ziemie Proszona Roku [...] 1743. die 27. 8bris [...] [343]
  6. Lublin Podług Ustaw Medyki Uwazany W Iedney Dyssertacyi / Przez Mich: A. Bergonzoni [...] [342]
  7. Historya Hiszpańska Czyli Dzieie odmian i przypadków zaszłych w Hiszpanii Od wtargnienia Maurów do tego Królestwa aż do zupełnego ich wykorzenienia za czasów Ferdynanda i Izabelli [...]. T. 2 / z Francuskiego na Polski Język Przetłomaczona przez [...] Kazimierza Gołeckiego [...] [313]
  8. Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark : interspersed with historical relations and political inquiries : illustrated with Charts And Engravings in two volumes. Vol. 1 / By William Coxe [...] [284]
  9. Wiersz Zabawny Niemiecko-Polski O Pogorzelisku Kościoła i Kollegium Lubelskiego S. J. / Ułożony przez iednego z Członków tego Towarzystwa i na widok publiczny Wydany [280]
  10. Poezye Franciszka Dyonizego Kniaźnina. T. 2. [269]

More...

Recently added

Loading...