polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Old Prints

Number of publications in collection: 168

Frequently viewed

  1. Xiądz Pleban. Cz. 1. [920]
  2. Poezye Franciszka Dyonizego Kniaźnina. T. 3. [470]
  3. Adele y Teodor Czyli Listy o Edukacyi Zawieraiące w sobie wszystkie maxymy i prawidła stosowne do trzech układow Edukacyi Dam, Męszczyzn i Osob przeznaczonych do rządu. T. 2 / z dzieła Francuskiego M. de Genlis ; tłumaczone przez Karolinę Czerminską [...] [427]
  4. Sprawiedliwosc Z Nieba Wyglądaiąca z Racyi Jntrodukcyi Konfraterniy Jwona Swiętego Kapłana trzeciego Zakonu S. Francißka Sprawiedliwych Spraw Patrona Do WW. OO. Bernardynow Lubelskich wprowadzoney : Jako na rzadkich y niewidanych Zelantow swoich oraz pierwszych Promatorow y Fundatorow tego Bractwa, to iest Jaśnie Wielmożnych na Trybunał Koronny Lubelski Deputatow Ciekawie Patrząca Się : a Przez przyczynę tegoż Patrona krotkiemi Nabożeństwy na ziemie Proszona Roku [...] 1743. die 27. 8bris [...] [316]
  5. Historya Hiszpańska Czyli Dzieie odmian i przypadków zaszłych w Hiszpanii Od wtargnienia Maurów do tego Królestwa aż do zupełnego ich wykorzenienia za czasów Ferdynanda i Izabelli [...]. T. 2 / z Francuskiego na Polski Język Przetłomaczona przez [...] Kazimierza Gołeckiego [...] [298]
  6. Historya Czyli Dzieie I Przygody Przedziwnego Don Quiszotta Z Manszy. T. 6 / Z Hiszpanskiego Na Francuzkie A Teraz Na Polskie Przełozone Przez F. H. P. K. M. [295]
  7. Lublin Podług Ustaw Medyki Uwazany W Iedney Dyssertacyi / Przez Mich: A. Bergonzoni [...] [289]
  8. Wiersz Zabawny Niemiecko-Polski O Pogorzelisku Kościoła i Kollegium Lubelskiego S. J. / Ułożony przez iednego z Członków tego Towarzystwa i na widok publiczny Wydany [232]
  9. Kazania Przygodne W przytomności Jasnie Oswieconego Trybunału Piotrkowskiego Miane y z pozwoleniem Zwierzchnosci do Druku Podane / Przez X. Idziego Manikowskiego [...] [212]
  10. Historya Czyli Dzieie I Przygody Przedziwnego Don Quiszotta Z Manszy. T. 1 / Z Hiszpanskiego Na Francuzkie A Teraz Na Polskie Przełozone Przez F. H. P. K. M. [207]

More...

Recently added

Loading...